Voor de niet-stakers: “Liegen is…”

zondag 14 december 2014 08:54
Spread the love

In je verkiezingsprogramma zeggen dat je de pensioenleeftijd NIET zal optrekken, om het dan vervolgens toch te doen.

Al dagen, weken, maanden roepen dat er geen alternatief is terwijl een echtevermogensbelasting, van maximaal drie procent, op zich al goed is voor JAARLIJKS 8 miljard euro.

Zeggen dat gegeven lastenverlagingen jobs zullen opleveren, terwijl je zelf in de wet gaat inschrijven dat bedrijven individueel mogen beslissen hoe ze dat geld zullen ‘investeren‘.

Ontkennen dat dit geld dan zal worden geïnvesteerd in aandeelhouders en andere bonussen, zoals het verleden al heeft uitgewezen.

Uitspraken doen die, telkens opnieuw, worden weerlegd, zoals over de fiscale voorstellen, en jobcreatie.

Verzwijgen dat de teller van vernietigde banen, door reeds genomen maatregelen, nu al bijna op 14.000 staat.

Verzwijgen dat verschillende studies uitwijzen dat de jobdestructie uiteindelijk 35.000 tot 40.000 jobs zal vernietigen.

Cijfers lanceren over een, fictief, aantal nieuwe banen waarvan je weet dat ze fout zijn en dan ook lik op stuk krijgen als men dit onderzoekt.

Zeggen dat de inkomsten van De Lijn maar 15% dekken en ook hier weer op je bek gaan als men deze uitspraak bekijkt.

Met de Kaaimantax zwaaien als het over LuxLeaks gaat en die leugen als een boemerang terug in je gezicht krijgt.

In de media met een uitgestreken gezicht komen vertellen dat je het sociaal overleg wil opstarten, maar op de vraag zelf over wat er overlegd kan worden telkens weer antwoord: “Over niets, de beslissingen zijn genomen.”

Over het verleden praten alsof er nooit Christendemocraten en Liberalen waren.

Verzwijgen dat een deel van hen is overgelopen, en je dus onrechtstreeks mensen aan boord hebt die maatregelen uit vorige legislaturen uitwerkten.

Laten uitschijnen dat het enkel vakbonden zijn die staken.

Alle burgerinitiatieven, gericht tegen deze besparingsrregering, dood zwijgen.

Praten over een zogezegde loonsverhoging terwijl je alle inleveringen verzwijgt.

En dus is het simpel, morgen kom ik op straat omdat ik al die leugens beu ben, omdat er wel degelijk alternatieven zijn, omdat ik niet langer wens op te draaien voor de fiscale hangmat van rijken en ondernemingen, voor de toekomst van onze kinderen en de waardige oude dag van onze ouders.

Want de grootste leugen van allemaal is vertellen dat het goed is voor ons, de gewone, doorsnee Vlaming en Belg. Terwijl je zelf goed genoeg weet wat al die maatregelen betekende voor de werkende middenklasse in Amerika, Groot-Brittannië en andere neoliberale experimenten. De middenklasse bestaat daar niet meer. Punt.

En dat ontkennen, is dan ook weer een leugen.

Net zoals het proberen omdraaien van oorzaak en gevolg, proberen laten uitschijnen dat anderen de oorzaak zijn, terwijl je net jezelf ongeloofwaardig hebt gemaakt, door alle dagen opnieuw leugens en halve waarheden de wereld in te sturen, die dan vervolgens makkelijk wordt doorprikt.

O ja, en voor de mensen die niet geloven dat ze met een uitgestreken gezicht durven liegen, hier een filmpje dat het tegendeel bewijst: https://www.youtube.com/watch?v=iHM3cT9OkMY

Bron: sblog.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!