De nieuwe ordehandhaving

De nieuwe ordehandhaving

woensdag 5 november 2014 11:23

Het weekblad Humo borstelt deze week het portret van Joy
Donné. Dat is de chauffeur van de Porsche Carrera die op donderdag 9 oktober
Bart De Wever door het verkeer in Brussel zou loodsen. Uit het artikel blijkt
dat Donné jarenlang op de kabinetten van liberale ministers heeft gewerkt en er
zich bezighield met de Regie der Gebouwen, de beheerder van overheidsgebouwen.
Concrete aanwijzingen dat Donné als dusdanig gesjoemeld zou hebben, ontbreken.
In de coulissen van de politiek lopen trouwens vaker schimmige figuren
rond.

De gebeurtenissen op die bewuste donderdagochtend kun je
rustig de video-opname bekijken via www.deredactie.be,
waar ook staat: “Het opvallendste lijkt echter de
gelegenheidschauffeur te zijn. Hij gooit een papiertje, dat weliswaar al op de
wagen lag, snel op de grond. Maar mag dat wel? En kan men daar geen GAS-boete
voor krijgen? In het politiereglement van de gemeente
Sint-Gillis
is alleszins dit te lezen: “Het is verboden
op andere plaatsen dan in de daartoe voorziene vuilnisemmers papier, of om het
even welk ander voorwerp dat de voor het publiek toegankelijke plaatsen zou
kunnen vervuilen of hinderen, te werpen, plaatsen of achter te laten.”

Bart De Wever zelf kruipt moeizaam in de peperdure auto .
Hij verklaart dat het zijn voertuig niet is. En Donné merkt op: “Wie had
gedacht dat dit commentaar had kunnen opleveren.” De Wever klikt de
veiligheidsriem niet vast. Navraag bij de politie leert ons dat dit een
overtreding is en hij een eventuele boete zelf zou moeten betalen..

Bovendien blijkt later dat de Porsche Carrera twee
verschillende nummerplaten droeg: vooraan 1 ADX 670 en achteraan, de officiële
dus, 1 ADX 607. Ook dat is een overtreding! Een Limburgse vrouw weet er
inmiddels alles van. Zij kreeg immers een boete omdat ze de bezitter is van de
nummerplaat vooraaan op de Porsche. Donné stuurde de dame wel een ruiker
bloemen ter verontschuldiging. Ook heeft hij de Porsche van de hand
gedaan.

Donné is ondertussen gepromoveerd tot kabinetschef van Jan
Jambon. Die is als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor
ordehandhaving.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!