Deze heuvel in de buurt van Rio de Janeiro wordt ontbost om de vruchtbare kleibodem af te graven voor potgrond in de stad (foto WikiMedia Commons)

CO2-uitstoot Brazilië stijgt door ontbossing en fossiele energie

De CO2-uitstoot in Brazilië is in 2013 met 7,8 procent gestegen, na een jarenlange daling. Dat blijkt uit cijfers die het Braziliaanse Klimaatobservatorium op 25 november 2014 heeft gepubliceerd. Ontbossing en gebruik van fossiele brandstoffen zijn belangrijke oorzaken.

woensdag 26 november 2014 16:17
Spread the love

Het
is de eerste toename van CO2 -uitstoot in Brazilië sinds
2008. De totale Braziliaanse uitstoot bedroeg vorig jaar 1,56 miljoen
ton CO2. Dat is nog altijd veel minder dan de piek van
2,86 miljoen ton die in 2004 werd bereikt.

In
2004 lanceerde de Braziliaanse overheid een ambitieus plan om het
ontbossingsprobleem aan te pakken. Er werd onder meer een half
miljoen vierkante kilometer natuurgebied erkend en de controle op de
houtkap werd verstrengd.

Volgens
onderzoeksbureau Imazon is de ontbossing tussen 2004 en 2008 met
ongeveer 80 procent afgenomen, van 27.000 vierkante kilometer tot
4.600 vierkante kilometer per jaar. In de afgelopen vijftien maanden
nam de ontbossing echter opnieuw toe.

Verandering
van landgebruik was in 2013 de grootste bron van CO2 -emissies,
goed voor 35 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. De
energiesector droeg voor 30 procent bij, de landbouwproductie voor 27
procent , industriële activiteiten voor 5,5 procent en de
afvalindustrie voor 3,1 procent.

Bron: Brazilian
carbon emissions up due to failed government policies

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!