The Rodrigo Connection

The Rodrigo Connection

vrijdag 14 november 2014 07:52
Spread the love

Lang heb ik niet moeten treuren over de
weigering van de Administratie der Directe Belastingen, om de verkoop van mijn
schilderij als zijnde het creëren van (belastingvrije) meerwaarde te erkennen.
Er dook immers alweer erg goed nieuws op: de fiscus organiseert speciale deals
indien u daarom vraagt. Ik besloot de Administratie der Directe Belastingen opnieuw
te contacteren. 

Fiscus: Goede namiddag, Administratie der
Directe Belastingen?

Ik: Ah goede middag, met Stefaan Vermeulen. Ik
zou graag iemand spreken van de afdeling Geheime Deals.

Fiscus: Van welke afdeling zegt u, meneer
Vermeulen?

Ik: Eh, wel, de dienst die instaat voor het
aangaan van geheime overeenkomsten, zeg maar.

Fiscus:…

Ik: Enfin, dat is misschien niet de correcte
naam, de afdeling offshore constructies misschien?

Fiscus: Blijft u even aan de lijn, meneer?

Ik doelde natuurlijk op het bericht dat AB
InBev, parel aan de kroon van onze Belgische industrie, een geheime deal sloot
met de Belgische fiscus. Bij die deal werd aan InBev toegestaan om miljoenen
euro’s te versluizen naar een bedrijf dat alleen op papier bestaat, waardoor ze
slechts 4 procent belastingen betaalden op die winsten. Fijne deal, zo dacht
ik. 

Fiscus: Meneer Vermeulen, zo’n dienst bestaat
niet. U lacht met ons.

Ik: Nee, nee, meneer, ik zou niet durven. Maar
ik wil in feite gewoon een afspraak maken met iemand van uw diensten om mijn
voorstel tot een deal toe te lichten.

Fiscus: Dat kan niet, meneer.

Ik: Ah, spijtig… Net nu ik al dat
voorbereidend werk heb gedaan.

Fiscus: Voorbereidend werk, meneer Vermeulen? 

Tijdens een korte vakantie op de Seychellen
hadden mijn echtgenote en ik een fijne plaatselijke gids leren kennen, Rodrigo,
die ons meenam in zijn Jeep op safari. Ik had nog een telefoonnummer van hem –
je weet nooit waarvoor het nog kon dienen. En nu dook plots een gelegenheid op. 

Rodrigo:
Ello?

Ik: Hello,
is this Rodrigo on the phone?

Rodrigo:
Ello? Yes, yes Rodrigo ies on the phone.

Ik: Hello
Rodrigo, this is Stefaan speaking… from Belgium.

Rodrigo:
Ah, Mr. Steffan, from the Belgium. Haw are you, Mr. Steffan?

Ik: I’m
fine, Rodrigo, thank you. I have a question for you, Rodrigo.

Rodrigo:
Yes, Mr. Steffan, a question. Give me your question.

Ik: Tell
me, Rodrigo, is there a bank office in your neighbourhood?

Rodrigo: Of
course, Mr. Steffan, bank is very close. Only one hour with Jeep, you remember
Jeep, Mr. Steffan? How is your wife?

Ik: She’s
great, Rodrigo, thanks. Now listen, I would like you to open an account for me at
that bank, could you do that for me, please? I can send you the details by
e-mail.

Rodrigo:
Ok, Mr. Steffan, I will open account. I get a lot of phone calls from Belgium,
so no problem. You gonna do naughty thiengs with your money, Mr. Steffan? 

Ik herkende weer Rodrigo’s aanstekelijke bulderlach. 

Ik: That’s right, Rodrigo, naughty things.

Rodrigo: Ok, Mr. Steffan, sent me the e-mail
and I go to the bank.

Ik: Thanks Rodrigo, bye bye.

Rodrigo: Bye bye, Mr. Steffan, say ello to the
wife! 

Een halve dag later zat ik tegenover een
medewerker van de Administratie der Directe Belastingen en zette ik mijn
geschenk, een mooie mand met streekbieren, voor zijn neus op het bureau. 

Medewerker: Wat is dat, als ik vragen mag,
meneer Vermeulen?

Ik: Ah, een klein presentje, om het ijs te
breken, zeg maar. Een collectie streekbiertjes. Zo’n pakketje zal er vorige
keer ook wel bij geweest zijn, zeker?

Medewerker: Meneer Vermeulen, haalt u dat
pakket meteen van mijn bureel! Hiervoor kunnen wij beiden beschuldigd worden
van actieve corruptie.

Ik: Oeps, dat zouden we niet willen, meneer de
inspecteur. Ik ben hier om een eerlijke geheime deal met u te sluiten.

Medewerker: U sprak over voorbereidend werk,
meneer Vermeulen. 

Ik haalde de mand met flesjes bier weg van
zijn bureau, zette ze naast mijn stoel en legde prompt een transcriptie van
mijn telefoongesprek met Rodrigo voor de ambtenaar, en daarbovenop mijn
smartphone. Ik trachtte enigszins over te schakelen op de formele taal der
belastingdiensten. 

Ik: Mijn voorstel behelst het volgende, meneer
de hoofdinspecteur: dit is de woordelijke weergave van een erg constructief
gesprek met een betrouwbare buitenlandse contactpersoon die al wat
voorbereidend werk heeft kunnen doen.

Ik had Rodrigo’s opmerkingen over mijn
vrouw wijselijk uit de tekst weggelaten.

Medewerker: Meneer Vermeulen, dit slaat
nergens op…

Ik: Momentje… 

Vermits ik wel voorzien had dat een zelf
getypt velletje papier met enkel de weerslag van een gesprek in gebrekkig
Engels de Dienst niet zomaar zou overtuigen, tikte ik nu op mijn Smartphone het
nummer 4, gedurende 3 seconden, in waardoor automatisch naar Rodrigo werd gebeld. 

Rodrigo:
Ello?

Ik: Hello,
is this Rodrigo on the phone?

Rodrigo:
Ello? Yes, yes Rodrigo ies on the phone.

Ik: Hello
Rodrigo, this is Stefaan speaking… from Belgium.

Rodrigo:
Ah, Mr. Steffan, from the Belgium. Haw are you, Mr. Steffan?

Ik: I’m
fine, Rodrigo, thank you.

Rodrigo:
And how is the wife, Mr. Steffan?

Ik: She’s
fine, she’s fine, Rodrigo. Listen, Rodrigo, I’m here with a gentleman from our
government and I would like you to explain how you went to the bank for me.

Rodrigo:
Ah, no problem, Mr. Steffan. I will explain. Is Mr. government ready?

Ik: Yes
Rodrigo, go ahead… 

Maar voor Rodrigo aan zijn verhaal kon
beginnen, sloeg de ambtenaar tegenover me met de vlakke hand zo hard op mijn
smarthphone, dat hij prompt uitviel. Midden in Rodrigo’s eerste zin. 

Medewerker: Meneer Vermeulen, mag ik u
verzoeken deze ruimte onmiddellijk te verlaten! 

Ik maakte me uit de voeten, vooraleer de
bediende zijn security-medewerkers zou bellen. Een geheime deal met de fiscus
zat er dus niet in.

Ik heb Rodrigo nog even aan de lijn gehad
daarna, om uit te leggen dat het net iets ingewikkelder lag. Ik kreeg hem
vooral niet uitgelegd wat het verschil is tussen ontduiking en ontwijking.  

Rodrigo: Ies all the same, Mr. Steffan, no problem. Next
time you ask your wife to call me for secret deal.  

Weer die bulderende lach. 

Maar toch, snapt u het? Ik niet.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!