Spitsuur in Brussel-Centraal (foto Lode Vanoost)

“De burger heeft recht op mobiliteit”

De christelijke vakbond van het spoor ACV-Transcom heeft zich dinsdag 4 november beraden over eigen acties. De christelijke vakvertegenwoordiging van het spoorpersoneel is bevreesd dat de geplande besparingen van de federale regering de kwaliteit van de dienstverlening zwaar zal aantasten.

woensdag 5 november 2014 15:12
Spread the love

Met deze besparingen zal onder meer het treinaanbod moeten
verminderen. Daarmee komt volgens Luc Piens, hoofdverantwoordelijke van ACV-Transcom,
het recht van de burgers op mobiliteit in gevaar.

ACV
Transcom roept daarom zijn leden bij het spoorpersoneel op, om zich de
komende weken aan te sluiten bij de geplande acties van het
gemeenschappelijk vakbondsfront. Daarnaast gaat de spoorvakbond eigen acties organiseren, die de
reizigers niet zullen hinderen. Het informeren van de
reizigers zal daarbij centraal staan, zodat ze weten wat er voor hen op het spel
staat.

De
actiebereidheid is groot. Dat is een rechtstreeks gevolg van de plannen van de
federale regering om zwaar te knippen in het budget van de
spoorwegen. Ook wil het spoorpersoneel zijn woede uitdrukken over recente beweringen van spoorbaas Jo Cornu. Die had zich in een interview
neerbuigend uitgelaten over zijn personeel, dat “niet
genoeg zou werken voor het loon dat ze krijgen”.

Wat
de eigen acties precies worden, zal worden vastgelegd in gemeenschappelijk
overleg van beide spoorbonden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!