Syrische vluchtelingen houden een sit-in in Athene. Bron: Apostolis Fotiadis/IPS

Geen bescherming of hulp voor Syrische vluchtelingen in Griekenland

Syrische vluchtelingen zijn in protest gegaan tegen de uitzichtloze situatie waarin ze zijn terechtgekomen. De Griekse autoriteiten geven hun geen toestemming om met geldige reisdocumenten naar andere Europese landen te reizen. Een rammelend asielbeleid lijkt de boosdoener te zijn.

dinsdag 2 december 2014 20:42
Spread the love

Syrische vluchtelingen houden een sit-in in het centrum van Athene.
Al langer dan een week zitten de mannen, vrouwen en kinderen op het
Syntagmaplein met één duidelijke eis: toestemming om vanuit
Griekenland met geldige reisdocumenten naar andere Europese landen te
reizen.

Velen
van hen overnachten op het plein en slapen op de grond bij
temperaturen van minder dan tien graden Celsius. Een aantal
vluchtelingen werd al overgebracht naar het ziekenhuis met tekenen
van onderkoeling of andere medische klachten als gevolg van de
hongerstaking die ongeveer 200 vluchtelingen een week geleden
startten voor het Griekse parlementsgebouw.

Richtlijn

Sam
Khaled (28) deed mee aan de hongerstaking:
“We zijn niet hebberig. We vragen niet om duizenden (euro’s).
… Wat we vragen is voedsel en onderdak, maar ze
(de autoriteiten)

zeggen ons dat het hen spijt maar dat ze ons niets kunnen geven.”

Het enige wat de Griekse autoriteiten telkens weer als antwoord geven op de eis van de vluchtelingen is dat er geen wettelijke voorzieningen zijn die de vluchtelingen de doorgang naar
andere Europese landen
toestaan, tenzij ze formeel
de status van vluchteling hebben verworven, en dat dit de
officiële richtlijn is waaraan de autoriteiten zich
moeten houden.

De
Syrische vluchtelingen zouden via versnelde procedures in aanmerking
kunnen komen voor asiel dat hun ook de nodige reisdocumenten geeft.
Toch lijken de meeste vluchtelingen op het Syntagmaplein niet bereid
te zijn om asiel aan te vragen in Griekenland.

Bij
toekenning van asiel in Griekenland verliezen ze namelijk het recht om
asiel te zoeken in andere Europese landen die betere diensten
en voorzieningen verlenen. Bovendien vreest men dat asiel in
Griekenland (met name in de precaire economische situatie waarin het land zich bevindt) enkel zal leiden naar een toekomst van sociale uitsluiting.

Budget

Vroeger
trok Griekenland veel economische vluchtelingen aan. Er
bestond toen een strikt
asielbeleid om misbruik tegen te gaan. Het
asielbeleid veranderde
na druk van de Europese
Commissie en nadat het
land met de vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR, begon samen te
werken.

Deze
beleidsverandering werd niet door de eigen integratiediensten
opgevolgd, noch werd in de noodzakelijke infrastructuur voorzien.
Volgens een rapport van het Hellenic Foundation for European and
Foreign Policy
(ELIAMEP) werden de Europese middelen en het budget
afkomstig uit de nationale begroting in de periode 2007-2013
geïnvesteerd in grenscontroles, opsluiting en gedwongen terugkeer
van migranten.

Dit
ging ten koste van het opzetten van minder dure en proactieve
opvangsystemen zonder dergelijke strafmaatregelen. Als gevolg hiervan
mist het land de faciliteiten om de nieuwe golf van vluchtelingen op
te vangen.

“De verwachting bestaat dat dit jaar ongeveer 30.000 Syrische vluchtelingen de Griekse grens bereiken.”

De
Griekse Raad voor de Vluchtelingen liet in een reactie weten dat de
asielprocedure geen instrument of voorwaarde mag zijn om mensen op de
vlucht voor oorlog hulp te verlenen. Volgens de laatste schattingen
vluchtten vorige maand meer dan vijfduizend Syriërs naar
Griekenland. De verwachting bestaat dat dit jaar ongeveer 30.000
Syrische vluchtelingen de Griekse grens bereiken. Dit meldde NPR (National Public Radio) op zondag 30 november.

Lastenverdeling

Giorgos
Tsarbopoulos van het UNHCR-kantoor in Griekenland zegt dat het land
nooit echt geprobeerd heeft om een integratiebeleid uit te bouwen.
“Nu is het, door de toename van het aantal vluchtelingen, een
noodzaak om aangepaste beleidsinitiatieven te formuleren die de
integratie bevorderen. Dat is noodzakelijk, zowel voor de
vluchtelingen als voor de sociale cohesie in Griekenland.”

In een persbericht spoort UNHCR-Griekenland Europa
aan om een brede Europese vluchtelingenaanpak uit te werken waarbij
de nadruk ligt op de solidariteit onder de lidstaten. Het persbericht
verwijst naar het UNHCR-rapport Syrian Refugees in Europe dat in juli
2014 is verschenen:

“Het UNHCR (…) roept alle Europese landen en
instituties op om tot een alomvattend lange termijnantwoord te
komen. Het antwoord vereist meer betrokkenheid en samenwerking,
gebaseerd op internationaal rechtelijke verantwoordelijkheden en
principes van solidariteit en lastenverdeling.”

Het rapport geeft het nodige extra zetje in de rug
van de Europese Raad om het herhaaldelijke verzoek van Griekenland, Italië en Malta te ondersteunen. Deze landen verzoeken al twee jaar om een gedeelde verantwoordelijk tussen de noordelijke en
zuidelijke EU-lidstaten bespreekbaar te maken. Maar die bespreking is
er vooralsnog niet gekomen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!