Opinie -

Zitten er nog bendeleden in de zaal?

Op 30 mei 2011, één dag na de grote GGO-aardappelruil-actie in Wetteren (1), veroordeelde de toenmalige minister-president van het Vlaamse gewest en minister van Landbouw de deelnemers op deze manier: "[…] die worden ook vervolgd, niet alleen voor bendevorming maar ook voor diefstal met braak.", aldus Kris Peeters. Hoezo scheiding der machten? Het verdict was gevallen en zo geschiedde: 11 activisten werden beschuldigd van criminele bendevorming.

woensdag 24 december 2014 11:11
Spread the love

De heer Peeters ging hiermee niet alleen op de
stoel van de rechter zitten, maar ontdeed de actie ook meteen van
zijn politieke en maatschappelijke betekenis. De roep van meer dan
450 mensen voor een andere visie op landbouw en voedsel werd voor het
gemak door Peeters geparkeerd onder “bendevorming”. Loop maar
door brave mensen, hier is niets te zien, behalve wat criminelen.

Drie en een half jaar later, na meer dan
honderd debatten, tv-reportages en artikelen in de pers, laat het
Gentse Hof van Beroep de beschuldiging van bendevorming vallen.
Justitie bevestigt dat een politieke actie geen misdaad is. Meneer
Peeters, mogen wij u daarom vandaag enkele vragen te stellen?

Denkt
u nog steeds dat de deelnemers aan de actie van de grote
Aardappelruil van Wetteren criminelen zijn? Bent u bereid te erkennen
dat zij, net als het middenveld en het verenigingsleven, opkomen voor
een aardverschuiving naar een eerlijke en duurzame boerenlandbouw? Of
blijft u het agro-industriële model met zijn gepatenteerde zaden en
gewassen die afhankelijk zijn van giftige stoffen, en zijn
productiemethoden waarbij boerenhanden overbodig worden, promoten en
opdringen? 

U hoeft nog niet te antwoorden, meneer Peeters, we
hebben nog enkele vragen. Momenteel bent u Federaal Minister van
Economie en Werk, bevoegd voor Buitenlandse Handel. Is het eindeloos
najagen van afzetmarkten en concurrentiekracht op de mondiale markt
werkelijk in het belang van onze boeren en boerinnen? Is het niet
tijd om voorrang te geven aan de ontwikkeling van lokale/regionale en
ecologische landbouw en voedselproductie, zodat ze toegankelijk
worden voor iedereen?

Er werd ons gezegd dat wij met onze
actie het debat weigeren. Wat verstaat u onder maatschappelijk debat?
Het onderhandelen achter gesloten deuren van vrijhandelsakkoorden
zoals TTIP en CETA die de democratie opofferen aan de belangen van
multinationals? Het organiseren van ronde tafels waarbij de
deelnemers geselecteerd en de resultaten op voorhand bekend zijn?
Hoe denkt u rekening te houden met de behoeften van alle jonge en
minder jonge boeren en boerinnen die agro-ecologie beoefenen? Hoe zit
het met de duizenden verloren arbeidsplaatsen in de familiale
landbouw: waar is hun stem in de beslissingen over de toekomst van de
landbouw?

Er rijst wel wat onzekerheid over uw
bereidheid om de maatschappelijke dialoog over deze toekomst aan te
gaan. Agro-ecologische praktijken gekoppeld aan een eerlijke prijs,
dat schept pas echt banen (*). Ze kunnen bovendien ook de bodem- en
waterkwaliteit herstellen. Steeds wanneer
het over de productiekosten in de landbouw gaat, wordt geen rekening
gehouden met vervuiling van bijvoorbeeld water en verlies aan
bodemvruchtbaarheid, die inherent zijn aan de industriële landbouw.
Dit is een landbouw die aan een chemische
infuus hangt. Het is een steriel model.

Het maatschappelijk middenveld en landbouwers leveren oplossingen die
u tot nu toe niet wilde horen, laat staan ondersteunen. Het beleid is
ook hun aangelegenheid. Het is hoog tijd om te stoppen met deze
dogmatische “visie” van concurrentie en groei ten koste van
alles. Dat is een doodlopend straatje. Het wordt tijd dat politici
hun verantwoordelijkheid nemen en de transitie naar
voedselsoevereiniteit ondersteunen.

Nu er geen bendeleden meer zijn, is het tijd dat u, Meneer Peeters,
de ogen opent. Begrijpt u: uw “representatieve democratie” is
door de mand gevallen. Burgerparticipatie in het huidige systeem is
een hol begrip geworden. De patattenslag legde de vinger op die
wonde! Met of zonder u, meneer Peeters, de tijd is rijp voor
politieke vernieuwing.

Groeten uit een veranderende wereld,

De vrienden en vriendinnen van de Field
Liberation Movement

(1) Op 29
mei 2011, reageerden 450 mensen op een openbare oproep en verzamelden
in Wetteren, waar het ILVO (Instituut voor Landbouw en
Visserij-Onderzoek) gestart was met een promotionele proef met enkele
aardappelen die genetisch gemanipuleerd werden om resistenter te zijn
tegen aardappelschimmel. Onder deze aardappelen bevonden zich ook de
Amflora, gepatenteerd door de Duitse chemiereus BASF. Ondanks de
massale deelname aan de openbare consultatie om de open veldproef te
annuleren, zette de politieke macht door en keurde de veldproef goed.
Er was geen andere optie om door geweldloze burgerlijke
ongehoorzaamheid de veldproef te neutraliseren. GGO-aardappelen
werden verwijderd en vervangen door natuurlijke resistente rassen.
Een dertigtal personen werden administratief aangehouden. 

(2)http://www.fermedubec.com/ecocentre/ETUDE%20INRA%20MARAICHAGE_100413.pdf

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!