Herman Matthijs: hoogleraar, vakbondsman én waterdrager voor de N-VA

zaterdag 3 januari 2015 11:15
Spread the love

Zolang mensen niet
op een kieslijst staan of met een partijlidkaart staan te zwaaien,
zijn ze zogezegd neutraal. Zo kunnen mensen als Herman Matthijs
aangekondigd worden als hoogleraar, lid Hoge Raad van Financiën, begrotingsdeskundige of
overheidsfinanciënexpert. Een geleerde. Een onafhankelijke
wetenschapper. Maar je hoeft weinig kennis te hebben om meneer
Matthijs te plaatsen. Op het VTM-nieuws van 28 november 2014, waar
hij door Der Danny werd aangekondigd als begrotingsexpert, had hij
bijvoorbeeld een simpele oplossing voor het begrotingstekort: verkoop
de overheidsaandelen van Proximus en Bpost, en snel een beetje.
Privatiseren en outsourcen zijn de meest gebruikte woorden in zijn
handboek voor overheidsbestuur.

Als wetenschappers
van ‘linkse’ signatuur een forum krijgen op de Knack online, dan mag
je er vergif op innemen dat de eerste vijf reacties de kernwoorden
Noord-Korea, communisme en Pol Pot bevatten. Niet zo als Herman
Matthijs spreekt. Eindelijk, lees je dan, eindelijk een verstandige
stem.

Dat hij verstandig
is, zal ik geenszins ontkennen. Erg verstandig zelfs. ‘Entrepeneur’
smart as well.
Zo schrijft hij
boeken en artikels over de VS in de verkiezingsjaren en
alléén
in de verkiezingsjaren. Behalve
als het over de secret services gaat, daarover schrijft hij in alle jaren.
Dat is één van de grote passies van Matthijs: de
inlichtingendiensten. In
de VS, in België, overal.

Europese
bekendheid voor zijn werk genoot hij vooral dankzij
de ruchtbaarheid
die internationale media
gaven aan zijn
publicaties omtrent
de kostprijs van verschillende Europese koningshuizen en
staatshoofden. In 2008 werd
hij door
de Belgische Senaat uitgenodigd voor een hoorzitting n.a.v.
zijn artikel “De kostprijs
van de monarchie in Europa” dat
in juni dat jaar verschenen was.
Datzelfde jaar verschijnt er van zijn hand een boek over de VS (als
co-auteur), 1 artikel over de verkiezingen in de VS, en maar liefst 5
artikels over de geheime diensten.* Vijf
artikels over de geheime politie, al dan niet vervlochten met die
andere passie; Ian Fleming en zijn creatie
James Bond. Overigens, mocht
iemand het artikel “Bond versus de treasury: het verhaal van
“money-money-money” en de interesse van de politiek voor de
inlichtingsdiensten” uit De orde van de dag
hebben rondslingeren, ik ben erg geïnteresseerd in een kopie.
Ronkende titel. Ook “Bush:
President van het nieuwe millennium” dat in For Instance
nr. 15 verscheen, lijkt me boeiende lectuur.

Herman
Matthijs is sinds 2011 ‘gedetacheerd’
van de VUB,
waar hij sindsdien toch nog
voor 20% werkzaam is op
de faculteit Politieke
Wetenschappen. De overige 80%
van zijn universiteitspositie
vult hij in door les te geven aan de Universiteit Gent, faculteit
Economie en Bedrijfskunde. Voor
deze detachering in 2011 gaf
hij aan dat hij liefst gewoon
hoogleraar wilde worden op de VUB. Maar dat zou niet doorgaan. Rector
Paul De Knop: “Hij
is misnoegd, met als gevolg dat de sfeer ook een beetje verziekt is
tussen hem en de faculteit. Maar kort samengevat: Herman Matthijs
beantwoordt niet aan de criteria ter zake en staat niet hoog genoeg
op de pikorde om kans te maken op zijn begeerde gewoon
hoogleraarschap.” Meneer Matthijs is overigens doctor
in de Politieke Wetenschappen en heeft masters in Europees, staats-
en bestuursrecht. Merk
daarbij op dat hij geen officiële economische noch financiële
opleiding genoten
heeft.

