(foto www.rosadoc.be)

40.000 werkzoekenden verliezen uitkering

Op basis van de door VRT verzamelde cijfers bij de uitbetalingsinstellingen, blijkt dat 23.460 werklozen met een inschakelingsuitkering, in de komende dagen een brief in de bus krijgen dat zij vanaf eind januari 2015 geen uitkering meer zullen ontvangen.

maandag 19 januari 2015 16:48
Spread the love

De
werklozensteun maakt een onderscheid tussen enerzijds personen die al
gewerkt hebben en werkloos zijn geworden en anderzijds
schoolverlaters die nog geen (of onvoldoende) arbeidsdagen hebben
gepresteerd om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering. Voor
deze laatsten voorziet de sociale wetgeving een specifieke steun. Het
bedrag van deze inschakelingsuitkering (het is de bedoeling dat jonge
werkzoekenden zich met deze steun kunnen ‘inschakelen’ in het
arbeidscircuit) wordt bepaald door de leeftijd en door de
gezinssituatie.

Volgens
de socialistische vakbond ABVV zullen eind februari 2015 naar
schatting nog meer dan 3.000 werklozen eenzelfde bericht ontvangen.
Ook in de maanden daarna zullen nog meerdere jonge schoolverlaters
geschorst worden. Hun recht op een inschakelingsuitkering verloopt
eveneens in de komende maanden. Op die manier zullen in totaal meer
dan 30.000 werklozen deze uitkering verliezen. Dit is veel meer dan
de 16.900 die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de
regering in november 2014 nog had aangekondigd.

Actief werkzoekenden

Het
gaat volgens het ABVV nochtans over werklozen die allemaal door
de RVA positief geëvalueerd werden voor hun zoektocht naar werk. Dat
betekent onder meer dat zij voldoende gesolliciteerd hebben. Zij
hebben met andere woorden bewezen alle moeite gedaan te hebben om
werk te vinden.

Vooral laaggeschoolden, vrouwen en mensen met
medische problemen dreigen hierdoor in de armoede te belanden, nog
meer in regio’s met een hoge werkeloosheid. 

Bovendien
besliste de regering Michel ook nog dat 10.000 schoolverlaters
helemaal geen toegang op een inschakelingsuitkering zullen
krijgen. Het gaat om al wie 24 jaar of ouder is op het
moment van afstuderen, wie jonger is dan 21 jaar op het
moment van hun aanvraag en wie geen volledig diploma van 6 jaar secundair
onderwijs heeft verworven.

In
totaal zullen binnenkort 40.000 mensen hun enige
vervangingsinkomen verliezen. De helft van deze personen zijn
gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende met een partner met een
zeer laag inkomen. De OCMW’ s zullen hen moeten opvangen. Het
aantal leefloners dat nu afhankelijk is van steun door de OCMW’s zal volgens het ABVV met 20 procent stijgen.

take down
the paywall
steun ons nu!