quote Casper

quote Casper

vrijdag 21 november 2014 11:49
Spread the love

“Ons arbeiders wordt veel te veel afgenomen uit onze portefeuille. Het
is jammer dat ze niet bij de grootverdieners en bij de bedrijven hun
geld halen. Maar opnieuw bij de kleine werknemer, de sociaal
verzekerden, bij de zieken en invaliden en bij de werklozen. Zelf ga ik
door de indexsprong per maand een stuk minder verdienen. Ook zal ik
minder kinderbijslag ontvangen voor de kinderen die ik moet opvoeden.
Aan het eind van iedere maand zal dit voor mij zwaar doorwegen.”

Casper Pascal (41), ACLVB

take down
the paywall
steun ons nu!