Onderwijs sleutel tot beter klimaatbeleid

Met onderwijs kan een samenleving zich veel beter beschermen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Grote investeringen in onderwijs zijn dan ook heel belangrijk, stellen onderzoekers van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

dinsdag 2 december 2014 14:16
Spread the love

Investeren in het onderwijs
dient een belangrijk onderdeel te zijn van de algehele aanpak van
klimaatverandering. Dat hebben onderzoekers van het Oostenrijkse
instituut International Institute for Applied Systems Analysis
(IIASA) geconcludeerd.

De onderzoekers ontdekten dat je mensen beter tegen de
negatieve gevolgen van klimaatverandering kunt beschermen met investeringen in onderwijs, dan in bijvoorbeeld de bouw van dammen, irrigatiesystemen en
andere infrastructuur.
IIASA-onderzoeker Raya
Muttarak zegt dat “snelle ontwikkelingen en uitbreiding van
het onderwijs in de wereld het aantal sterfgevallen bij rampen
substantieel vermindert”.

Verbanden

Er wordt voorspeld dat
door klimaatveranderingen de wereld vaker te maken zal krijgen met
extreme weersomstandigheden, zoals orkanen. Bovendien zullen de
stijgende zeespiegels een groter gevaar van overstromingen inhouden voor laaggelegen kustgebieden.

Daarom had het World
Population Program van het IIASA een grootscheeps onderzoeksproject
opgezet om de verbanden te verkennen tussen sterfgevallen bij
rampen, onderwijsniveaus, en andere mogelijke beschermingsfactoren
als welvaart en gezondheid.

Beter beschermen

Uit het onderzoek is gebleken dat
onderwijs de kennis over en risicoperceptie van klimaatverandering
direct verbetert. Eerder onderzoek had al aangetoond dat onderwijs
een belangrijke rol speelt in algemene ontwikkeling van samenlevingen
– inclusief armoedebestrijding en economische groei.

Het Green Climate Fund
van de VN heeft zich ten doel gesteld om in 2020 honderd miljard dollar te
investeren in ontwikkelingslanden ter ondersteuning bij de aanpak van
klimaatverandering. Investeringen gaan vaak naar weinig flexibele
plannen zoals landbouwstrategieën, terwijl de klimaatverandering nog
veel onzekerheden bevat. De IIASA-onderzoekers hopen nu dat een
belangrijk deel van het geldbedrag naar onderwijs gaat, zodat mensen
zichzelf beter kunnen beschermen tegen de gevolgen van
klimaatverandering.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!