Illegale leerplichtige kinderen en politie

Illegale leerplichtige kinderen en politie

dinsdag 2 december 2014 14:19
Spread the love

De politie van Turnhout heeft, naar verluidt, twee illegaal verblijvende
kinderen van leerplichtige leeftijd uit een schoolbus weggehaald.

Begin jaren 1990 bestond in dit verband een ministeriële omzendbrief
van toenmalig minister Tobback (Binnenlandse Zaken), waarin uitdrukkelijk vermeld
stond dat de politie niet zou optreden tegen illegaal verblijvende
kinderen op leerplichtige leeftijd op weg naar, in de onmiddellijke
omgeving van en binnen de school. De argumentatie voor die
omzendbrief toen was dat men moest vermijden dat kinderen binnenshuis
en uit de school zouden gehouden worden omdat dit tegen de rechten
van het kind inging en omdat dit ergere toestanden tot gevolg zou
kunnen hebben…

Wie heeft die omzendbrief laten intrekken? Of is de
omzendbrief nog van tel?

take down
the paywall
steun ons nu!