Ondervoorzitter Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt

Behalve
universitair medewerker is
Herman Matthijs ook lid
van de afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van
Financiën. Hij is ook nog voorzitter van VlaBest, de Vlaamse
Adviesraad voor Bestuurszaken en
voorzitter
van de Raad Voor Verkiezingsbetwistingen Oost-Vlaanderen.
O ja, hij is ook ‘mediafiguur’. Maar wat u misschien écht
zal verbazen: Herman Matthijs is een vakbondsman! Meer nog, hij is
ondervoorzitter van de vakafdeling Onderwijs van het Vrij Syndicaat
voor het Openbaar Ambt. Het
VSOA Onderwijs, dat
zich vorige maand nog
aansloot
bij het Interprofessioneel
vakbondsfront dat eist dat het Vlaams Parlement zijn
onderwijsbegroting bijstuurt.
Een duidelijke boodschap in
hun persbericht:
“Het
VSOA Onderwijs blijft dan ook herhalen dat het cumulatieve effect –
de besparingen van de Vlaamse regering enerzijds en de getroffen
maatregelen van de federale regering anderzijds ondraaglijk zijn voor
de onderwijssector.”

In
één
maand, november
2014, eist de vakbondsman Herman Matthijs voor het ambt van
onderwijzend personeel meer overheidsmiddelen,
terwijl begrotingsexpert Herman Matthijs op
onder andere VTM het
openbaar ambt van de postbediende voorgoed en volledig wil schrappen.
En in zijn nieuwjaarsboodschap in de Knack gaat hij in zijn
dreigende toon naar collega-vakbondsmensen heel erg ver. Hij opent er
zelfs min
of meer zijn
stukje mee: “Deze ‘Svenska Koalition’ heeft
een meerderheid van 85 zetels op 150 in het ‘Belgian House of
Representatives’ en daardoor een democratische legitimiteit.
Toch is er het vakbondsprotest van de laatste
weken tegen de regering, al kan men moeilijk stellen dat deze
protesten een groot succes zijn. Trouwens, men kan niet om de
haverklap de infrastructuur van een land lam leggen
(…)”

Ten
eerste, we hebben geen ‘Zweedse Coalitie’ en nog minder een ‘Svenska
Koalition’. De echte Zweedse coalitie is namelijk
sociaal-democratisch en groen met een arbeider zonder hoger
diploma
als eerste minister. Hun
regering is 50-50 mannen en vrouwen. 4 ministers hebben allochtone
roots. Onze regeringen, ook de vrouwelijke leden, vinden quota voor
vrouwen onnozel. Quota instellen voor verplichte terugkeer van
asielzoekers bleek daarentegen prioritair. Ik daag u uit om een
coalitie te vinden in Europa die verder afstaat van de Belgische
regering dan de Zweedse. Maar toch wordt ze zo genoemd. Om de
kleurtjes? Dan
kunnen we het evengoed een Club Brugge Coalitie noemen.
Even
later noemt Matthijs het een ‘Svenska Koalition’
à la Belge. Het klinkt niet alleen slecht, het is ook nog eens utter
bullshit
.

Ten
tweede kan ik – en velen met mij – het wél gemakkelijk een groot
succes noemen, de betoging van 6 november 2014. Alleen al het aantal
betogers en
hun
diverse
achtergronden volstaan
om de
betoging én de stakingen wel
degelijk een groot succes te noemen. Dat
het de nieuwe regeringsleiders tot korte
bezinning en lichte tekenen van bescheidenheid heeft gedwongen, kan
men misschien
moeilijk
een groot succes noemen. Een
welgekomen afwisseling was het in elk geval. Volgens
Matthijs kan ‘men’ het moeilijk een groot succes noemen. Blijkbaar.
Maar het tegelijkertijd ‘geen groot succes’ noemen én stellen dat de
infrastructuur van een land ermee wordt lamgelegd houdt geen steek. Hij wil
wellicht bedoelen dat het te gemakkelijk is voor sommige vakbonden en
hun leden
om die infrastructuren ‘lam’ te leggen en pleit daarbij impliciet
voor een minimumbezetting en/of
een feitelijke
inperking van het stakingsrecht. Maar hoe gaat hij dat rijmen met
zijn ondervoorzitterschap van een afdeling van een
ambtenarensyndicaat?

