In Nederland is de huisarts KOOPMAN geworden. Geconfronteerd met een immense bureaucratie en controle moet hij immens veel van zijn tijd, energie en 'slapeloze nachten' spenderen om zich op die markt staande te houden. Dit is het schema van het onderhandelingsproces dat de huisarts geadviseerd wordt te doorlopen.

In Nederland wordt de huisarts koopman

woensdag 12 november 2014 18:38
Spread the love

In Nederland is de
privatisering van de eerstelijnszorg zover gevorderd dat de zorg nu volledig
wordt gefinancierd via private Zorgverzekeraars. Die werken puur vanuit
commerciële motieven op een private markt. Zowel de patiënt als de huisarts
moeten zich nu als respectievelijk zorgvrager en zorgverschaffer ‘inkopen’ op
die markt. De huisarts moet daarbij ten aanzien van die commerciële
ondernemingen leren ‘bluffen, relaties onderhouden, invloed en macht uitoefenen’.
Desnoods ‘juridische procedures starten of naar de pers stappen’. ‘Dit ingewikkeld spel’ veroorzaakt bij vele
huisartsen ‘slapeloze nachten’.

Dit artikel uit het tijdschrift Eerstelijns
illustreert in welke toestanden de Nederlandse huisarts verzeild is geraakt. Er
is een giga netwerk nodig aan advocaten, adviseurs, directeuren om de huisarts
te omkaderen in zijn rol als koopman. De bureaucratie wordt immens. De auteurs van
dit artikel zijn “Mr Lex Geerts, advocatenkantoor Eldermans & Geerts. Jan
Erik de Wildt, directeur De Eerstelijns”. Zij schrijven:

 “Door het strakke inkoopbeleid van de
zorgverzekeraars wordt het contracteerproces steeds lastiger en is oplettendheid
geboden, zowel voor zorggroepen als individuele huisartsen. Het onderhandelen gebeurt op
basis van feiten, overtuigen, bluffen,
relatie onderhouden, invloed en macht. Een ingewikkeld “spel” waar sommigen
plezier aan beleven en anderen slapeloze nachten van hebben. “

Segment 1 zit in het basishuisartsenpakket, segment 2 en 3
moeten onderhandeld worden met de Zorgverzekeraar en betreft bepaalde
chronische pathologie. Maar segment 1 (wat men verstaat onder verplichte
basiszorg) krimpt voortdurend:

“Omdat vanaf 2015 23 procent van
de praktijkkosten uit S1 is weggehaald, moet ook dit deel vanuit S2 en S3
verdiend worden, anders gaat de huisarts erop achteruit. “ 

‘Analoog aan de
aankoop van een nieuwbouwhuis’

De auteurs vergelijken de activiteiten waar de Nederlandse
huisarts zich nu mee moet bezighouden met de aankoop van een nieuwbouwhuis!

“Analogie aankoop nieuwbouwhuis. Als u een huis wilt kopen en een prijs heeft
voor het casco, dan vraagt u eerst offertes op voor de keuken, badkamer en
aanleg tuin. Pas als u alle offertes binnen heeft en een totaaloverzicht over
de consequenties heeft, besluit u wel of niet tot aankoop van het huis.”

Tegelijkertijd zeggen ze erbij dat door het “aanscherpen”
van het inkoopbeleid door de op maximale winst beluste zorgverzekeraars dit
beleid de huisarts dreigt in de zak gezet te worden:

“Het zorginkoopbeleid en de
voorwaarden in contracten en verantwoording worden sinds 2008 aangescherpt door
zorgverzekeraars. Zorggroepen en gezondheidscentra klagen over gebrek aan een gelijk speelveld, administratieve
overlast en gebrek aan randvoorwaarden om de torenhoge ambities van de
eerstelijnszorg (ouderenzorg, ggz, jeugd en substitutie) waar te kunnen maken.“

Daarom adviseren de auteurs de huisartsen om beroep te doen
op dure bemiddelaars, juridische
procedures op te starten en desnoods naar de pers te stappen om de politiek van
de Zorgverzekeraars in een slecht daglicht te stellen:

Inschakelen onafhankelijke derde:
als het een zwaarwegend onderdeel is van de voorwaarden vragen partijen een
onafhankelijk oordeel en spreken van tevoren af welke status dat oordeel heeft.

Juridische procedure
starten;

Pers inschakelen: in Q4
vinden er advertentiecampagnes plaats die verzekerden moeten werven, negatieve
PR wordt dan juist als verstorend ervaren. Bij het inschakelen van de pers moet
men deugdelijke, feitelijk juiste en objectieve informatie verschaffen; “

Bureaucratie en
controle

Om af te sluiten nog een staaltje van hallucinante
bureaucratie en controle:

“Als gevolg van de gewijzigde systematiek
mogen huisartsen bovendien alleen bepaalde prestaties die vallen in S1 in rekening
brengen indien dat als zodanig met de verzekeraar is gecontracteerd. Dat
betekent dat hierover specifiek een afspraak in het contract met de verzekeraar
moet staan, anders mogen zij dit niet declareren, ook niet rechtstreeks bij de
patiënt. Het is dus niet afdoende om een contract met de verzekeraar te hebben
als dit niet is geregeld. Denk daarbij aan alle prestaties POH-ggz, maar ook
aan enkele voormalige M&I prestaties. zoals: Chirurgie (v.h. 13012, 13047,
13048), Intensieve zorg, dag (v.h. 13034, 13035), Intensieve zorg, ANW (v.h.
13036, 13037), Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris (v.h. 13015) en Oogboring
(v.h. 13024).”

take down
the paywall
steun ons nu!