Overleg tussen werkgevers en vakbonden mislukt: ‘Regering zette werkgevers in een zetel’

Minister van Werk Kris Peeters hoopte een succesje te boeken door de werkgevers en vakbonden dichter bij elkaar te brengen maar dat is niet gelukt. In het beheerscomité van de RVA komt er geen unaniem advies over de regeringsmaatregelen rond tijdskrediet, de inschakelingsuitkeringen, landingsbanen, beschikbaarheid van werklozen en brugpensioen. “De werkgevers zitten in een zetel”, verzuchten de vakbonden.

donderdag 4 december 2014 15:54
Spread the love

Enkele maatregelen
van de regering gaan al op 1 januari in en van de
werkgeversorganisaties en vakbonden werd verwacht dat ze hun advies
gaven in het beheerscomité van de RVA.

In de hoop een
unaniem advies in de wacht te slepen, had minister van Werk Kris
Peeters nog enkele kleinere aanpassingen voorgesteld. Zo stijgt de
minimumleeftijd voor brugpensioen bij herstructureringen niet
onmiddellijk naar 60 jaar, maar pas in 2020.
De grens van 55 jaar
voor de landingsbanen wordt pas in 2019 opgetrokken naar 60 jaar. De
uitkering voor tijdskrediet zonder motief wordt niet op 1 januari
2015 maar enkele maanden later geschrapt. 

De vakbonden vonden
die aanpassingen lang niet ver genoeg gaan. Niet meer dan kruimels,
was de reactie.

In het beheerscomité van de RVA stonden
werkgevers en vakbonden lijnrecht tegenover elkaar. De
werkgeversorganisaties staken hun duim omhoog over de maatregelen van
de regering. De vakbonden gaven een negatief advies. De werkgevers
koppelden de regeringsmaatregelen ook nog aan bijkomende
toegevingen in het dossier arbeiders-bedienden. 

Voorspelbaar

“Dit
scenario was geheel voorspelbaar. Werkgevers zitten door het
onevenwichtig regeerakkoord in een zeer comfortabele
onderhandelingspositie. Dat weten ze maar al te goed en laten ze
duidelijk voelen”, reageren
de vakbonden.

De
regering zal nu wellicht de maatregelen uitvoeren zonder advies van
de werkgevers en vakbonden. Kris Peeters spoorde hen aan om het
overleg over de verdere gelijkschakeling tussen arbeiders en
bedienden mee te nemen naar de Groep van 10, het federale
overlegorgaan van werkgeversorganisaties en vakbonden.

Als
de regering deze plannen onverkort doorvoert, dan betekent dit onder
meer dat schoolverlaters zonder diploma beneden de 21 geen
inschakelingsuitkeringen krijgen; dat onvrijwillig deeltijds
werknemers een groot deel van hun inkomensgarantieuitkering
verliezen; dat tijdelijke werklozen 10 procent inkomensverlies
lijden; dat werknemers in zware beroepen de brugpensioenleeftijd met
vier jaar omhoog zien gaan en dat werklozen tot 65 jaar beschikbaar
moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

take down
the paywall
steun ons nu!