Douglas Osheroff, Nobelprijs 1996 natuurkunde (Wikimedia Commons)

Professoren Stanford: stop investering in fossiele brandstoffen

Driehonderd professoren van de Amerikaanse Stanford University vragen in een brief aan het hoofd van hun instelling om alle investeringen in steenkool, olie- en gasbedrijven dringend stop te zetten. Zij willen geen verdere klimaatopwarming in hun naam.

maandag 12 januari 2015 16:43
Spread the love

Hun
brief is gericht aan voorzitter John Hennessy en de raad van bestuur.
Hij werd door driehonderd proffen ondertekend – onder wie Nobelprijswinnaars Douglas Osheroff (1996, natuurkunde) en Roger
Kornberg (2006, scheikunde).

Ze
roepen op om zich terug te trekken uit alle investeringen in fossiele
brandstoffen, niet alleen die in steenkool. “De urgentie en de
omvang van de klimaatverandering laat niet toe om gedeeltelijke
beslissingen te nemen, hoe aantrekkelijk die ook mogen zijn”,
staat er onder meer te lezen. De proffen vragen daarom een
desinvestering, een terugtrekking van alle fondsen uit bedrijven met
een fossiele brandstoffenbeleid.

Briljante
toekomst

In
mei 2014 had Stanford al zijn directe investeringen in steenkool reeds
stopgezet. Investeringen in gas- en oliebedrijven gingen echter nog
door en dat willen de briefschrijvers nu stopzetten.

Blijven
investeren in olie en gas stelt de professoren naar eigen zeggen voor
een paradox. Als universiteit streven ze ernaar om jongeren op te
leiden, zodat ze het meest kans maken op een briljante toekomst, een
toekomst echter die de universiteit zelf mee naar de knoppen helpt
door te blijven investeren in fossiele brandstoffen. Dat willen ze
niet in hun naam zien gebeuren, waardoor ze oproepen tot duurzame
oplossingen voor de toekomst.

Vorige
week verscheen nog een studie in het wetenschappelijk tijdschrift
Nature die uitwees dat liefst 80 procent van de wereldwijde
steenkoolreserves en de helft van de gasreserves niet ontgonnen of
opgepompt mogen worden, als men de klimaatverandering onder de
gevaarlijke drempel van 2 graden wil houden.

Paul
Ekins, medeauteur van deze studie, zei ook dat investeerders in deze
bedrijven zich vragen moeten stellen. “De toegenomen wereldwijde
aandacht voor klimaatbeleid betekent ook dat fossiele
brandstofbedrijven steeds riskanter worden voor investeerders”,
zei hij.

Bron: Stanford
professors urge Divestment

take down
the paywall
steun ons nu!