Renewable energy for Equity, Freedom, Peace and Local Employment

Bedrijven pleiten voor 100% hernieuwbare energie

Gisteren hoorden we op de klimaatconferentie in Lima een sterk pleidooi van bedrijfsfederaties voor een pad naar 100% hernieuwbare energie. Sprekers gaven aan dat deze strategie noodzakelijk is voor een akkoord in Parijs. Dit pleidooi steekt sterk af bij de boodschap van de bedrijfsfederaties in België.

zaterdag 6 december 2014 18:33
Spread the love

Het is ondertussen een traditie tijdens de jaarlijks
klimaatconferenties: een BINGO-dag
georganiseerd door de bedrijven. Dit is geen cynisch grapje over de winsten die
eventueel gemaakt worden met het klimaatbeleid. “BINGO” staat voor “Business and Industry NGOs”. Het event
krijgt steeds veel aandacht. Minister Manuel Pulgar-Vidal, de Peruaanse voorzitter
van de klimaatconferentie, deed de openingstoespraak. Ook mevrouw Christiana
Figueres, de directeur van UNFCCC kwam er spreken. Figueres benadrukte de nood aan
een globale CO2-prijs en dat er verschillende interessante
initiatieven lopen. Ze gaf echter aan dat er meer nodig is en dat het veel te
traag gaat. Met kleine stapjes vooruit zullen we er niet geraken. De
bedrijfswereld heeft nood aan een echte transformatie om bij te dragen aan de
2°-doelstelling. Daarna zij mevrouw Figueres iets heel belangrijk: de bedrijven
moeten aan de overheden duidelijk maken dat deze transformatie mogelijk is.
Indien ze dit niet doen zullen overheden weigerachtig staan om maatregelen te
nemen. Bedrijven moeten overheden ondersteunen om een duidelijk kader te
scheppen. Zo’n kader is essentieel als langetermijnkader voor de bedrijven.

Vervolgens kwamen een aantal sprekers aan het woord
die aangaven waarom een transitie naar 100% hernieuwbare energie niet alleen
noodzakelijk, maar ook mogelijk is. Het feit dat het allemaal
vertegenwoordigers van hernieuwbare energiefederaties waren doet niets af van
de boodschap: de BINGO-dag van de bedrijven ging dit jaar ook over de transitie
naar 100% hernieuwbare energie!

Dr. Heinz Kopetz, voorzitter van de Wereld Bio-energie Vereniging gaf aan
dat tegen 2035 de wereld moet overschakelen naar 100% hernieuwbare. De rol van
steden en regio’s om dit te realiseren is essentieel volgens hem. Hij ging
dieper in op concrete positieve ervaringen in de Murau-regio in Oostenrijk en
de stad Pecs in Hongarije.

Mattias Goldmann, van het de Zweedse think tank Fores gaf een inspirerende toelichting bij
de maatregelen die genomen kunnen worden om de transportsector koolstofvrij te
maken. Avoid, Shift en Improve waren
zijn sleutelwoorden.

Ook zeer interessant was de presentatie van Prof.
Tanaz Sidki Uyar, vice-voorzitter van de Wereldwindenergie vereniging. Hij presenteerde de campagne “go 100% renewables”. Zijn centrale boodschap
was duidelijk: Renewable energy for
Equity, Freedom, Peace and Local Employment
. De productiekost
van hernieuwbare is ondertussen zo gedaald dat het vanuit bedrijfsoogpunt common sense is geworden om in
hernieuwbare energie te gaan. Hij verwees ook naar de keuze van de Duitse
energiegigant E.ON om fossiele en nucleaire productie af te stoten.

Op de klimaatconferentie in Lima zijn initiatieven
zoals deze een echte opsteker. Terwijl de onderhandelingen tussen de landen
bijzonder moeilijk lopen tonen bedrijven, organisaties, steden, enz. dat het
effectief mogelijk is om de opwarming aan te pakken. Kleine stukjes hoop waar
we ons hier aan vast houden!

Bert De Wel vertegenwoordigt het ACV op de
Klimaatconferentie in Peru.

take down
the paywall
steun ons nu!