Ten
derde vindt hij als politiek wetenschapper dat de ‘Svenska Koalition’
in ‘The Belgian House of Representatives’ (waarom in het Engels?) met
een meerderheid van 85 op 150 zetels gelegitimeerd is en protesten
eigenlijk niet, al durft hij het niet met zoveel woorden zeggen. Hij
zegt in elk geval niet waarom de protesten er zijn en waarom ze in
zijn ogen niet gelegitimeerd zijn. Nog zo’n ‘onafhankelijke’ vorser
die vindt dat het volk moet zwijgen als zijn favoriete ploeg in het
zadel zit.

Halve waarheden en
valse conclusies

Peilingdeskundige
en expert
in all things political
Herman Matthijsheeft een glazen bol en
gebruikt die ergens halverwege het artikel:
“De conclusie is dat deze drie Vlaamse partijen in de
Zweedse coalitie allemaal maar kunnen groeien of status quo blijven
als men de werkende middenklasse soigneert.” Hoe hij tot deze
conclusie gekomen is, Joost mag het weten. Ik heb het artikel twee
keer gelezen, maar nog kan ik deze conclusie er niet uit halen. Ze
volgt in elk geval niet logisch. Maar goed, ze is dan ook
weinigzeggend. Even een korte toelichting van de opbouw en inhoud van
het artikel:

Inleiding: schrik
aanjagen

1ste paragraaf: nog
meer schrik aanjagen. Regering is legitiem (uiteraard. Kan niet
anders in Belgische democratie). Niet staken, want de concurrenten
wrijven in hun handen.

2de paragraaf: CD&V
is te links, schuldige is de vakbond. Wil CD&V groeien, dan
moeten ze rechtser worden (zonder reden waarom).

Maar dan komt er een
paragraaf met een halve waarheid die een wetenschapper onwaardig is
en eigenlijk een leugen is vanwege de weglating van feiten.
Letterlijk uit de Knack, Herman Matthijs: “De N-VA heeft een ‘liberaal economisch’ electoraat aangetrokken dat in het nabije
verleden stemde voor Open VLD, CD&V en LDD. Vooral deze groep
kiezers heeft de laatste jaren voor de verschuivingen gezorgd op de
verkiezingsdag.”

Hoe kunnen we deze
halve waarheid beter aanvullen dan met cijfers uit een grootschalige
studie (met een random steekproef uit het bevolkingsregister) over
precies die materie, de verkiezingen van 2014 en hoe stemmen
verschoven tussen 2010 en 2014, verricht door de universiteiten van
Brussel, Antwerpen en Gent: “Ongeveer
de helft van alle Vlaams Belang-kiezers ging daarentegen naar de
N-VA. De Vlaams-nationalisten wonnen echter niet alleen van het
Vlaams Belang, maar ook van Open VLD en van CD&V.” (p.
5)**

Zou
de wetenschapper Matthijs het Vlaams Belang even ‘vergeten’ zijn, of
is het een geslepen ideoloog die spreekt? Ja,
de N-VA heeft ook een liberaal economisch electoraat aangetrokken,
naast een groot deel Vlaams
Belangstemmers.
We moeten de
N-VA daarvoor
dankbaar zijn, naar ‘t schijnt. Maar
het is gek dat een politieke wetenschapper dat niet noemenswaardig
vindt. Een nationalistische
onafhankelijkheidspartij
met tientallen
ex-Vlaams
Belangers
onder haar mandatarissen heeft
volgens een politieke wetenschapper een liberaal economisch
electoraat.

