Uitdroging en uitputting van landbouwgrond brengt de sociaal-economische welvaart van miljoenen mensen in gevaar (UNEP)

Groot deel akkers Afrika uitgeput en uitgedroogd

Vijfenzestig procent van alle landbouwgrond in Afrika is te beschadigd voor de teelt van voedsel, volgens het rapport van een aantal Afrikaanse en Europese landbouwdeskundigen.

donderdag 15 januari 2015 17:46
Spread the love

Het
rapport No
Ordinary Matter: Conserving, Restoring and Enhancing Africa’s
Soils

van een
groep deskundigen uit Europa en Afrika die zich het Montpellier
Panel
noemen, raadt
Afrikaanse regeringen en donoren dringend aan om te investeren in
duurzaam land- en bodembeheer.

De
VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO heeft 2015 uitgeroepen tot het
Internationale Jaar van de Bodem. Volgens de FAO heeft menselijke
activiteit een derde van al het land gedegradeerd waarvan de voedselproductie
afhankelijk is. Daardoor heeft deze bodem niet meer het
vermogen om voldoende gezond voedsel te produceren.

Zonder
aangepast beheer van de gezondheid van de akkers zal de hoeveelheid
landbouwgrond die in 2050 per persoon beschikbaar is, nog
slechts op een vierde van het niveau zitten van 1960. Volgens het
rapport zijn naar schatting 180 miljoen mensen in Afrika ten zuiden
van de Sahara getroffen door deze aantasting van het land, met een
direct economisch verlies van 58 miljard euro.

“Die
verliezen worden onevenredig door de arme boerenbevolking gedragen”,
zegt voorzitter van het panel Gordon Conway. Landmanagement, goed
waterbeheer en een duurzaam mestbeleid zijn essentieel voor de
bodemgezondheid en van cruciaal belang voor het verbeteren van de
productiviteit van de Afrikaanse landbouw.

Klimaatverandering

Projecten
tegen bodemerosie in Oeganda en Rwanda en inspanningen op het gebied
van gebruik van organische mest, laten in ieder geval hoopgevende
resultaten zien op het vlak van landverbetering. Daarnaast is er
echter de klimaatverandering die voor problemen zorgt. Verwacht
wordt dat op het Afrikaanse continent de temperatuur meer zal stijgen
dan het globale gemiddelde en met uitzondering van het oosten van
Afrika, zal er ook een daling van de gemiddelde neerslag zijn.

Een
donker beeld over de toestand van de bodem wereldwijd werd ook
geschetst in een recent nummer van National Geographic. In zijn
artikel ‘Our Good Earth’, schreef agro-ecoloog Jerry Glover “dat
tot 1991 reeds een gebied zo groot als de VS en Canada samen verloren
is gegaan door toedoen van landerosie en dat niets erop wijst dat dat
sindsdien is gestopt”.

“Bossen
worden gekapt en omgezet in landbouwgrond met een snelheid die hoger
ligt dan ooit in de geschiedenis. We gaan maar door en oogsten meer
voedingsstoffen dan we teruggeven aan de aarde. Als een land olie uit
de grond haalt, vragen mensen zich af wat er zal gebeuren als de olie
op is. Maar vragen ze zich ooit af wat er zal gebeuren als we alle
vruchtbare bodem hebben opgebruikt?

take down
the paywall
steun ons nu!