“Werkgevers kiezen voor de patronale monoloog”

De Roma stroomde na de middag vol met stakers en sympathisanten van de vakbonden. Er waren optredens van onder meer rapper Scale en Slongs Dievanongs. De vakbondsvoorzitters Marc Leemans en Rudy De Leeuw beklommen ook even het podium voor een toespraak.

maandag 24 november 2014 14:09
Spread the love

ACV-voorzitter Marc
Leemans: “Deze regering zorgt er voor dat de lusten voor de rijken
zijn en de lasten voor de werknemers, de werkzoekenden, de
gepensioneerden en de zieken. Ze doet dat met een heel eenvoudig
recept: snijden en belasten. Ook de culturele sector wordt heel zwaar
geraakt. Van de 11 miljard die deze regering zoekt, wordt er 3
miljard gevonden bij de openbare diensten. Wij allen gaan dat voelen.
Vijf miljard wordt gehaald bij de sociale zekerheid, waaronder meer
dan 2 miljard bij de uitkeringen. Daar bovenop komt een indexsprong.
De verhaaltjes die daarbij verteld worden, zijn boerenbedrog en
volksverlakkerij.”

“Wij willen dat
ook de anderen bijdragen. Het VBO verzet zich daartegen. Wij dachten
dat het VBO stond voor Verbond van Belgische Ondernemingen, maar
stilaan lijkt het alsof dat betekent: vermogenden, beleggers en
bezitters van onroerend goed. Voka liet op haar voorbije congres
weten: ‘regering, als het moet, dan maar zonder de vakbonden’. Zij
kiezen voor klassenstrijd, voor de patronale
monoloog.”

Sukkelaar

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw: “Wij gaan samen
de strijd winnen. Deze Voka-regering – ze waren er allemaal op het
congres van werkgeversorganisatie Voka – schurkt aan tegen
Inbev-ceo Carlos Brito, die elk jaar 5 miljoen euro bonussen krijgt waarop
hij bijna niet belast wordt.”

“Ook de families achter Inbev, zoals de De
Spoelberchs die met hun geld in Luxemburg zitten omdat ze daar nog
minder belastingen betalen, behoren tot de vriendjes van deze
regering. Zij verdienden 25 miljard euro aan de stijging van hun
aandelen en betaalden daar geen enkele euro belastingen op.
Vergeleken daarmee is Coucke van Omega Pharma een sukkelaar. Wij gaan
door met ons actieplan tot er een echt sociaal overleg tot stand
komt. Er moet een ander beleid komen.”

take down
the paywall
steun ons nu!