‘Spoorbaas Cornu wil blijkbaar iets forceren’

Vakbondsleiders Jean-Pierre Goossens (ACOD-SPoor) en Luc Piens (ACV-Transcom) reageren op de uitlatingen van spoorbaas Jo Cornu. “Ongezien hoe een bedrijfsleider zo misprijzend over zijn eigen mensen spreekt.” "In werkelijkheid is het personeel permanent overwerkt."

donderdag 30 oktober 2014 16:20
Spread the love

‘De kostprijs per personeelslid bij de NMBS ligt niet te hoog. Maar voor
het loon worden weinig uren gewerkt.’ Dat zei Jo Cornu, spoorbaas van
de NMBS, in De Standaard.

Jean-Pierre Goossens van de socialistische vakbond ABVV: “De
36-urenwerkweek was een voorstel dat nog kwam van Etienne Schouppe.
Dat kwam dus niet eens van ons. Het was zijn manier om de
personeelskosten te drukken. Schouppe heeft toen op 2 jaar tijd 3.000
mensen die op pensioen gingen niet meer vervangen.”

Luc Piens van de christelijke vakbond ACV: “Wat
Cornu er nu netjes vergeet bij te zeggen, is dat die 36-urenweek
gepaard ging met een looninlevering van 1,65 procent. Dat is een
inlevering die blijft doorwerken tot op vandaag.”

Piens: “Wij
zouden dus te weinig werken voor ons loon. De bittere realiteit is
dat onze mensen in feite 40 uren per week werken. De compensatiedagen
die we daar voor zouden moeten krijgen worden jaar na jaar niet
toegekend, omdat er te weinig personeel is.“

Goossens: “Dat
leidt tot grote frustraties bij het personeel. Telkens weer kunnen ze
geen verlof nemen in juli-augustus of tijdens de andere
schoolvakanties. Dat zogezegde extra-verlof stapelt zich altijd maar
op. Nu zijn het al meer dan 700.000 dagen waar de mensen recht op
hebben maar die ze niet krijgen. Cornu zegt dan wel dat hij het
normaal vindt dat een mens al zijn verlof moet kunnen nemen voor 31
december van elk jaar. In de praktijk wil hij daar dus nog meer in
snijden.”

Goossens: “We
lezen ook dat het NMBS-personeel een arbitrair kluwen van premies zou
hebben. In werkelijkheid heeft ons personeel identiek dezelfde
rechten als eender welk personeel in eender welk bedrijf waar in
ploegen wordt gewerkt. De mythe van Descheemaecker over onze
verlofdagen is eenzelfde verhaal. Er klopt niets van, maar het
verhaal blijft alsmaar de ronde doen.”

Goossens: “Elk
bedrijf dat ploegenwerk heeft, geeft verschillende premies voor een
vroege ochtendshift, voor een late shift, voor zaterdagwerk, voor
zondagwerk, voor werken op feestdagen, voor nachtwerk, nachtwerk in de week, nachtwerk in het weekend enozvoort. Dat systeem is zo ingewikkeld
als in elk ander bedrijf. De lonen zijn bij de NMBS niet te hoog.
Onze premies zijn niet onoverzichtelijk.”

Dit
was er over

Piens: “In
augustus had Cornu al een eerste maal het personeel geschoffeerd met
een interview in Knack. Begin september hebben wij daar twee maal met
hem over samen gezeten. Het was toen nog te vroeg om de concrete
plannen van de regering te kennen, maar de sfeer was er al.”

Piens: “Dit
tweede interview, waarin hij onze CAO van 36-urenweek aanvalt,
verscheen nota bene op de dag zelf van het overleg in het national
paritair comité. Dit is er echt over. Welke bedrijfsleider doet dat, zo
over zijn eigen mensen spreken in het openbaar, zonder het minste
overleg of vraag om uitleg? Wij hebben hem op die vergadering gezegd
waar het op staat en hebben het overleg daarop verlaten.”

Goossens: “Wil
men de premies afschaffen? Beseft Cornu wel dat de begeleiders en de
bestuurders een uur voor het vertrek van de trein al aan de trein
staan om hem rijklaar te maken? Onze mensen staan in voor het
openbaar vervoer, maar zelf zijn ze de enige die bijna nooit zelf met
de trein naar hun werk kunnen. Die eerste en die laatste trein moeten
ze immers zelf binnenrijden. Gemiddeld één weekend op twee werken,
feestdagen, verlofperiodes, hoe ga je mensen dan nog
motiveren? Ploegenpremies en compensatiedagen zijn net bedoeld om
mensen te motiveren. Cornu wil dat nu afbouwen of zo?”

Piens: “Eender
welk bedrijfsleider weet dat zijn personeel zijn voornaamste
stakeholder is. Daar ga je niet mee om zoals hij doet.”

Piens: “Ik
weiger te geloven dat Cornu tweemaal communicatief in de fout ging,
dat hij een verkeerde inschatting maakte of zo. Daar is deze man te
verstandig en te ervaren voor. Hier speelt dus een andere agenda. Hij
wil een aantal dingen forceren, daarvoor zoekt hij sympathisanten in
de bedrijfswereld, bij de publieke opinie via de media.”

Piens: “Door
het lanceren van halve waarheden en door dingen te insinueren die er
niet zijn, wil deze man een sfeer schepen, waarbij heij het kan
voorstellen alsof dit een conflict is tussen hem, de reizigers en de
overheid tegenover de vakbonden. Zoals deze bedrijfsleider zijn
mensen afvalt, dat is du jamais vu.”

Goossens: “Men
verwijt ons dat wij alleen maar de belangen van het personeel
verdedigen. Wat is dat voor een verwijt? Dat is in feite ons
verwijten dat wij doen wat we verondersteld worden te doen. Men valt
daarmee onze bestaansredenen zelf aan. Men vergeet daarbij dat goed
betaald personeel dat in degelijke omstandigheden kan werken net de
beste garantie is voor een kwaliteitsvol en veilig openbaar vervoer.”

Piens: “Ondertussen zien wij dat er meer en meer CAO’s worden afgesloten voor een 37-urenweek. Dat is een algemene trend. Het verschil is dan nog maar één uur met ons.”

ACOD-Spoor
bespraken donderdag 30 oktober hun verdere aanpak van de crisis. Zij kondigen nieuwe acties aan. Die zouden evenwel de reiziger niet treffen. De
collega’s van ACV-Transcom komen dinsdag 4 november samen.

“Daarna
plegen we nog gezamenlijk overleg. We nemen alvast voluit deel aan de
nationale acties.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!