William Clark Enoch, Aboriginal in de Australische provincie Queensland. Zijn volk is een van de oudste levende culturen ter wereld (IPS/Neena Bhandari)

Autochtone Australiërs lijden zwaar onder klimaatopwarming

De klimaatopwarming zet een steeds grotere druk op de oorspronkelijke Australische volkeren. Het stijgend waterpeil en hogere temperaturen leiden ertoe dat meer en meer Aboriginals moeten verhuizen, zegt Australisch mensenrechtencommissaris Mick Gooda.

donderdag 18 december 2014 16:28
Spread the love

Sinds
het begin van de jaren 1990 is de zeespiegel bij de Noordkust van
Australië jaarlijks met ruim 7,1 millimeter gestegen, aan de
Oostkust tussen 2 en 3,3 millimeter. Dit is een opvallende stijging
tegenover de rest van de twintigste eeuw, toen de gemiddelde
jaarlijkse stijging van de zeespiegel op aarde nog 1,7 millimeter
bedroeg.

Vluchten

Voor
inheemse volkeren zoals de aboriginals kan een verhuizing dramatische
gevolgen hebben. “Hun hart en ziel ligt bij het land van hun
voorouders”, benadrukt Gooda. “Een verhuizing kan
ingrijpende gevolgen hebben op vlak van cultuur, gezondheid en de
toegang tot voedsel en watervoorzieningen.”

Vooral
toegang tot water is erg belangrijk, zeker nu het Australische
klimaat droger en warmer wordt. Uit een rapport van de Australische
Meteorologische Dienst blijkt dat 2013 het warmste jaar ooit was
sinds de begin van de metingen, met een gemiddelde temperatuur die
1,2 graden hoger ligt dan het Australisch gemiddelde tussen 1960 en
1990.

De
gevolgen van deze klimaatopwarming kunnen ingrijpend zijn. “De
bestaande infrastructuur van inheemse gemeenschappen zoals
watervoorziening, behuizing en riolering zal nog verder
verslechteren. Hierdoor zullen meer inwoners gaan lijden aan
chronische ziekten, infecties en cardiovasculaire aandoeningen”,
zegt Dr. Rosemary Hill van de Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation in de noordwestelijke kuststad Cairns.

Verandering

Zowel
milieuorganisaties als Aboriginalactivisten dringen er bij de
Australische overheid op aan nieuwe samenwerkingsverbanden met de
inheemse bevolking te sluiten. “Dankzij het gebruik van
eeuwenoude Aboriginalkennis van natuurbeheer kunnen nieuwe
maatregelen worden getroffen die de effecten van de
klimaatverandering verminderen”, meent Kelly MacKenzie,
directeur van de Australian Youth Climate Coalition.

Een doorn in het oog van de milieuorganisaties is de
afhankelijkheid van de Australische economie van fossiele
brandstoffen. Volgens een nieuwe analyse van Climate Action Tracker
zullen de uitstootniveaus van Australische bedrijven over vijf jaar
met meer dan de helft zijn gestegen boven het niveau van 1990.

Bovendien
is Australië de tweede grootste steenkoolexporteur ter wereld met
een aandeel van 30 procent van de wereldhandel. Het ziet er niet naar
uit dat de Australische regering dit beleid voorlopig zal veranderen.

take down
the paywall
steun ons nu!