De economie, dat zijn wij, en u zal niet aan ons voorbijgaan!

De economie, dat zijn wij, en u zal niet aan ons voorbijgaan!

zondag 14 december 2014 12:30
Spread the loveHet gezicht van een burger

Aanhoor mij broeder:
de economie, dat zijn wij, en u zal niet aan ons voorbijgaan!

Beste meneer De Wever,

Nu bent u echt wel te ver gegaan. “Verantwoordelijken voor
economische vernietiging”. Zo haalde u uit naar de stakers in het interview met
het VTMnieuws op zaterdag 13 december. Welnu, ik ben een burger in dit land,
één die haar best doet onafhankelijk te denken. En ik moet het kwijt: ik pik uw
verhaal niet. De taal die u gebruikt is mij onwaardig. Ik ben een vrouw van 33
jaar, ik betoogde op donderdag 6 november en ik overweeg sterk om maandag
(tijdens mijn verlof) symbolisch te gaan staken. Ik ben een burger die met haar
stem de straat opkomt en ik ben geen “verantwoordelijke voor economische
vernietiging”.

Meneer De Wever, ik vind u een slimme kerel. Zo moet u zich
vast ook wel voelen, terwijl u uw pionnen doordacht op het bordje schikt. Maar
u vergeet één ding, meneer De Wever, u schaakt hier niet tegen een dom volk. Het
is geen schaakspel. Het is geen dom volk.

U vergist u, meneer De Wever, als u denkt dat democratie
betekent dat u de macht in handen hebt. Democratie betekent niet dat u de macht
in handen hebt. Democratie* betekent wel dat het volk de macht in handen heeft.
U vergist u nog erger als u denkt dat ook maar iemand in het kieshokje zijn/haar
macht uit handen heeft gegeven. U vergist u als u denkt dat wij geen
zelfstandige keuzes kunnen maken. U vergist u ook als u denkt dat wij slaven
zijn. Slaven die de economie, zoals u die ziet, kost wat kost draaiende zullen houden.
U vergist u dat wij slogans slikken als die maar vaak genoeg herhaald worden. U
vergist u als u vindt dat alles een politieke kleur moet krijgen. Soms zijn er
gewoon waarden die roeren. Zeker in een land als België, bekend voor haar
neutraliteit. U vergist u als u denkt dat we de economie aan de grote bedrijven
te danken hebben.

Ik heb een nieuwe definitie van ‘economie’ voor u meneer. De
economie is wij, het volk, meneer De Wever. Wij zijn de economie. Om een (niet
zo willekeurig) voorbeeldje te geven: zonder werknemers, geen Inbev. Zonder
consumenten, al helemaal geen Inbev. Staken maakt u daar bewust van. Ik begrijp
dat dat pijnlijk moet zijn. Het haalt tenslotte uw volledige strategie
onderuit.  Maar hoe pijnlijk het ook is,
aanhoor mij aub wanneer ik zeg: ‘Wij zijn de economie’. U hoeft zich dus geen
zorgen te maken. Begrijpt u? Wij zullen onszelf niet kapot maken. Echt niet!
(Toch niet als we klimaat met spoed op de agenda zetten.) Want mensen die op
straat komen voor hun rechten, die houden van het leven. Springlevend zijn ze.
Ze maken zichzelf niet kapot. Ze hopen, ze dromen, ze creëren, ze delen, ze
brommen waar nodig, ze bouwen heel graag aan een toekomst. Dus maakt u zich
maar geen zorgen. Het komt allemaal goed wanneer u in ons begint te geloven.

Beste meneer De Wever, broeder, aanhoor mij. Overweeg even
een nieuwe blik op ‘economie’. Wij zijn
de economie. Geef deze woorden een kans en laat ze even tot u doordringen.
Bekijk het leven en het volk ook eens van de positieve kant.

Niet alleen wil ik graag uw definitie van ‘economie’
uitdagen. Ik wil ook graag een bezorgdheid met u delen. Ik ben bezorgd dat u
ons, de economie, kapotmaakt. Want zoals ik al probeerde uit te leggen: het is NIET
het staken dat de economie, ons, kapotmaakt. WEL het knippen in: kwalitatief onderwijs
voor onze kinderen, gezonde arbeidsomstandigheden, openbare dienstverlening, duurzame
mobiliteit, de zorg voor onze zwakkeren, solidaire maatregelen, duurzame energie,
sociaal-culturele sector, kunst, sociaal overleg,… NIET een cultuur van vertrouwen,
dialoog en samenwerken maakt de democratie kapot. WEL een cultuur van
wantrouwen en boetes, polariserende debatten en verdeel & heers.