Matthijs
is grote fan van rechts, en maant alle partijen aan om rechtser te
worden om te groeien. Enkel ervoor zorgen dat de hardwerkende
middenklasser niet te hard gebruskeerd wordt en alles is in orde. De
implosie van het Vlaams Belang en de leegloop van mandatarissen naar
de Nieuw-Vlaamse Alliantie is het vermelden niet meer waard.
Tegenwoordig heet het dat de N-VA een concurrent is van de OpenVld
want
ze heeft een liberaal economisch electoraat. Geen woord over dat deel
van het electoraat dat prioritair op de N-VA stemde vanwege de
boodschap van Verandering en vanwege het eerste statuut van de
partij, de onafhankelijkheid van Vlaanderen. De
N-VA wordt zelfs door deze wetenschapper niet meer geduid. Geen woord
over nationalisme of onafhankelijkheid. Neen, de N-VA is een liberale
economische partij geworden in het discours van Matthijs. Geen woord
over de grote droom, de
Vlaamse republiek, die een domme De Winter niet meer kon bieden.
Rechtse flaminganten die een toekomst wilden in de politiek konden
niet langer bij het Belang blijven. Dat
was voor iedereen duidelijk. Als je nog Vlaams Belanger bleef, was je
een racist, niet minder, maar ook niet veel meer. De invulling van
het Vlaams-nationalisme kon op een salonfähige manier gebeuren,
onder de maagdelijke vlag van het N-VA, die zich voorstelde
als gematigd maar radicaal. Het racistische discours wordt volledig
overgelaten aan De Winter en zijn pupillen. Handig. Eén zorg minder,
en
nog steeds een partij ter rechterzijde om naar te wijzen en zich
tegen af te zetten. Het
tragische is dat De Winter altijd is blijven denken dat hij de man
was, terwijl ook hij gebruikt is in een politiek spel. Er was geen
toekomst voor het Belang, daarvoor had het cordon sanitaire gezorgd.
Doordat De Winter zo weinig (politiek) inzicht heeft, zag hij niet in
dat hij met
zijn ultraracistisch profiel het
voor de
Vlaams-nationalistische politieker zoveel
gemakkelijker
maakte om weg te gaan bij het Vlaams Belang zonder gezichtsverlies te
lijden. Er moest zelfs geen nieuwe partij opgericht worden. De N-VA
was hardline genoeg. De N-VA ontving hen met open armen, en hun
kiezers erbij. Vlaanderen
was blij met de ‘verstandige’ invulling
van het politieke nationalisme. Eindelijk. Van heinde en ver kwamen
ze toegelopen. Vlaams
Belangers, maar ook Open VLD’ers en politiek gesproken nieuwe
krachten; hooggeprofileerde ondernemers en invloedrijke intelligentia
zoals Bracke, Muyters, Van Overtveldt, Vuye et al.

De
N-VA zegt dat ze een paar jaar gaan zwijgen over
hun eerste statuut, de Vlaamse Onafhankelijkheid, en
de politieke wetenschappers zoals Matthijs volgen gedwee. Maar als
Bart De Wever spreekt, klinkt tussen de lijnen bijna altijd een
communautaire dreiging. Hij zal geen vijf jaar zwijgen. Hij spreekt en
blijft bijvoorbeeld zeggen dat België niet democratisch is.

Door
een belangrijk aandeel van N-VA-stemmers niet te vermelden, vervalst
Herman
Matthijs
in feite de perceptie. Van
vervalsing van cijfers werd hij al eerder beschuldigd door zijn
oud-collega en hoofddocent aan de VUB Frank Thevissen, die in 2008
door de VUB ontslagen
werd en in 2011 een boek schreef getiteld Het is maar een
peiling
. Eerder
had hij al twee boeken samengesteld die de media aan de tand voelden,
Media en journalistiek in Vlaanderen: kritisch
doorgelicht
en
De
Vierde Onmacht.
Franks
relaas over de redenen van zijn ontslag kan u onder
andere op
brusselnieuws.be nalezen. In zijn boek beschuldigt Thevissen Matthijs
ervan de peilingen van de verkiezingen in 2004 en 2006 te hebben
vervalst ten gunste van de Open
VLD
(en
ten nadele van VB).
Die cijfers verschenen toen maandelijks
onder de rubriek De Stemmenkampioen op Het Laatste Nieuws. Daarover
kon u eind 2011 alles lezen in een interview met Frank Thevissen in
P-Magazine
. In
2013
diende
Thevissen
een klacht in tegen Herman Matthijs bij de Universiteit Gent. De
klacht, wetenschapsfraude, wordt behandeld door de Commissie
voor Wetenschappelijke Integriteit.

Verder met het
‘nieuws’artikel van Herman Matthijs:

3de paragraaf (die
hierboven uitvoerig besproken werd): N-VA heeft zogezegd een liberaal
economisch electoraat, heeft Vlaamse minister-president en
belangrijke posten federaal.

4de paragraaf: Open
Vld is concurrent van N-VA, kan alleen maar groeien nu groen en rood
niet meedoen.

Volgende titel: de
begrotingscontrole
. Maart wordt belangrijk, Europees gezien. Eén
zinnetje, daarna gaat het over vermogenstaks. Schrik aanjagen: de
‘gewone’ man, de middenklasse zal getroffen worden. De rijken zullen
de dans ontspringen. Geen alternatief hoe deze rijken toch op de dans
zouden uitgenodigd kunnen worden.

