Het meer Las Canoas in de buurt van de Nicaraguaanse hoofdstad Managua droogt op als gevolg van de klimaatverandering. De lokale bevolking zit zonder vis en water (bron: Guillermo Flores/IPS)
Emilio Godoy, IPS

Weinig aandacht voor waterproblemen op klimaattop Lima

De watervoorraden staan sterk onder druk als gevolg van de opwarming van de aarde. Toch krijgt dit probleem weinig aandacht op de VN-klimaattop in de Peruaanse hoofdstad Lima. Latijns-Amerikaanse activisten reageren vol ongeloof.

woensdag 3 december 2014 15:13
Spread the love

De klimaatverandering heeft nu al zichtbare gevolgen voor de
zoetwatervoorraden en de watervoorzieningen voor de landbouw. Dit zal naar alle
waarschijnlijkheid de komende decennia alleen maar verergeren. Droogte, hevige
regenval, overstromingen en een stijging van de zeespiegel vormen een
bedreiging voor de situatie waarin het drinkwater zich bevindt.

“Water zou een prioriteit moeten zijn op de
klimaattop”, zegt Lina Dabbagh van het Climate Action Network
International
(CAN-I). “In Latijns-Amerika wordt water wel serieus
genomen, maar het idee leeft om het niet te associëren met de internationale
onderhandelingen over klimaatverandering, omdat het thema al op andere platforms
wordt besproken.”

Wateronzekerheid

Dabbagh verwijst hiermee naar de discussies over de opname van
water. Dit thema behoort tot de zogeheten Sustainable Development Goals
(SDG’s). De SDG’s bouwen voort op de millenniumdoelstellingen en de
ontwikkelingsagenda na 2015 zullen bepalen. Ook bestaat het UN Water: het agentschap dat alle
wateraangelegenheden behartigt.

Volgens het programma van de twintigste VN-klimaatconferentie in Lima zullen slechts vier panels over water gaan.
Grupo Perú COP 20 is een koepel van maatschappelijke organisaties dat eist dat
de toegang tot water en voedselzekerheid
in de context van klimaatverandering gegarandeerd wordt. Toch wordt water slechts in een samenvattend verslag
vermeld dat Grupo Perú tijdens de klimaatconferentie heeft opgesteld.

“Wateronzekerheid is een bedreiging”, zegt Alberto
Palombo van het Inter-American Water Resources Network (IWRN). “Het
huidige probleem is niet zozeer de fysieke afwezigheid van water, maar het
adequate beheer van water. De
beschikbaarheid wordt namelijk beïnvloed door de klimaatverandering.”

Waterstress

Latijns-Amerika heeft 30 procent van de watervoorraden in de
wereld maar is daardoor niet vrij van problemen zoals de ongelijke verdeling
van het water, onder meer door overmatig verbruik in de Vallei van Mexico, Peru,
Chili, Argentinië en Uruguay.

Niet duurzaam omgaan met water in Latijns Amerika stelt
landen als Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, Ecuador, Mexico, Peru
en Venezuela bloot aan waterstress.

Het rapport Water en klimaatverandering in de Amerika’s van
de Regional Policy Dialog (RPD) spreekt ook over een toename van de bevolking
in de regio’s die de druk op watervoorraden opvoert. Zonder duurzame
veranderingen in de consumptie en herstel van water zal Mexico City in 2031 niet meer de watervoorziening kunnen
waarborgen. Bogota zal dat punt bereiken in 2033, Santiago in 2043 en Rio de
Janeiro in 2050, zo berekende het IWRN.

“Water heeft te lijden onder de klimaatverandering en
daarom willen we de klimaatagenda koppelen aan die van de mensenrechten, omdat
ze overlappen”, zegt Dabbagh.

take down
the paywall
steun ons nu!