Evolutie van top 1% inkomens in Nederland over de laatste dertig jaar

Bea Cantillon op dag Hart boven Hard: Piketty grafiek had slides helder gemaakt vanuit ander perspectief

dinsdag 28 oktober 2014 14:16
Spread the love

Armoedespecialist professor Bea Cantillon gaf een boeiende uiteenzetting op de hartslag-dag van Hart boven
Hard
van 25 oktober in Antwerpen. Ze toonde twee slides waarop telkens twee grafieken:1)  de evolutie van de inkomens van de de inkomens van de werkrijke gezinnen over de laatste dertig jaar, een grafiek die gestaag stijgt en 2) idem voor de werkarme gezinnen die onderaan blijven hangen, ondanks de toegenomen rijkdom in de maatschappij. Op een tweede slide laat ze zien dat de armoede in de groep van de werkrijke gezinnen ongeveer stabiel is gebleven over die dertig jaar, maar sterk is toegenomen aan de onderkant op de grafiek van de werkarme gezinnen. Conclusie: er moet meer solidariteit komen van de werkrijke gezinnen richting werkarme gezinnen. Maar het maatschappelijk draagvlak voor die solidariteit kalft af. De werkrijke gezinnen moeten er bewust van gemaakt worden dat het niet de schuld is van de werkarme gezinnen dat ze onderaan de maatschappelijke ladder blijven hangen, maar dat factoren als globalisering, vernieuwde technologieën enz. veel belangrijker zijn.

Misschien spijtig dat Bea Cantillon op haar twee slides met de dubbele
grafiek van inkomens van werkrijke en van werkarme gezinnen niet een derde of
vierde grafiek had  toegevoegd, namelijk de evolutie van de inkomens en van de
vermogens van de top 1% of de top 10% de afgelopen dertig jaar. Ik heb ze
hier bijgevoegd op basis van de Piketty databank voor de buurlanden
Frankrijk en Nederland voor de top 1% en top 10% toegevoegd. Zijn databank
bevat geen gegevens voor België, maar de trends zijn in alle OESO landen
gelijkaardig.

Ik denk dat dit belangrijk is omdat deze evidence suggereert
dat het niet op de eerste plaats de grote middengroep van werkrijke gezinnen is
die solidair dient bij te dragen voor de onderkant, maar wel de top 1% of top
10%. Via hun topinkomens, maar vooral via hun topvermogens. En daar is een zeer
groot draagvlak voor: vorig jaren zijn er onafhankelijk van mekaar twee
enquêtes geweest die aangeven dat een grote meerderheid van de bevolking (dus
ook de werkrijke gezinnen) achter een vermogensbelasting voor de top 1% staat
(2010:  InSites Consulting en 2012 Onderzoeksbureau Ipsos. : 75 procent is
voor een vermogensbelasting).

take down
the paywall
steun ons nu!