Johnny en Vredesactie op de bres in de Kamer

Johnny en Vredesactie op de bres in de Kamer

donderdag 27 november 2014 12:45
Spread the love


Hoe zet je je verontwaardiging over het milieu en onze samenleving om in concrete daden? Als vrijwilliger bij Vredesactie schuift Johnny positieve alternatieven naar voren. Door zijn nek uit te steken, maakt hij een verschil en weegt hij mee op de publieke opinie.

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. De beweging wil een motor zijn voor de ontwikkeling van geweldloze actie en de invulling van een pacifistisch vredesbeleid.

Op 16 oktober 2014 ontrolde Johnny samen met collega-vredesactivisten spandoeken tijdens de plenaire vergadering van de Kamer met een duidelijke boodschap aan onze politici: de kernwapens moeten uit België weg.

De videogetuigenis van Johnny is een mooi voorbeeld van hoe het sociaal-cultureel volwassenenwerk elke dag weer de wereld in beweging zet en mensen laat schitteren.
 
Deel het verhaal van Johnny
Draag jij het sociaal-cultureel volwassenenwerk ook een warm hart toe? Aarzel dan niet om het verhaal van Johnny – en ook de andere getuigenissen – te delen via Facebook of Twitter, je blog of website. Met jouw steun veroveren we samen de virale wereld en geven we het sociaal-cultureel werk de aandacht die het verdient.

Surf naar www.facebook.com/laatmensenschitteren en laat samen met ons het sociaal cultureel volwassenenwerk schitteren!

Laat mensen schitteren
De video van Vredesactie maakt deel uit van de Laat Mensen Schitteren-campagne. Met deze campagne zet Socius de meerwaarde en het effect van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in de kijker aan de hand van getuigenissen van deelnemers, vrijwilligers en professionals uit de sector.

Meer weten?
Wil je meer weten over de ‘Laat mensen schitteren’-campagne van Socius? Wens je info over hoe je kan helpen bij de verspreiding van de video van Johnny? Klik dan hier voor meer informatie of neem contact op met Maud Mertens (T 02 215 27 08).

take down
the paywall
steun ons nu!