Opinie -

Een politieke staking?

"Ja, misschien is het tijd voor een verandering van regime. Wij zijn de shockdoctrine van het soberheidsbeleid en de neoliberale hegemonie hartsgrondig beu. Klinkt revolutionair, niet? Schijn bedriegt: wij willen de verzorgingsstaat verdedigen, het beroemde Belgische model van sociaal overleg."

zondag 14 december 2014 22:45
Spread the love

Sinister!
Sinister, dat is het woord dat voor de geest komt, wanneer we aandachtig
luisteren naar de huidige machthebbers. De burgemeester
van Antwerpen, Bart De Wever, onze schaduwpremier, wilde het leger
inzetten om de Joodse wijk te beschermen. Gewoon een ideetje?

Jan
Jambon, zijn sidekick, nu minister van Binnenlandse Zaken, wil in zijn plan
voor de hervorming van de politie ook het leger inzetten.
Ja, het leger zou sommige taken moeten overnemen van de politie.
Extreem sinister… Het leger wordt alleen uitgestuurd bij
noodtoestanden, zoals een natuurramp (zandzakken tegen overstromingen,
evacueren van burgers), in alle andere gevallen gaat het om een
politieke uitzonderingstoestand: de opheffing van een aantal
constitutionele grondrechten om het systeem tegen opstand, oproer,
samenzwering of staatsgreep te verdedigen, in ieder geval: tegen
ernstige onrust die de stabiliteit of het voortbestaan van de staat
bedreigt. Sinister.

Jambon wil ook meer politietaken aan privébewakingsfirma’s geven, terwijl vele rapporten over deze bedrijven aantonen dat ze
niet gecontroleerd worden en juridisch moeilijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Sinister. (Denk aan Blackwater in Irak).

Als
een man als De Wever deze staking een politieke staking noemt, en de
vakbonden de ‘gewapende arm van de PS’ is er meer aan
de hand dan een sinistere ondertoon. Want wat zegt hij? Het betekent
dat deze staking geen sociale kwesties aankaart maar de val van de
regering wil. In feite beweert dat hij het deze staking een gevaar is
voor de staat en – wat de Amerikanen noemen – een ‘regime
change
‘ wil.

Tegen
een politieke staking, in technische betekenis van een poging om de
staat te destabiliseren, heeft de staat alle rechten
om te reageren met de staat van beleg, de uitzonderingstoestand. Het
idee om het leger in te zetten moet gezien in dit licht. Heb ik gelijk
om het woord sinister te gebruiken?

Wel, dan wordt het maar een politieke staking. Na het lezen van een artikel in
De Standaard hoe de oud-leden van het KVHV, de rechtse
studentenorganisatie, allerlei sleutelposities in de staat innemen,
voelde ik de neiging om de volgende tweet rond te sturen: “Een gouden
raad van tante Kaat: laat deze regering vallen voor het
N-VA-netwerk de hele staat overneemt.” Maar ik dacht, laat ik niet al
te veel polariseren…

Ja, misschien is het tijd voor een verandering van regime. Wij zijn de
shockdoctrine van het soberheidsbeleid en de neoliberale
hegemonie hartsgrondig beu. Klinkt revolutionair, niet? Schijn bedriegt:
wij willen de verzorgingsstaat verdedigen, het beroemde Belgische model
van sociaal overleg.  Zij hebben het omver gegooid.
Zij zijn de revolutionairen, zij het van een rechtse soort.

Met
zijn kreet dat dit een politieke staking, liet De Wever eens te meer
blijken dat hij een neoconservatieve extremist is. Op
de een of andere manier lijkt hij te houden van de
uitzonderingstoestand, zoals Carl Schmidt en zijn leerling Leo Strauss,
de peetvader van het neoconservatisme. Kort nadat hij burgemeester van
Antwerpen was geworden (met een sinistere mars naar het stadhuis),
riep De Wever een samenscholingsverbod af in Borgerhout, alleen
gebaseerd op een aantal sms-berichten, typisch neocon ‘exceptionalisme’:
een zekere gretigheid om de grondwet voor uitzonderlijke maatregelen op
te schorten. Ook de aanvallen op het stakingsrecht
passen in dat morrelen aan de grondwet.

Zij zijn de extremisten, wij verdedigen het systeem: de verzorgingsstaat en sociaal overlegmodel.
Hart boven Hard / Toute autre chose, het brede middenveld
en de vakbonden, verdedigen een warme samenleving tegen hun pogingen om
België te veranderen in een gepolariseerde, gespleten, gedualiseeerde,
harde, competitieve en repressieve samenleving.

Cave canem,
excellentie, meneer de minister van Binnenlandse Zaken: houd uw leger
in de kazernes. U speelt met vuur, zeker vanuit grondwettelijk oogpunt.
Maar u speelt ook met vuur in termen van sociale vrede. De onrust zou
kunnen radicaliseren. Alleen al het opperen
van het inzetten van het leger is dezer dagen alleen maar sinister te
noemen, hoogst sinister.

take down
the paywall
steun ons nu!