Opinie - Joline Warnant, Tina Schuermans, Nele van den Ende, Sanne Ham

De stem van cultuur

Aanstaande zaterdag, 29 november, zetten studenten van de Sociale Hogeschool een actie op aan het Martelarenplein in Leuven. De actie is gericht tegen de besparingen in de culturele sector. Met deze actie de studenten het belang van kunst en cultuur aankaarten. In deze tekst verduidelijken de initiatiefnemers hun opzet.

donderdag 27 november 2014 15:24
Spread the love

Er is al veel geschreven, veel geklaagd en heel wat gezegd over het belang van cultuur, maar wij vragen ons af of dit allemaal wel wordt gehoord.

Er zijn al zoveel opiniestukken geschreven, maar worden deze überhaupt gelezen? Wordt er geluisterd naar wat het volk zegt of geldt het primaat van de politiek? Wij hebben als volk inderdaad een regering aan de macht gebracht via een ‘democratische’ verkiezing. Maar beperkt democratie zich tot een samenleving waarin we één keer om de 5 jaar kunnen stemmen, waarna we politici een volledige carte blanche geven? Wij kiezen ervoor zelf het heft in handen te nemen en de aandacht te vestigen op de noodzaak van een vooruitstrevend cultureel beleid.

We weten ondertussen dat er een draagvlak is. Er zijn wel degelijk mensen die tegenwind bieden, zoals het Hart Boven Hard-initiatief. Maar heeft dit draagvlak invloed? Luisteren beleidsmakers hiernaar of lachen ze dit weg?

Begrijp ons niet verkeerd: we zijn helemaal niet tegen een renderende markt. Een renderende markt zorgt op haar beurt voor een financieel draagvlak, maar hoe ver moeten we hierin gaan? Moeten we onze economie laten draaien voor het geld of om met dat geld iets constructiefs bij te dragen aan de gemeenschap, zonder de sociale cohesie en verdraagzaamheid achter zich te laten?

Is het niet net het culturele vermogen dat een samenleving tot gemeenschap maakt? Besparen op cultuur is de zuurstof uit de samenleving onttrekken. We mogen niet vergeten collectief te zijn, samenhorigheid te voelen, onze emoties een uitlaatklep te bieden en samen een hechte, open gemeenschap te vormen.

‘Deze besparingen zijn noodzakelijk’ is een logica die roekeloos wordt aangevoerd en aangenomen. Besparen om onze materiële welvaart te behouden, alsof die welvaart het enige is waarvoor we leven. België, een welvarend land, maar daarom geen gelukkig land!

Cultuur maakt de gemeenschap in de zuiverste zin van het woord en besparen op de gemeenschap is besparen op wat ons in essentie tot mens maakt. Wij willen dus de stem van cultuur laten klinken.

Kom allen op 29 november mee genieten van samenhorigheid en een creatieve vrijruimte op het Martelarenplein in Leuven van 14u-17u. Doe mee en kaart aan wat het voor jou betekent om in een samenleving te leven die echt samenwerkt in plaats van tegenwerkt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!