Een vereenvoudigde weergave van fracking. Onder hoge druk wordt water met chemicaliën in de rotsbodem gepompt, waardoor die in stukken breekt. Het zo vrijgekomen gas wordt vervolgens opgepompt.

Fracking goed voor vijf bedreigingen volksgezondheid

De wereldwijde productie van schaliegas door middel van fracking vormt een ernstige bedreiging van de volksgezondheid, concludeert een Amerikaanse organisatie die de resultaten van alle bestaande wetenschappelijke onderzoeken bundelde.

woensdag 17 december 2014 20:46
Spread the love

Schaliegas
wordt gewonnen door onder hoge druk water vermengd met chemicaliën
in de grond te pompen om zo de rotslagen met voornamelijk
schaliegesteente te breken en het gas te bevrijden dat in deze rotsen
gevangen zit. Dit is een proces dat ‘hydraulic fracturing‘ (‘in
stukken breken onder druk’) genoemd wordt, afgekort ‘fracking‘. De
chemicaliën die daarbij gebruikt worden, veroorzaken problemen met
de luchtwegen, schade aan het zenuwstelsel, bloedaandoeningen,
geboorteafwijkingen en kanker.

De
praktijk van fracking ligt al langer onder vuur van milieu- en
gezondheidsorganisaties, omdat er gevreesd wordt voor de lucht- en
waterkwaliteit rond de bronnen. In sommige gevallen konden
buurtbewoners zelfs hun eigen bronwater in brand steken (door het gas
dat met het water mee werd opgepompt) en steeds meer studies wezen op
gevaren voor de volksgezondheid.

De
Amerikaanse Natural Resource Defence Council (NRDC) biedt in een lijvig rapport een overzicht van de bestaande
studies. Daaruit blijkt dat fracking ernstige risico’s inhoudt voor
de volksgezondheid. “Die gezondheidsrisico’s zijn niet beperkt
tot ons drinkwater”, zegt onderzoekster Miriam Rotkin-Ellman van
de NRDC. “De industrie blijft de impact van fracking
minimaliseren, maar de wetenschap legt steeds meer ernstige
gezondheidsrisico’s bloot, voor arbeiders, gezinnen in de buurt en
zelfs hele regio’s waar veel gas- en oliereserves zijn.”

Vijf
risico’s

 1. Ademhalingsziektes: De bestaande wetenschappelijke studies wijzen op
  ademhalingsproblemen voor omwonenden, zoals kortademigheid en
  longziektes. Rond boorputten zijn concentraties gevonden van
  vervuilende stoffen die hoog genoeg zijn om ademhalingsproblemen te
  veroorzaken, met name bij kwetsbare personen zoals kinderen.
 2. Zenuwziektes: Ook voor het zenuwstelsel zijn er risico’s. Vooral
  blootstelling aan vluchtige organische stoffen en waterstofsulfide
  kan duizeligheid en hoofdpijn veroorzaken, en zelfs bewusteloosheid.
 3. Geboorteafwijkingen: Zorgwekkend zijn ook de wetenschappelijke
  studies die wijzen op geboorteafwijkingen en schade aan de
  ontwikkeling van de foetus, aldus de NRDC. Van sommige vluchtige
  organische stoffen en polycyclische aromaten is bekend dat ze de
  ontwikkeling van de foetus en kinderen kunnen schaden. Zelfs een
  blootstelling op korte termijn kan zo op lange termijn schade
  veroorzaken.
 4. Bloedziektes: vooral door vervuiling met benzeen, zijn het vierde
  gezondheidsprobleem. Verschillende studies stelden concentraties vast
  die hoog genoeg zijn om, als ze chronisch in het milieu blijven,
  schade toe te brengen.
 5. Kanker: Tot slot is van chemicaliën als formaldehyde, dieselroet en
  benzeen bekend dat ze het risico op kanker doen toenemen.

De
NRDC wijst erop dat er nog meer onderzoek nodig is, want er zijn ook
aanwijzingen dat fracking invloed kan hebben op hart-, lever- en
nierproblemen, het immuunstelsel en de voortplantingsorganen. “Nu
naar schatting een kwart van alle Amerikanen binnen de 2 kilometer
afstand van een gas- of oliebron leeft, en fracking steeds meer
voorkomt in het hele land, is er dringend behoefte aan snelle actie
om de volksgezondheid te beschermen”, concludeert de NRDC.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!