In Verzet Gaan Voor

woensdag 19 november 2014 22:22
Spread the love

In het
ACV-document In Verzet Voor toont het ACV, mijn vakbond, vrij algemeen waarvoor gestreden wordt.

Tien
punten kaderen de sociale strijd. Zelf
heb ik de verschillende onderdelen van het document vrij vertaald
naar mijn eigen omgeving zoals het een basismilitant betaamt.

1.     
Jongeren die te lang werkloos zijn mogen geen gemeenschapsdienst
vervullen , ze moeten volwaardige maatschappelijk relevante jobs
krijgen.

2.     
Lastenverlagingen kunnen enkel als we een garantie hebben op
volwaardige jobs.
De sociale bijdragen kunnen omlaag als ze onmiddellijk gecompenseerd
worden door een vermogensbijdrage.

3.     
Ouderen moeten vervroegd op pensioen kunnen als ze dat wensen, zo
ruimen ze plaats voor jongeren. Het brugpensioen moet behouden
blijven en een verhoging van
de
pensioenleeftijd boven de 65 is onbespreekbaar.

4.     
Eerlijke lonen binnen een volwaardige tewerkstelling. Dit eerlijk
loon impliceert het behoud van indexaanpassingen.

5.      Jobs
moeten stabiel zijn zowel in tijd als in arbeidsuren.

6.     
De sociale zekerheid moet gesteund blijven op solidariteit tussen
ziek en gezond, werkend en werkloos, werkend en gepensioneerd, jong
en oud.

7.     
Onvrijwillig deeltijdsen moet een voldoend hoog inkomen hebben zodat
ze niet in de armoede terecht komen.

8.     
De overheid moet haar zo ruim mogelijk bepaalde kerntaken uitvoeren
of ze zeer sterk controleren: energie, mobiliteit, onderwijs, post,toegang tot de media,
spaarbank de zorg enz….horen daar bij. Geen privatisering van
overheidsbedrijven.

9.     
Eerlijke fiscaliteit kan enkel via een echte vermogenstaks.

10.  
Het sociaal overleg op alle niveaus is een hoeksteen voor ons sociaal model.
Geen individuele loononderhandelingen.

Zo
heb ik tien concrete punten, zonder pretentie van
volledigheid,
om voor ogen te houden tijdens de het herfst

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!