Cementfabriek in de Amerikaanse deelstaat Illinois. De Chinese staalindustrie is veel vervuilender dan de Amerikaanse, voor de cementindustrie is dat net omgekeerd (foto Wayne Wilkinson/Creative Commons)

VS en China stoten 35 procent CO2 wereld uit

China en de VS zijn verantwoordelijk voor 35 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als deze twee landen efficiënt met energie omgaan, kunnen ze een grote bijdrage leveren aan de vermindering van de opwarming van de aarde, blijkt uit een nieuwe analyse.

dinsdag 28 oktober 2014 14:51
Spread the love

Hoewel
het energieverbruik in China sinds 1995 jaar sterk gestegen is,
gebruikt de gemiddelde Amerikaan nog steeds vier keer meer
elektriciteit dan een Chinese burger. Als het om energiezuinigheid
gaat, is de Chinese staalindustrie echter veel minder efficiënt dan
de Amerikaanse.

Het omgekeerde is waar als het gaat om
cementproductie, volgens een analyse van Climate Action Tracker, een
samenwerking tussen onderzoeksbureaus Climate Analytics, Ecofys en
het Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Als
China en de VS het best mogelijke energiebeleid integreren, “zouden
ze beiden op weg zijn om de opwarming van de aarde onder de 2 graden
Celsius te houden”, zegt Bill Hare, een klimaatwetenschapper bij
Climate Analytics in Berlijn. Beide landen moeten het gebruik van
kolen daarom “dramatisch verminderen” zegt hij.

Op
dit moment speelt geen van beide landen een leidende rol op
energiegebied, blijkt uit de analyse. “We hebben gekeken hoe
China en de VS het zouden doen als ze allebei de beste praktijken op
het gebied van elektriciteitsopwekking, industrie, bouw en transport
zouden aannemen. Dat is voldoende om op de goede weg te komen”,
zegt Niklas Höhne van Ecofys.

Amerikaan leeft ruim

Dat
Amerikaanse burgers vier keer zoveel energie verbruiken als Chinese,
komt onder meer doordat de leefruimte per persoon in de VS dubbel zo
groot is als in China. Chinese gebouwen verbruiken bovendien minder
energie. “Gebouwen in China zijn het meest energie-efficiënt.
Ze zijn meestal nieuwer en gebruiken minder airconditioning en
verwarming dan die in de VS”, zegt Höhne.

Energieverbruik
in Chinese huishoudens groeit echter aanzienlijk. Als beide landen de
standaarden van de EU zouden hanteren, zou dat echter leiden tot een
gigantische reductie van de uitstoot, staat in het rapport. Ook
autobezit draagt bij aan het hogere energieverbruik in de VS.
Amerikanen bezitten tien keer vaker een auto dan Chinezen.

Ook
hier geldt dat ‘best practices’, zoals de emissiestandaarden voor
Europese auto’s en een groeiend aandeel elektrische auto’s, een
belangrijk verschil kunnen maken. China en de VS verschillen sterk
van elkaar, maar ze kunnen ook van elkaar leren, zegt Michiel
Schaeffer, een wetenschapper bij Climate Analytics. Sterker nog, ze
kunnen een leidende rol spelen door de beste praktijken in de wereld
aan te nemen.

Extreem
weer

De
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen groeit nog steeds elk jaar.
Als niet binnen twee of drie jaar een afname wordt bereikt, wordt het
extreem moeilijk en kostbaar om de wereldwijde temperatuurstijging
onder de 2 graden te houden. Stijgende temperaturen worden in verband
gebracht met miljarden dollars schade en extreme weersomstandigheden
die gevolgen hebben voor tientallen miljoenen mensen.

Als
zowel de VS als China de beste praktijken op het gebied van energie
zouden hanteren, zou de Amerikaanse uitstoot tegen 2020 met 18
procent verminderen ten opzichte van het niveau in 2005 (ongeveer 5
procent onder het niveau van 1990). In China zou de uitstootpiek net
na 2020 bereikt worden. Daarmee blijft de uitstoot binnen de cruciale
grens die nodig is om voor 2020 een kans te hebben de opwarming van
de aarde onder de 2 graden te houden.

Fossiele
brandstoffen

De
EU loopt momenteel voorop met een reductie van de emissie met 20
procent voor 2020, ten opzichte van het niveau in 1990. Afgelopen
week werd een emissiereductie van 40 procent aangekondigd voor 2030.
In een Climate Action-analyse uit juni van dit jaar staat dat de VS
en andere rijke landen hun CO2-uitstoot voor 2030 met 35
tot 55 procent moeten terugdringen en in 2050 vrij moeten zijn van
fossiele brandstoffen.

Hoewel
die data nog ver in de toekomst liggen, betekenen ze dat na 2018 geen
nieuwe CO2-infrastructuur
meer gebouwd kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om huizen,
voertuigen, elektriciteitscentrales en fabrieken.

Good
Twins or Evil Twins? U.S., China Could Tip the Climate Balance

take down
the paywall
steun ons nu!