Een voor Brussel zeer onzalig Vlaams onderwijsdecreet

Een voor Brussel zeer onzalig Vlaams onderwijsdecreet

Ik wil het er kort over hebben, over hoe de Vlaamse regering maakt dat Brussel het klassentekort voor de opvang van kinderen, niet alleen in het basisonderwijs maar voortaan ook in het secundair onderwijs voor minstens 10 jaar bestendigt. En dit, totaal onnodig…

maandag 22 december 2014 10:18
Spread the love

Vraag aan u
persoonlijk: hoe belangrijk waren de contacten tussen uw ouders en de
leerkrachten en directie van uw school toen u het secundair onderwijs
volgde? Wat mijn ouders betreft (- ik kom uit een arbeidersgezin),
beperkten die contacten zich tot de jaarlijkse proclamatie aan het
eind van het jaar. Ben ik daarom een mislukkeling geworden? Heb ik
het niveau van de school omlaag geholpen? En is dit bij u het geval
geweest?

Wat heeft de
Vlaamse regering nu uitgevonden? Wel ja, dat er een probleem is, als
een kind dat 9 jaar (K.O. en B.O.) of 6 jaar (L.O.) met succes het
Nederlandstalig onderwijs gevolgd heeft te Brussel, zo maar
prioritair naar het S.O. zou kunnen overgaan in het Nederlandstalig
onderwijs, als niet minstens 1 van zijn ouders Nederlands spreekt op
niveau B2. Niveau B2 betekent: zeer vlot Nederlands spreken.

Ziehier dus het
resultaat van het lobbywerk van één of meerdere elitair ingestelde
Brusselse directeuren (- waarbij men intellectuele elite verwart met
maatschappelijke elite)…

Bedoeling: beter
begoede Nederlandstalige (zeg maar: pure Vlaamse) kinderen van buiten
Brussel bij voorrang te kunnen aantrekken vooraleer ze door de
non-discriminatie regel verplicht zijn de eventueel nog vacante
plaatsen met Brusselse kinderen (en dus vaak met migratieroots) te
moeten aanvullen.

Gevolgen:

 1. Ook als
  Brussel aan Nederlandstalige kant scholen bijbouwt, kunnen die, als
  de wind een beetje uit de rand waait, prioritair met kinderen uit de
  rand ingevuld worden. En je kan dus te Brussel scholen blijven
  bijbouwen, zonder dat dit het tekort aan plaatsen voor Brusselse
  kinderen vermindert…

 2. Ook als je
  als Brussels kind je enorm ingespannen hebt (en je leerkrachten ook)
  om gedurende 6 à 9 jaar het Nederlands goed machtig te worden, dan
  nog… kan je de pech hebben dat je ouders het niveau B2 in de
  Nederlandse taal niet aankunnen… en dat is dan jammer voor u.
  Aanmoedigend, nietwaar?

Welke appreciatie
hebt u voor zo’n maatregel? Zelf voel ik dit aan als een kaakslag
voor de kinderen en leerkrachten uit het L.O. die eventueel met veel
succes een kind op het S.O. voorbereid hebben. En ook is een blijk
van misprijzen voor de problematiek waarmee Brussel geconfronteerd
wordt. Wie aantoonbaar met succes minstens 6 jaar Nederlandstalig
onderwijs doorlopen heeft te Brussel heeft recht om prioritair zoals
de andere kinderen in het Nederlands zijn onderwijs op S.O. niveau te
mogen verder zetten.

take down
the paywall
steun ons nu!