Reportage -

Reclaim & Reframe: hoe de democratie herdenken?

Reclaim & Reframe: hoe de democratie herdenken?

De Toekomstfabriek zocht naar manieren om democratie van onderop te herdenken. De zoektocht bracht hen naar de activisten tegen dwangarbeid in Amsterdam, de creatieve stadsbezetters in Brussel, en het verzet tegen uithuiszettingen in Barcelona.

vrijdag 19 december 2014 11:58

 

Vraag aan tien willekeurige Belgen of we in een democratie leven en de overgrote meerderheid zal bevestigend antwoorden. En toch zien we overal sporen van ongelijkheid en uitsluiting. Als we anno 2014 voor meer democratie pleiten, wat bedoelen we dan?

De werkgroep democratie van De Toekomstfabriek is onder de noemer
Reclaim and Reframe’ het voorbije jaar bezig geweest met de democratie
van onderop te herdenken. Democratie niet in de enge zin van een
parlementair systeem, maar met aandacht voor ‘politiek handelen’ in de
brede zin van het woord. De zoektocht bracht hen naar de activisten
tegen dwangarbeid in Amsterdam, de creatieve stadsbezetters in Brussel,
en het verzet tegen uithuiszettingen in Barcelona.

De Toekomstfabriek is een initiatief dat gedragen wordt door negen
organisaties uit het middenveld: Victoria Deluxe, Samenlevingsopbouw
Gent, Kunstencentrum Vooruit, Vrede vzw, Links Ecologisch Forum, ABVV
Oost-Vlaanderen, Beweging.net/ACV Gent-Eeklo, Masereelfonds Gent en
Vormingplus Gent-Eeklo. Bedoeling is een
vernieuwende (re)politiserende werking te ontwikkelen die, wars van
elk dogmatisme, van onderuit op wil werken aan een grondige
structurele hervorming van onze samenleving.

Deze reportage is gerealiseerd door de ‘werkgroep democratie’ van de
Toekomstfabriek, met de ondersteuning van Victoria Deluxe vzw en het
EWI. Docwerkers vzw begeleidde de groep bij het opstellen van het script
en verzorgde beeld en montage.

Voor meer informatie surf naar eenanderland.be

take down
the paywall
steun ons nu!