Volgende titel:
Kerntakendebat. Professor Matthijs wijst ons op de problemen en zegt
dat er een ‘ernstig kerntakendebat’ over de rol van de overheid moet
komen. Voor de rest zegt hij daar niks over, maar dat privatiseren en
outsourcen de twee belangrijkste kernbegrippen in zijn visie van het
kerntakendebat zullen zijn, weten wij uit andere bronnen. In de Knack
wenst hij daar niet op in te gaan.

Op naar de volgende
titel: De koninklijke reis. Privé-reizen moeten door de civiele
lijst (dotatie) voortaan doorgestort worden naar Defensie, zo stelt
hij voor, en hij denkt ook dat deze discussie een staart krijgt
doordat ze een nieuwe discussie omtrent de invoering van
protocollaire monarchie zal inleiden. Denkt hij dat, of hoopt hij
dat? In elk geval ook een hoogst eigenaardige conclusie.

Volgende titel:
Vlaanderen. Vlaanderen moet nog enkele honderden miljoenen zoeken om
de begroting in evenwicht te brengen, zo zegt Matthijs. Maar zo
duidelijk als hij in het VTM-nieuws oplossingen aanreikt (verkoop
overheidsbedrijven), zo oppervlakkig blijft hij ook hier weer: “er
zullen duidelijke keuzes moeten gemaakt worden met de leidraad dat de
zaken die we blijven doen, goed moeten gedaan worden.”
Nikszeggender kan haast niet. Wat er slecht is, weet hij wel: te veel
regels, te slechte wegen en het minder aantrekkelijk maken van de
woonbonus.

Tsjoeke tsjoeke tuut tuut

Laatste
titel:
Duits-Scandinavische
trein
. Deze
politieke wetenschapper noemt onze federale coalitie “De
‘Svenska Koalition’ à la Belge”.
De Vlaams-Nationalisten zijn de kampioenen van het claimen
van
oneigenlijke titels. Ze noemen zich sociaal-democratisch, ze noemen
zich de erfgenamen van de Verlichting, de échte progressieven, de
anti-establishment partij, de niet-traditionelen. Maar dat een
politieke wetenschapper deze regering een ‘Svenska Koalition à la
Belge’ noemt, is toch wel erg spijtig. Je zou kunnen zeggen, het is
dichterlijke vrijheid, maar het bekt geeneens.

Na
een paar platitudes en inhoudsloze frasen komt Matthijs met zijn
treinmetafoor af: “Want
de hervormingen moeten wel als doel hebben de Belgische wagon te
laten aansluiten bij de Duits-Scandinavische trein en niet bij de
Zuid-Europese boemel. Inderdaad, alleen die Duits-Scandinavische
trein geeft waarborg op het behoud van de welvaart voor de volgende
jaren.”
Hij doet opnieuw geen enkele moeite om uit te leggen wat hij met die
trein bedoelt. Aangezien hij maar blijft herhalen dat we een Zweedse
coalitie hebben, neem ik aan dat hij wil zeggen dat we een voorbeeld
moeten nemen aan het moderne Zweden, en daar kan ik het eens mee
zijn.

Matthijs
sluit af met één van zijn slagzinnen: “In
ieder geval dienen de politieke partijen te beseffen dat de
kiesgerechtigden niet zo zeer een beleid afkeuren, wel een gebrek aan
beleid.”
Nadat
hij al eerder had gezegd dat de coalitie een zee van tijd heeft (de
volgende verkiezingen in 2019
zijn
intergalactisch
ver weg
volgens
Matthijs), zegt hij hiermee dat de regering haar neoliberale gangen
moet gaan. Zolang er beleid is en de middenklasser niet té
hard moet afzien, zullen de rechtse partijen alleen maar kunnen
groeien. Prachtige analyse, meneer Matthijs. Bedankt voor
uw onafhankelijke, wetenschappelijke visie.


http://www.vub.ac.be/infovoor/onderzoekers/research/person_pub.php?person_id=21706

2008

A: (co-) author
of a scientific monograph

De Verenigde Staten: van Columbus tot heden
Author:
MATTHIJS HERMAN
Reference: from De Verenigde Staten: van
Columbus tot heden, vol.1, published by Intersentia Educatief

Geheime Diensten
Author: MATTHIJS
HERMAN
Reference: published by Die Keure

2008
B: articles / contributions in scientific
monographs / anthologies with an international referee system

Geheime Diensten. Third Party Rule.
Author:
MATTHIJS HERMAN
Reference: Geheime diensten : tomorrow
never dies : 4de congresboek : geheime diensten, Brussel, Belgisch
Huis van Afgevaardigen, issue 1, pp.75 – 88, published by Die Keure

