Besparingsmaatregelen doen patiënten pijn
Nieuws, Politiek, België -

Besparingsmaatregelen doen patiënten pijn

Komt de arbeidsongeschiktheidsuitkering van een werkloze hoger uit dan de arbeidsongeschiktheidsuitkering van een werkende, dan wordt deze geplafonneerd tot het niveau van de werkende. Met deze reactie ontkennen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie de Block en minister van Werk Kris Peeters het nieuws dat langdurig zieke werklozen vanaf 2015 geen extra uitkering zouden ontvangen naast hun werkloosheidsuitkering. Probleem dus uit de lucht?

donderdag 6 november 2014 08:50
Spread the love
‘Langdurig zieke werklozen moeten tot 269 euro per
maand inleveren’luidde de
kop in zowel De Standaard, De Morgen als Het Laatste Nieuws op woensdag 5 november.
Door deze maatregel zou hun maandelijkse inkomen er met 269 euro op achteruitgaan,
meldden de media. Maar ministers De Block en Peeters weerspreken deze bewering.

Zit je op dit
moment langer dan een halfjaar ziek thuis, dan heb je van de zevende tot de
twaalfde maand recht op een extra uitkering van het Rijksinstituut voor
Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIVIZ) boven op de werkloosheidsuitkering.
De federale regering heeft kenbaar gemaakt dat bij langdurige ziekte een werkloze
vanaf 2015 niet meer krijgt dan een mens die werkt. Uitsluitend wanneer de werkloosheidsuitkering boven de arbeidsongeschiktheidsuitkering van een
werkende uitkomt, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de langdurig zieke
werkloze verlaagd tot het niveau van de uitkering van de werkende.

Deze besparing
komt boven op de stapel besparingsmaatregelen voor de gezondheidszorg die de
federale regering getroffen heeft. “We vinden de bezuinigingsplannen voor de
gezondheidszorg onaanvaardbaar”, luidt het weerwoord van Urbain Vandormael,
woordvoerder van Socialistische Mutualiteiten. 

Onaanvaardbaar 

“De regering Michel I is nog maar pas aangetreden of het
regent al besparingsmaatregelen die de patiënt pijn doen”, gaat Vandormael
verder. “We zijn daar erg ongelukkig mee als mutualiteit. Op 6 november 2014
betogen we daarom mee in Brussel.”  

Vandormael: “De
voorgestelde bezuinigingen vinden we onaanvaardbaar omdat deze een kwetsbare
groep – werklozen die ziek worden – financieel zwaar treffen. De besparing is
een pak geld voor langdurig zieken die van een vervangingsinkomen moeten
rondkomen, omdat deze mensen ook nog eens worden geconfronteerd met hoge
dokters- en geneesmiddelenrekeningen. Als je gezond bent, zoek je nog een job
erbij, maar je moet ervan uitgaan dat mensen die ziek zijn het daarmee al
zwaar genoeg hebben.”  

Over de
rug van de patiënt 

Peter Callewaert, algemeen secretaris van Socialistische
Mutualiteiten, richtte op 5 november in De Morgen een brief aan minister Maggie
de Block van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Hierin uit hij zijn bezorgdheid tegen de federale regering die volgens hem een deel van de zware besparingen over de
rug van de patiënt wil doorvoeren. Het regeerakkoord staat vol goede voornemens
voor de gezondheidszorg, aldus het socialistische ziekenfonds, maar deze
ambities staan haaks op de middelen die de regering ervoor uittrekt.   

De uitgaven mogen slechts 1,5 procent per jaar stijgen,
terwijl een groei van 3 procent realistisch zou zijn om de geplande
verbeteringen ten uitvoer te brengen. Er staat een besparing van 355 miljoen
euro netto bij de ziekteverzekering op de planning, die tegen 2018 op haar hoogtepunt moet zijn.  

Vrouwen dienen na een bevalling eerder het ziekenhuis te verlaten, zonder dat ze thuis kunnen rekenen op voldoende ondersteunende maatregelen, zoals
kraam- en andere thuiszorg. De Socialistische Mutualiteiten
rekenden uit dat de meest kwetsbare groepen 13 procent minder begeleiding
ontvangen na de bevalling.  

Daarbovenop staat patiënten een verhoging van het remgeld
voor specialisten te wachten en wordt de derdebetalersregeling voor mensen met
recht op verhoogde tegemoetkoming op de lange baan geschoven.  

Belangenverdediger
en drukkingsgroep 

Callewaert uit in de brief zijn angst voor een sluipende
privatisering richting een hogere patiëntenfactuur en aanvullende private
ziektekostenverzekeringen voor degenen die het zich kunnen veroorloven.  

“We vrezen dat het budgettaire keurslijf een alibi wordt. Het perfecte excuus om het
refrein ‘er is geen alternatief’ erin te drammen. Het perfecte excuus om het
refrein ‘we moeten snoeien om te bloeien’ erin te drammen.”  

Vandormael benadrukt dat de Socialistische Mutualiteiten
optreden als belangenverdediger aan de ene kant en als drukkingsgroep aan de
andere kant, maar niet meer kan doen dan wijzen wat de gevolgen zijn. De
woordvoerder hoopt dat er een reactie komt vanuit de bevolking. “We zullen zien
hoeveel mensen vandaag de straat op gaan, maar ik denk dat er in de komende
tijd nog meer protestacties zullen komen.”

take down
the paywall
steun ons nu!