Met LuxLeaks naar een eengemaakte Europese vennootschapsbelasting?

Met LuxLeaks naar een eengemaakte Europese vennootschapsbelasting?

woensdag 10 december 2014 19:00
Spread the love

Het dossier LuxLeaks maakt nog maar eens duidelijk dat er
dringend een einde moet komen aan het fiscale gehannes door de EU-lidstaten. De
fiscale concurrentie – ook al beweren sommigen het tegendeel – is schadelijk
voor de economie en voor ons samenlevingsmodel.

Met het besparingsantwoord op de crisis zit de EU
volledig fout. Het is gebaseerd op inleveringen, privatiseringen, een rigoureuze
controle van de overheidsbudgetten en het stimuleren van economische
concurrentie binnen een eengemaakte Europese markt. Europa gaat zo verder de
weg op die door Thatcher werd uitgetekend. De EU onder leiding van Frau Merkel
legt dat thatcheriaans beleid nu op en ook onze rechtse verarmingsregering zet
de neoliberale aanvallen op de sociale verworvenheden verder.

De fiscale race to the bottom maakt deel uit van deze
politiek. Landen proberen mekaars belastinginkomsten af te snoepen door fiscale
braderieprijzen te hanteren. LuxLeaks toont aan hoe de onderkruiperij werkt.
Deze nefaste politiek brengt onze sociale zekerheid ook onnoemelijk veel schade
toe.

Het Luxemburgse ministerie van Financiën heeft al
gereageerd op de nieuwe LuxLeaks-onthullingen. Daar wijst men op de
verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap, terwijl men
wel toegeeft dat er ethische bezwaren kunnen zijn tegen zijn tax rulings.

De
Standaard
schrijft ook dat het Groothertogdom het niet langer pikt dat het
alleen met de vinger wordt gewezen: ‘Bij de analyse van deze situatie moeten we
naar het groter geheel kijken, en kan men niet enkel blijven stilstaan bij het
kader van een enkel land. De internationale gemeenschap draagt een gedeelde
verantwoordelijkheid om de internationale afspraken aan te passen aan de
huidige omstandigheden’, stelt de Luxemburgse overheid.

Luxemburg vraagt nu plots dat er snel werk wordt gemaakt
van de verplichte automatische uitwisseling van financiële informatie over tax
rulings tussen de verschillende EU-lidstaten. Maar dat is natuurlijk niet
genoeg. Het is zonder meer duidelijk dat de bedrijven ook verplicht moeten
worden te stoppen met de delokalisaties die ook een gevolg zijn van de door
Europa georganiseerde fiscale concurrentie. Dat kan door aan de bedrijven
overal hetzelfde belastingtarief op te leggen en een eind te stellen aan
onzinnigheden zoals de notionele interestaftrek.

Vijf minuten politieke moed
volstaan. Waar wacht men op?

take down
the paywall
steun ons nu!