De (verraderlijke) adder onder de Tax-Shift

De (verraderlijke) adder onder de Tax-Shift

donderdag 27 november 2014 14:02
Spread the love

 

DeWereldMorgen.be‘Tax
Shift’. Geen enkel begrip heeft op een paar weken tijd een grotere
opgang gemaakt. Voorheen enkel af en toe gebruikt door enigszins
‘verlinkste’ economen en dito politieke analisten, maar, nu de
besparingsmanie sommige landen begint zuur op te breken, vandaag 
door onverdacht kapitalistische instellingen zoals de OESO en de EU
opgewaardeerd tot dé manier om ons zieltogend economisch systeem nog
wat nieuw leven in te blazen.

De
verschuiving van de (be)lasten(g) op arbeid naar deze op
vermogen(winst),  (milieu)vervuiling, en /of consumptie.

Dat die
verschuiving er (voor een deel) moet komen, daar is vrijwel iedereen
het er over eens. Maar over de mate waarin, en naar welke van de
drie, of welke twee van de drie, of dat het naar alle drie moet,
laat staan in welke verhouding, daarover lopen de meningen (heel)
ver uiteen.

Voor de
financieel-economische elite, en hun aanbelangen, daarin uiteraard
gevolgd door hun zetbazen en  neo-liberale politieke
waterdragers, is het duidelijk dat dit voor het grootste deel 
naar de consumptie (BTW), en particuliere milieuvervuilers dient te
gebeuren. Te veel milieulasten voor bedrijven zijn om
begrijpelijkerwijs uit den boze, en de vermogenswinst, laat staan
het vermogen zelf belasten zal de investeerders het land
uitjagen…zodoende.

Voor de ‘milieubewusten’
onder ons, zullen meer milieubelastingen er toe aanzetten om niet
enkele onze energievoorziening ‘hernieuwbaar’ te maken, maar ook
onze gehele economie van dit voorvoegsel te voorzien. En gezien
dergelijke idealisten wat anders te doen hebben dan zich te
verrijken, mag dat volgens hen best aan een ‘redelijke’
inkomenswinstbelasting gekoppeld worden.

Blijven U en ik, die,
voor zover we het geluk hebben om als ‘maatschappelijk rendabel’
beschouwd te worden, ons inkomen, in het zweet onzes aanschijn
bijeenrakelen, of na een al dan niet volledige loopbaan, dankbaar
genieten van  het, naar het schijnt onbetaalbaar wordende,
‘repartitie’-pensioensysteem.

Wij zijn de loonslaven die volgens
onze ‘werkgever’ een loonkost genereren welke naar zijn zeggen
tweemaal zoveel is dan wat wij netto in handen krijgen.
Dat een groot deel daarvan eigenlijk ons bruto-loon is, waar wij
sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing op betalen, wordt hier even
terzijde gelaten.

Laten we hier
alvast een al dan niet gewilde ‘misleiding’ rechtzetten: Als men het
heeft over de verlaging van de belastingen op arbeid, bedoelt men
niet zozeer de verlaging van de belasting die U en ik betaal, maar
de verlaging van de ‘werkgeversbijdragen’ voor de sociale zekerheid,
welke hij op ons brutoloon betaalt. Van een ‘lastenverlaging’ zal de
werknemer zelf, m.b.t. zijn nettoloon, dus niets ervaren.

Wat hij, in
geval de ‘Tax Shift’, de loonlastDeWereldMorgen.be
grotendeels naar milieubelasting en BTW doet verhuizen, wel zal
ervaren, is een aanzienlijke stijging van de levensduurte. Koppel
daar nog, zo niet de afschaffing, dan toch een verdere uitholling
van het index-koppelmechanisme, en slechte karakters zoals ikzelf
kunnen bedenken wat ons te wachten staat.

Bedenkende
wie ‘de bazen’ van deze regeringen zijn, doet vrezen dat er ònder de
Tax Shift, àls die er ooit komt, een veraderlijke adder zit.

Want wat ,
als de lasten op de arbeid  niet zozeer naar de
vermogens(winst)worden verschoven, maar, van diegene die de arbeid
betaalt,  naar degene die de arbeid uitvoert, of heeft
uitgevoerd? 

take down
the paywall
steun ons nu!