COP 20 - UN Climate Change Conference - Lima
Opinie, Milieu -

Lima: een mijlpaal op de lange weg naar Parijs

Met alle blikken op Parijs 2015 gericht, lijkt het haast alsof de VN-klimaatconferentie in Lima van weinig belang is. Niets is minder waar. Een bindend internationaal klimaatakkoord ontstaat niet op twee weken tijd, er kruipt jaren voorbereiding in. De weg naar Parijs is dus minstens even belangrijk als Parijs zelf.

donderdag 4 december 2014 10:12
Spread the love

Een mijlpaal op die weg is de COP20 in Lima. Lima zal immers de eerste ontwerptekst voor het akkoord in Parijs moeten opleveren. Maar wat moet er nu
allemaal in zo’n ontwerpakkoord staan? Met andere woorden: wanneer kunnen we
Lima als geslaagd beschouwen?

Kader
nationale emissiereducties

Tegen maart 2015 moet elk land laten weten welke emissiereductie
het op nationaal vlak zal doorvoeren na 2020. De criteria waaraan deze
nationale engagementen moeten voldoen, zullen in Lima worden vastgelegd. Dat
wil zeggen dat er afspraken zullen worden gemaakt over hoe men over de
engagementen moet communiceren, tegen welk jaar ze verwezenlijkt moeten zijn (bij
voorkeur 2025) en welke transparantie- en verantwoordingsmechanismen zullen
worden gehanteerd.

Een belangrijk element bij de nationale targets is de
eerlijke verdeling van de inspanningen. We hebben immers een gedeelde, maar
verschillende verantwoordelijkheid voor het klimaatprobleem. In de loop van
2015 zal dan worden bekeken of de optelsom van deze engagementen de opwarming
onder de limiet van 2°C houdt en waar ambities kunnen worden aangescherpt. De
uiteindelijke cijfers zullen deel uitmaken van het klimaatakkoord in Parijs.

 Klimaatfinanciering

Om de energietransitie in ontwikkelingslanden te versnellen en de
gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, richtte de VN het Groene
Klimaatfonds op. Tegen het einde van het jaar moet het Fonds minstens 10
miljard (en bij voorkeur 15 miljard) dollar in kas hebben. Afgelopen maand deden
heel wat landen toezeggingen aan het Fonds.

De teller staat vandaag dan ook op
9,6 miljard dollar uit 22 landen. Lima zal het gat naar de 10 of 15 miljard nog
moeten dichtrijden. Landen als Australië, Ierland, Oostenrijk, IJsland en ook
België droegen ondanks eerdere beloften nog niets bij aan het Fonds en kwamen
ook met lege zakken aan in Lima. Ze werden daarvoor bedankt met de ‘fossiel van
de dag’-award, een award uitgereikt door Climate Action Network aan de slechtst
presterende landen op de VN-klimaatconferentie. België dankt die bedenkelijke
eer aan het onvermogen van onze verschillende regeringen om tot een akkoord te
komen over wie hoeveel moet bijdragen.

Hoewel we naar alle waarschijnlijkheid de doelstelling van 10
miljard tegen eind 2014 zullen halen, is er nog veel werk aan de winkel. Tegen
2020 moet het Groene Klimaatfonds immers over een jaarlijks budget van 100
miljard dollar kunnen beschikken. In Lima zal dan ook een plan moeten worden
uitgewerkt over hoe we dat kunnen verwezenlijken.

 Bijkomende
reducties voor 2020

2014 zal het warmste jaar ooit worden
sinds het begin van de metingen. Hoe langer we wachten met verregaande
maatregelen, hoe kleiner de kans dat we de opwarming tot 2°C kunnen beperken. We
moeten daarbij beseffen dat die 2°C geen gewoon streefdoel is, maar een absolute
bovengrens die we onder geen beding mogen overschrijden. In Lima zullen dus ook
nieuwe engagementen voor emissiereducties vóór 2020 moeten worden aangegaan.

Sofie Defour is
vrijwilliger bij de Climate Express. Deze groeiende beweging bestaat momenteel
uit 200 vrijwilligers. Wil jij hier ook aan meewerken? Neem een kijkje op onze
website:
www.climate-express.eu of mail naar:
contact@climate-express.eu

take down
the paywall
steun ons nu!