Respect voor werkwilligen

maandag 15 december 2014 21:47
Spread the love

De titel
van dit blogbericht zal velen verbazen. Ik ben hier als syndicalist nadere
uitleg verschuldigd.

In de media
speelt men de stakers graag uit tegenover degenen die willen gebruikmaken van
het recht op arbeid. De realiteit is heel wat genuanceerder.

Wanneer
mijn ABVV-kameraden en mijn ACV-vrienden vanmorgen een “filtertoegang” (de
auto’s bij mondjesmaat laten passeren met een monsterfile tot gevolg) tot het bedrijventerrein
te Haasrode organiseerden werden we geconfronteerd met een toestroom van bedrijfswagens
met telkens één inzittende, van een ecologische voetafdruk gesproken, de
bestuurders reden naar hun werk maar waren meestal geen werkwilligen.

We
dialogeerden met deze werkers, het ging vooral om bedienden die in een KMO
werken. KMO’s waar de syndicale aanwezigheid zeer beperkt is en de afstand
tussen baas en personeel dan ook miniem is. Deze mensen durven niet naar het
stakingswapen grijpen. Er waren ook nogal wat jongeren die het zich niet kunnen
permitteren om te staken met loonverlies. Nog anderen, vooral dertigers, hadden
schrik voor jobverlies en een financiële catastrofe.

De meesten
waren dan ook na een paar uurtjes file niet negatief naar ons toe. Ze staken
hun duim op en feliciteerden ons want in hun gedachten waren ze solidair.

Uiteraard
moet ik eerlijk toegeven dat er ook “ echte” werkwilligen waren, ik telde er
vier op een totaal van enkele honderden wagens. Meestal in voertuigen die ze
zelf nooit uit eigen zak zouden betalen.

De media
zien alle werkers als werkwilligen, vandaag heb ik geleerd dat dit niet zo is. De
overgrote meerderheid was blij met onze actie.

Vandaar
mijn oproep: oudere werknemers die weinig risico hebben, spring in de bres voor
deze KMO-werkers en jongeren, ze hebben je  steun meer dan nodig.

take down
the paywall
steun ons nu!