aaron ooms

VOKA verwart probleem met gevolg

In zijn nieuwjaarstoespraak in de Brusselse Bozar zei VOKA-voorzitter Michel Delbaere, dat ongelijkheid niet het grootste probleem is in dit land en dat de oplossing voor armoede bij jobs ligt. De Jongsocialisten kregen er meteen de kriebels van. Maar omdat het nieuwe jaar is pas gestart, valt hun keuze op een denkoefening in plaats van een welles-nietes-spel.

donderdag 8 januari 2015 15:28
Spread the love

“Het
probleem van dit land, het probleem van onze maatschappij is niet de
ongelijkheid of de herverdeling”
zei Delbaere. Er zijn volgens hem te veel schoolverlaters met
te weinig of verkeerde kwalificaties. En de kost van arbeid is zo hoog
dat ongekwalificeerden buiten de markt vallen.

“De
oplossing voor armoede ligt bij jobs”, benadrukte hij. Door
jobcreatie kunnen uitkeringsgerechtigden geactiveerd worden en de
sociale zekerheid gered worden, legde hij uit. “Daarvoor
moet weliswaar de kost van arbeid naar beneden, de groei gestimuleerd
worden en het industrieel weefsel gekoesterd worden.”

Delbaere
heeft dus gelijk als hij zegt dat de (of toch een grote) oplossing
voor armoede bij jobs ligt. Een job blijkt nog steeds een belangrijke
buffer te zijn tegen armoede. Uit studies blijkt dat het
armoederisico van werkenden (4,4%) veel lager is dan dat van
werklozen (46,2%). Delbaere heeft ook gelijk als hij zegt dat er te veel
schoolverlaters met te weinig of verkeerde kwalificaties zijn die
buiten de markt vallen. Dat zijn mensen die nu aankloppen bij de
sociale zekerheid die onder druk staat.

We
gaan er dus ook van uit dat jobcreatie een oplossing kan zijn voor
dit probleem. We gaan ook mee in het feit dat de loonkosten te hoog
zijn om voor KMO’s
extra jobs te creëren.
Maar wat Delbaere doet, is het probleem verwarren met het gevolg. Het
probleem van dit land is niet armoede en schoolverlaters, maar nét
de ongelijkheid. En de oplossing voor armoede ligt dus in het
aanpakken van die ongelijkheid.

Want
stel dat de oplossing van ons land ligt in het opleiden en
heractiveren van verkeerd gekwalificeerde schoolverlaters, het
creëren van jobs,
verlagen van de loonkosten, stimuleren van de groei en onze
industrie, waarom gebeurt het niet? Waarom verhoogt deze regering dan het inschrijvingsgeld van onze hogescholen en universiteiten?
Waarom verlaagt deze regering het recht op een uitkering zonder
in jobs te voorzien? Waarom vermindert deze regering het geld om
scholen met leerlingen met een verhoogd armoederisico extra te
begeleiden?

Omdat
er geen geld is. Omdat de markt, die we volgens VOKA net meer nodig
hebben, ervoor gezorgd heeft dat onze overheden met gigantische
schulden zitten, terwijl het grote privékapitaal
verder aandikt. Omdat die ongelijkheid net mensen in de werkloosheid
heeft geduwd waardoor we het allen met minder moeten doen, terwijl
een minderheid in dit land steeds meer en meer verdient.

We
gaan dus akkoord dat er een probleem is in dit land. Maar het
probleem van dit land is niet de armoede of de te hoge loonkost, dat
is het gevolg. En om dat aan te pakken, moeten we het probleem bij de
wortels aanpakken. En dat is die ongelijkheid.

Aaron
Ooms is voorzitter van de Jongsocialisten

take down
the paywall
steun ons nu!