Stadhuis in Rome (bron: Flickr)

Italië: migranten in het nauw na sociale onrust

Migranten lijken het slachtoffer te worden van de sociale onrust als gevolg van de economische crisis in Italië. De recente aanval op een asielcentrum in een buitenwijk in de hoofdstad Rome heeft de immigratiekwestie weer op scherp gesteld.

woensdag 3 december 2014 14:28
Spread the love

“Het is alsof je explosieven, brandstof en lucifers samen op hetzelfde schap hebt gelegd. Deze dingen
bewaar je beter op gescheiden plaatsen.” Zo verklaart Giuseppe Giorgioli de
recente uitbarsting van geweld tegen een opvangcentrum voor asielzoekers. Hij is inwoner van het Tor
Sapienza-district in Rome en lid van het buurtcomité.

Volgens Giorgioli wordt
het district ten oosten van de Italiaanse hoofdstad door het stadsbestuur minderwaardig
behandeld, omdat het relatief klein is. “Daarom
zijn er nu in Tor Sapienza vier asielcentra en twee zigeunerkampen, terwijl
andere districten er geen hebben”, vertelde hij.

Glasscherven

De concrete aanleiding
voor de volksopstand was een reeks diefstallen in flatgebouwen in de buurt, en een
vermeende verkrachtingspoging van een lokale inwoner door iemand van Roemeense
afkomst.

Het Tor Sapienza-comité
had een demonstratie georganiseerd, met de hoop dat het stadsbestuur tegen het
verval in de buurt op te treden. Met een
demonstratie hopen. Volgens een ooggetuige verzamelde zich een honderdtal
mensen voor het gebouw waarin een asielcentrum en organisaties gevestigd zijn die buitenlandse
minderjarigen begeleiden, .

“Toen ik de volgende
ochtend in het centrum arriveerde, trof ik er grote brokken asfalt en
glasscherven aan. De bewoners hadden paniekaanvallen”, herinnert Alessia
Armini van het Italiaanse Systeem voor de Bescherming van Asielzoekers en
Vluchtelingen zich. “In dit soort centra zitten kwetsbare mensen, zowel
minder- als meerderjarigen.”

Ontwrichtend

Niemand ontkent de
slechte leefomstandigheden in tal van buitenwijken in de hoofdstad. Maar er
zijn ook andere factoren die deze opflakkering van geweld kunnen verklaren.
“Deze mensen zijn geen racisten, ze zijn uitgeput. Rome is maar de top van
de ijsberg. Dit gaat over heel Italië”, verzekert Paolo Grimoldi,
parlementslid van de rechtse politieke partij Lega Nord.

“Maar wanneer er per
jaar 150.000 migranten bijkomen – illegaal volgens ons, vluchtelingen volgens
de regering – die een huis en geld van de staat krijgen, heeft dat
ontwrichtende gevolgen voor ons sociaal weefsel”, voegt hij eraan toe.

Monseigneur Giancarlo
Perego, die aan het hoofd staat van de stichting voor migranten binnen de
Italiaanse Bisschoppenconferentie, ziet dat anders. “Migranten verlaten
hun land omdat er geen economische kansen meer zijn voor velen van hen.”

Voor het geweld in Tor
Sapienza wijst hij naar het bestuur van dit district, dat “meer oog had
voor de belangen van bouwpromotoren dan voor ontmoetingsplaatsen die nodig zijn
voor de veiligheid in een buurt”.

Beschuldiging

De economische crisis
speelt ook een belangrijke rol in deze context. De geestelijke vervolgt: “Episodes zoals het
incident in Tor Sapienza worden versterkt door een groeiende armoede die
vandaag 13 miljoen mensen in Italië treft, waarbij 42 procent van de jongeren
werkloos is”.

“Die moeilijke
situatie mag niet verhinderen dat we relaties opbouwen, correcte informatie
verstrekken en plaatsen waar mensen leven goed beheren, om ontmoetingen aan te
moedigen in plaats van sociale conflicten.”

Op hun beurt verwerpen de
inwoners van Tor Sapienza elke beschuldiging van racisme. “We heten
iedereen welkom, zoals we dat al twintig jaar doen”, stelt Giorgioli.
“Maar er zijn regels die nageleefd moeten worden, en diensten die het
stadsbestuur moet verschaffen. Als dat niet gebeurt, worden mensen met minder
geduld woedend.”

Sociale ontbering

In de dagen na de aanval
op het asielcentrum bezochten lokale en nationale politici de buurt. Dat
leverde hun felle kritiek op, niet alleen van boze burgers, omdat ze de
situatie zouden misbruiken. “Iedere vorm van manipulatie, of het nu uit
linkse of rechtse hoek komt, moet vermeden worden. Politici moeten een stad
besturen, geen aanleiding geven voor nieuwe sociale onrust”, vindt monseigneur
Perego.

De gewelddadige episode
in Tor Sapienza en de tekenen van sociale onrust in andere Italiaanse buurten
hebben het debat aangewakkerd en de aandacht gevestigd op de migrantenkwestie.
“In deze voorsteden is er heel veel sociale ontbering, maar het is
angstwekkend dat al die haat zich concentreert op één symbolisch geval”,
zegt Armini, coördinator van het asielcentrum.

Giorgioli is er niet van
overtuigd dat zulke situaties zich nooit meer zullen voordoen. “Ik vrees
dat dezelfde mensen hun gewelddadige acties zullen herhalen als er geen teken
van verbetering komt.” 

take down
the paywall
steun ons nu!