De meeste Afrikaanse landen hebben de middelen niet om hun olie en gas te exploiteren op een milieuvriendelijke manier. De winsten gaan bovendien grotendeels naar de buitenlandse multinationals (foto Wambi Michael/IPS)

Afrikanen worden niet beter van olie, bedrijven wel

De voorbije jaren werden omvangrijke voorraden aardgas en olie in Afrikaanse landen als Oeganda, Tanzania en Kenia ontdekt. Milieuactivisten vrezen dat deze landen de capaciteit missen om olie en gas te winnen tegen minimale milieurisico's.

donderdag 30 oktober 2014 21:38
Spread the love

Economisch beleid wordt niet
bepaald door zorgen om het milieu, zegt Hadley Becha, directeur van
de ngo Community Action for Nature Conservation. Ondanks de
wereldwijde transformatie in de richting van hernieuwbare energie,
zal de productie van olie en gas blijven voortbestaan, denkt hij. In
Afrika zijn olie en gas – sectoren met hoge opbrengsten – meestal
in handen van buitenlandse multinationals.

Volgens KPMG Africa is op het
continent sinds 2012 een olievoorraad van 124 miljard vaten ontdekt.
Op zee gaat het om naar schatting 100 miljard vaten olie die nog
geëxploiteerd kunnen worden. In 2010 waren zestien Afrikaanse landen
exporteur van olie. Mozambique, Oeganda, Tanzania, Kenia en Ghana,
zullen daar naar verwachting binnenkort aan toegevoegd worden.

Westerse bedrijven

Wilbur Otichillo, Keniaans
milieuactivist en beleidsexpert, denkt dat die nieuw ontdekte
olievoorraden onder de grond zullen blijven. “De meeste
bedrijven die concessies hebben gekregen voor exploratie in
Oost-Afrika, zijn westerse bedrijven.” Het is volgens hem te
verwachten dat die bedrijven uiteindelijk zullen kiezen voor schonere
energie”.

De milieuwetgeving voor
exploitatie van olie en gas is in veel Afrikaanse landen zeer
ontoereikend, zegt Hadley Becha. Zo valt olie- en gaswinning in Kenia
onder een petroleumwet uit 1984, die in 2012 selchts beperkt werd
geactualiseerd. “Deze petroleumwet is zwak, vooral op het gebied
van winstdeling, en ze zwijgt helemaal over het beheer van gas”,
zegt Becha.

Klimaataanpassing

John Kioli, directeur van de
Green Africa Foundation, zegt dat Kenia zich geëngageerd heeft voor
de strijd tegen de klimaatverandering. “Het continent mist
echter de benodigde middelen en kan niet altijd naar het Oosten of
Westen blijven kijken voor financiële steun.” De Keniaanse
regering schat dat voor het Nationale Klimaatactieplan 2013-2017 een
substantiële investering van 8,9 miljard euro nodig is. Dat is
ongeveer gelijk aan het overheidsbudget voor 2013-2014.

Danson Mwangangi, econoom en
marktonderzoeker, zegt dat Afrika fossiele brandstoffen nodig heeft
voor economische groei, ontwikkeling en armoedebestrijding. Rijke
landen zijn volgens hem grotendeels verantwoordelijk voor de huidige
uitstoot van broeikasgassen. Het zou oneerlijk zijn Afrika niet de
mogelijkheid te geven meer broeikasgassen uit te stoten. “Maar
niet voor onbepaalde tijd.”

Zelfs als de olie- en
gaswinning in Afrika door zou gaan, gaat het om een kortetermijnwinst
die niet daadwerkelijk zal bijdragen aan een opleving van de
economie, zegt Becha. “Bij olie en gas spelen niet alleen
concessiekwesties, maar ook belastingkwesties.”

Hij wijst op de afwezigheid van
een vermogenswinstbelasting in Kenia en veel andere Afrikaanse
landen. “Daardoor loopt de overheid veel inkomsten mis.”
Afrikaanse landen moeten opbrengsten uit olie en gas in een fonds
storten, zegt hij, dat gebruikt wordt om de economie te stabiliseren.

Fossil
Fuels Won’t Benefit Africa in Absence of Sound Environmental
Policies

take down
the paywall
steun ons nu!