Klimaatbeleid, op bevel van de rechter?

Klimaatbeleid, op bevel van de rechter?

donderdag 4 december 2014 16:08
Spread the love

Geachte minister Schauvliege, beste Joke,

Wat een snelle reactie op het initiatief ‘klimaatzaak.be’! Uw communicatieadviseur heeft zijn of haar job gedaan. Nu u nog.

Er schort trouwens wat aan uw betoog. Niet alleen gaat u volledig
voorbij aan de inhoudelijke onderbouw van bovenvermeld initiatief, u
zaait ook verwarring over wie u nu bent, over welke rol u speelt.

U gedraagt zich als de gemiddelde Vlaming, zegt u. Handige
communicatie, want dat vinden Vlamingen doorgaans wel tof, maar als
minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is het niet uw rol. Voor het
Vlaamse klimaatbeleid kijken we dus naar u. Een zware taak die
daadkracht, langetermijnvisie en moed vergt. Een taak die een ervaren
gids nodig heeft. Ik zou die taak niet zomaar aan eender welke Vlaming
toevertrouwen.

Bovendien stelt u uw verwezenlijkingen nogal rooskleurig voor.
Vlaanderen haalt dan wel de vooropgestelde Kyotodoelstelling, het stelt
weinig voor. Je kunt natuurlijk met veel bombarie aankondigen dat je
over een muurtje van 50 centimeter gaat springen en fier zijn dat je het
“gehaald hebt”. Maar de muur waar we over moeten – concreet: 25 tot 40%
CO2-reductie voor de geïndustrialiseerde landen in vergelijking met
1990, dixit de klimaatwetenschap – is vijf meter hoog. En daar gaan we
het aan het huidige tempo niet over geraken, zelfs niet bijna. Met
andere woorden: uw engagement om ermee voor te zorgen dat de
klimaatopwarming beneden de twee graden blijft, is een luchtkasteel.

Als minister zit u in een uitstekende positie om uit te stijgen boven
de kreten die we nu al ettelijke jaren aanhoren: het is altijd de schuld
van de anderen, of het is een individuele verantwoordelijkheid. U kunt
een beleidskader scheppen waarin klimaatvriendelijk gedrag en dito
burgerinitiatieven ruimte en ja, zelfs prioriteit krijgen. Waarom schept
u dat kader niet? Waarom verstopt u zich achter een procentje hier en
een procentje daar? Achter de inmiddels belachelijke dooddoener “ja
maar, ik neem soms wel de trein hoor”? Een minister onwaardig.

Overigens, Klimaatzaak wegzetten als een initiatief van klimaat-BV’s
die even handjeklap doen voor de camera’s is kort door de bocht. Vraag
aan de gemiddelde Vlaming wie Serge Degheldere of Ignace Schops zijn en
de kans is groot dat hij het antwoord schuldig moet blijven. U weet dat
uiteraard ook. Het zijn namelijk geen BV’s, maar klimaatexperts. Het
feit dat zij dit initiatief inhoudelijk dragen is niet bepaald een
positieve indicator voor de verwezenlijkingen waar u zo graag mee
uitpakt. Ze dreigen u zelfs voor de rechter te slepen. Zover is het
gekomen.

Waarom gaat u niet met hen aan tafel in plaats van hen publiek – voor
de camera’s dus – te vragen “ook schuldig te pleiten”? Schuldig aan
wat? Aan het feit dat ze “inconvenient truths” verkondigen. Staat u mij
toe het schaamteloos te vinden dat u net hen met deze beladen term
probeert te treffen.

Ook Greenpeace is niet onder de indruk van uw beleid. Non-beleid. De
vraag of de klimaatverandering ons zal treffen is door de wetenschap
naar het archief verwezen. De vraag is al een hele tijd hoe hard ze ons
zal treffen. Ziet u de urgentie? Indien niet, zou u dan even naar mensen
met verstand van zaken willen luisteren? Het hoeft Greenpeace niet te
zijn hoor, wij hebben een beetje de schijn tegen misschien. Gewoon
iémand die het aan uw verstand brengt.

Alvast bedankt,

Dave Van Meel
Communicatiedirecteur bij Greenpeace België

Ter herinnering: de Vlaamse minister van Milieu, Joke Schauvliege (CD&V) reageerde dinsdag met een open brief
op het initiatief van Klimaatzaak. Daarin deed ze een merkwaardige
oproep. “Ik gedraag mij als een gemiddelde Vlaming, die bekommerd is om
het klimaat, maar eigenlijk soberder zou moeten zijn in verbruik. Durven jullie als bekende en prominente Vlamingen ook schuldig te pleiten?”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!