COP 20 - UN Climate Change Conference - Lima
Opinie - Platform Klimaatrechtvaardigheid

“Klimaattop Lima maat voor niets”

"De klimaattop in Lima werd een maat voor niets. Er zijn geen duidelijke richtlijnen over wat landen op tafel moet leggen in aanloop naar een nieuw klimaatakkoord in Parijs volgend jaar." Zo reageert het Platform Klimaatrechtvaardigheid op de net afgelopen top in Peru.

zondag 14 december 2014 10:30
Spread the love

De twintigste klimaatconferentie is zondagochtend 14 december afgesloten
in Lima, Peru. Een pakket van beslissingen, de zogenaamde Lima Call for
Climate Action
,
zet de bakens uit voor een toekomstig mondiaal
klimaatakkoord. Maar er is nog veel huiswerk tegen december 2015 in
Parijs. Ook op intra-Belgisch niveau zal in 2015 een akkoord beklonken
moeten worden voor de inspanningsverdeling van de klimaat- en
energiedoelstellingen tussen de federale en de gewestelijke overheden.

Dode letter

Het jaar 2015 wordt cruciaal voor de volgende elementen:
 

– De milieuambitie is onvoldoende. De klimaattop in Lima werd een maat voor niets.Er zijn geen duidelijke richtlijnen over wat landen op tafel
moet leggen in aanloop naar een nieuw klimaatakkoord in Parijs volgend
jaar. Ook een vergelijking en analyse van die nationale engagementen met
wat de klimaatwetenschap vereist werd niet
overeengekomen. Ten slotte is ook de ambitie om nog vóór 2020 – wanneer
het nieuwe akkoord van kracht moet gaan – meer inspanningen te leveren
om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te halen niet vertaald
naar een tastbaar actieplan. 

– De rechtvaardige transitie naar een lage koolstofmaatschappij is dode letter gebleven.

– Klimaatfinanciering:
hoewel iets meer dan 10 miljard dollar werd beloofd voor het Groen
Klimaatfonds, zijn we nog zeer van het ultieme doel: de ontwikkelde
landen hebben zich geëngageerd om jaarlijks 100
miljard te voorzien tegen 2020. Dit moet de uitstoot van broeikasgassen
helpen verminderen in ontwikkelingslanden en zal ook de meest kwetsbare
landen helpen bij de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering.
Er ontbreekt nog een concreet groeipad dat
uitlegt hoe dit engagement bereikt zal worden. 

Adequaat

Op Belgisch niveau geeft
de federale regering tegenstrijdige signalen: enerzijds ondersteunt
deze het Groen Klimaatfonds, maar opteerde dezelfde week om op termijn
het Kyotofonds af te schaffen. Dit is de voornaamste
budgettaire poot van het federale klimaatbeleid.  

De Vlaamse regering
weigerde bij te dragen aan het VN-Klimaatfonds. Wij verwachten van Geert
Bourgeois en bevoegd minister Schauvliege in 2015 eindelijk een
adequaat en solidair klimaatbeleid.Het sluiten van een ambitieus intra-Belgisch akkoord over de
inspanningsverdeling voor het klimaat laat al sinds 2008 op zich
wachten.

Het  Platform Klimaatrechtvaardigheid is een  Belgische federale 
politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en
gevormd
met ADG, Associations21, Bond Beter  Leefmilieu  (BBL),  Broederlijke 
Delen,  CADTM,  Beweging.net-CSC,  ACLVB-CGSLB, Entraide  et 
Fraternité,  ABVV-FGTB,  FSTM,
Geneeskunde voor de Derde Wereld,
Greenpeace, 
Inter-environnement  Wallonie  (IEW), Climat  et  Justice  sociale, 
Oxfam-Solidarité  (-eit),  Oxfam  Magasins  du  monde, 
OxfamWereldwinkels,  PROTOS,  SLCD,  SOS 
FAIM,  Tourisme  Autrement,  Vredeseilanden,  WWF,  Natuurpunt en
Climate Express.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!