U vergist u, meneer De Wever, als u denkt dat ik u hier de
oorlog verklaar. Ik ben een burger, een onafhankelijke vrouw en wat ik u hier
vraag, is het volgende: regeer a.u.b. voor mij i.p.v. tegen mij. Ga in dialoog met
me. Want ik ben noch slaaf van de economie, noch onwerkwillig, noch destructief.
Ik ben een burger die u zegt: ik pik het niet dat u mijn stem afdoet als ‘economische
vernietiging’. Ik pik het niet. Ik ben een eenvoudige burger met een stem die evenveel
waard is als iedere andere stem. Een stem waarnaar u zou moeten luisteren, als
u zich dan toch leider van België (excuseer me het woord, ik heb een vermoeden
dat u het niet graag hoort, maar het is een woord dat verwijst naar een droom
van samenwerking, dus ik vind dat woord net heel passend hier) waant. Ik vind
het heel erg verontrustend dat u de stemmen die u niet naroepen, wenst te
denigreren.

Heel verontrustend. Want een man die slim is, die weet dat
hij nooit de volledige waarheid bezit. Een man die slim is die kiest resoluut
voor dialoog, omdat hij begrijpt dat de ander hem altijd nog iets leren kan. Ik
vind het verontrustend dat u het kenmerk waarop mijn sympathie voor u is
gebouwd (het kenmerk ‘slim’) zo scherp op de helling zet. Uw woorden mogen best
wel pienter en sluw klinken, maar uw houding doet me afvragen of u werkelijk
wel één van de Slimste mensen bent. Wanneer u zegt ‘ik steek mijn hand uit’, gelieve
dat dan ook in uw houding te laten zien. En dat begint bijvoorbeeld door mij,
en alle andere mensen met een andere mening dan de uwe, bij hun ware naam te
noemen in plaats van ze denigrerende termen op te kleven als ‘economisch
vernietigend’ of oorlogstermen zoals ‘de gewapende arm van de PS’. Want kom,
zeg nou zelf, zo’n polariserende taal kan je toch niet echt ‘een uitgestoken
hand’ noemen? In ieder geval, zo voelt het dus niet aan. Het klinkt als een politiek
schaakspel. Deel van uw verborgen agenda. Ik zeg het maar, zodat u zou weten
hoe het op mij overkomt…

Dus, meneer De Wever, geef mij hoop! Doe uw imago van
slimste mens een beetje eer aan en luister naar de mensen die u hoort te
dienen. En hé, dan hoeft u niet per se weg van mij, hoor. Maar ik moet u toch
wel waarschuwen, als u mij, burger met een mening die van de uwe verschilt,
negeren wilt… dan ga ik op mijn strepen staan. Ja, dan ga ik betogen en staken.
Ik ben niet als vrouw geboren om haar mond te houden. Ik ben geboren met een
stem. Mijn stem afdoen als ondemocratisch geblaat, mijn stem niet willen horen,
mijn bestaan niet willen erkennen,… tjach meneer, dan laat ik u de schreeuw
horen waarmee ik in dit land geboren ben. Ik ben Els Moerman en “YOU SHALL NOT
PASS”!!! U zal niet aan mij voorbijgaan.

Ik kijk vol verwachting uit naar een positieve reactie van u.

Hoogachtend,

burger Els Moerman

Dus ter goede verstande: ‘sos’ noch ‘van
een andere planeet’ noch ‘naïef’ noch ‘opgefokt of opgehitst’, noch
‘leugenaar’, noch ‘vernietigingslustig’… Mijn naam is Els Moerman. Het is een
basisrecht om bij mijn naam aangesproken te worden. Dank bij voorbaat!

* In een
democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle
autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd
op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen
vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel
van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens
staat) dan heeft ook niemand méér recht dan een
ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. (Bron: Wikipedia)

take down
the paywall
steun ons nu!