2008
C: articles in scientific journals with an
international referee system

Bond versus de treasury: het verhaal van
“money-money-money” en de interesse van de politiek voor de
inlichtingsdiensten
Author: MATTHIJS HERMAN
Reference:
De orde van de dag, vol.42, n. 42, pp.51 – 56, published by Kluwer

Intelligence services in Belgium
Author: MATTHIJS
HERMAN
Reference: Intelligence and national security,
vol.23, pp.552 – 576, published by Routledge editions

2008
E: articles in scientific journals with a
national referee system

De verkiezing van een machtig man: de President van de
Verenigde staten van Amerika
Author: MATTHIJS
HERMAN
Reference: Tijdschrift Bestuurswetenschappen
Publiekrecht, vol.2, n. 2, pp.72 – 87, published by Kluwer

2008
K: abstracts, short communications and working
papers in proceedings and journals

La règle du service tiers
Author: MATTHIJS
HERMAN
Reference: centre francais de recherche sur le
renseignement, published by cf2R

** Zie ook Sampol: “Slechts 31% van wie in 2010
Vlaams Belang koos, deed dat ook in 2014 en een nog groter aandeel
(44%) van de Vlaams Belang-kiezers liep in 2014 over naar de N-VA.
Bij geen enkele andere partij ging de uitstroom aan kiezers zo
duidelijk in de richting van één bepaalde partij.”
(http://www.sampol.be/samenleving-en-politiek/zoeken-in-sampol/1750#sthash.gB1K9wao.dpuf)

https://m.facebook.com/notes/het-is-maar-een-peiling/opiniepeilingen-in-vlaanderen-manipulatie-vervalsingen-en-complotten-p-magazine-/288429304546279/

http://www.vlaamsbelang.org/pdf/20120415frankthevissenoverpeilingen.pdf

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/frank-thevissen-hun-rancune-heeft-me-genekt

http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-belgische-wagon-moet-aansluiten-op-de-duits-scandinavische-trein/article-opinion-522139.html

http://www.fiscaalcorrect.be/source/experten-team/herman-matthijs/

http://www.demoeial.be/artikels/10077/Uitgebreid-interview-met-Paul-De-Knop.dhtml

http://www.pelckmans.be/nieuwsbrieven/AlgemeenFonds/Boekenbeurs_2012/Het%20is%20maar%20een%20peiling.pdf

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/klacht-wegens-wetenschapsfraude-tegen-professor-herman-matthijs/article-normal-103101.html

http://gent.kvhv.org/wp-content/uploads/2010/05/OV_Lente_2010.pdf

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/controversiele-gentse-professor-naar-vub

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/herman-matthijs-naar-universiteit-gent

http://www.vub.ac.be/infovoor/onderzoekers/research/person_pub.php?person_id=21706

http://nieuws.vtm.be/binnenland/117946-expert-verkoop-grote-bedrijven

http://juridischeuitgaven.diekeure.be/nl-be/catalogus/strafrecht-853/geheime-diensten-the-spy-who-loved-me-879

https://soc.kuleuven.be/web/files/11/95/Perstekst%20PartiRep%202014%20NL.pdf

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/376598/1/Lokale+N-VA+kiezers.pdf

http://www.sampol.be/samenleving-en-politiek/zoeken-in-sampol/1750

http://www.go.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Onderwijsinfotheek/InfotheekGO/Attenderingen/Documents/argument201205p22-23.pdf

http://www.vsoa-onderwijs.be/wie-zijn-wij

http://www.vlaamsbelang.org/interviews/7

http://www.vsoa.eu/publicaties/nieuws/vsoa-onderwijs-sluit-zich-aan-bij-interprofessioneel-vakbondsfront-dat-eist-dat

http://www.vsoa.eu/sites/default/files/PERSBERICHT%20VSOA%20ONDERWIJS%20ONDERWIJSBEGROTING.pdf

http://www.vlabest.be/samenstelling

http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/Zweedse+coalitie

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/10/07/de-echte-zweedse-coalitie-sociale-antipode-van-belgisch-en-eu-beleid

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.1127469

http://aff.skynetblogs.be/archives/tag/n-va/index-4.html

take down
the paywall
steun ons nu!