Opinie - Erwin Callebaut, Niels De Rudder

Stad Aalst organiseert mee jacht op afwezige zieke werknemers

'Afwezige werknemers: misbruik of noodzaak', onder die titel organiseert het Aalsterse stadsbestuur een gratis ontbijsessie voor ondernemers. "Hoe kan je eventueel misbruik het best aanpakken?" Op die vraag zullen de aanwezigen antwoord krijgen van de coalitie van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). Kan niet, vinden Erwin Callebaut, voorzitter ABVV Oost-Vlaanderen en columnist Niels De Rudder.

zaterdag 25 oktober 2014 14:21
Spread the love

OCMW-steuntrekker
rijdt met Porsche, verwekt 86 kinderen bij 12 vrouwen en trekt
honderdduizend euro kindergeld. Profiteurs! De vlieger op! Waal kost
Vlaming elk jaar opnieuw (de commercieel gezette prijs van) 9.999
euro! Schop onder hun gat, werken kunnen ze doen, de lamzakken,
wat denken ze wel!

Je
ziet dergelijke boodschappen weleens verschijnen op sociale media of
in de map van de inkomende e-mails opduiken. Dergelijke
haatmails
,
ogenschijnlijk objectief en neutraal opgesteld, waarin
het onmogelijk is om
waarheid
van leugen en in
een
enkel geval van een wijdverspreid fenomeen, te onderscheiden. Bewust
opgemaakt om bepaalde groepen van mensen te stigmatiseren.

Ieder
van ons kreeg weleens ongewenst dergelijke post of e-mail onder ogen.
De meesten onder ons schenken er amper aandacht aan en laten zich
niet opjutten door een boodschap die eenzijdig is en meestal slechts
één bedoeling heeft, namelijk
mensen tegen elkaar opzetten door in te spelen op latente angsten en
vooroordelen.

Wat
kregen we deze week in onze mailbox? Niet als haatmail te omschrijven
maar toch om minstens de wenkbrauwen te fronsen en diepe groeven in
het voorhoofd te trekken. “Als werkgever word je regelmatig
geconfronteerd met zieke werknemers en doktersattesten. Hoe kan je
eventueel
misbruik het best aanpakken? Kom naar de gratis ontbijtsessie en deel
uw ervaringen!”

Dit
zijn enkele passages uit een korte uitnodiging met als titel
‘afwezige werknemers: misbruik of noodzaak’. In dit voorbeeld worden
mensen die thuis blijven door ziekte met
de vinger gewezen.
Met betrekking tot de uitnodiging die de werkgevers kregen, gaat een
mens ervan uit dat de ontbijtsessie een initiatief is van een
koepelvereniging of bond die de belangen van de werkgever behartigen.

Zelfs
dan zou hen met de beste wil van de wereld niet vergeven kunnen
worden een twijfelachtige perceptie te scheppen rond iedereen, zonder
uitzondering, die thuis ziek zit. De indruk wekken dat veel
thuiszitters
met doktersattest

in realiteit zo gezond als een visje zijn. Een rondje provoceren en
choqueren is immers het handelsmerk. Ze doen maar. In de prullenbak
ermee.

Maar
deze uitnodiging werd niet uit duistere kringen, een zelfhulpgroep of
een koepel, bond of vereniging voor werkgevers gestuurd. Neen, jij
zal dit gratis ontbijt bekostigen! De kostprijs van het ontbijt,
waarop de werkgevers geïnformeerd worden wat te doen om jou te
betrappen op een eventueel
misbruik, waarop het beoordelingsvermogen van jouw huisdokter in
vraag wordt gesteld, waarop gesuggereerd
wordt
dat ook jij een potentiële sociale fraudeur bent, komt uit jouw
zakken! Niemand minder dan de stad Aalst organiseert dit gratis
ontbijt voor werkgevers en doet dat … met jouw belastingsgeld.

Kort
gesteld, 95 procent
van de belastingsbetalers betalen een ontbijt waarin de eerlijkheid
ervan door de overige 5 procent
in vraag wordt gesteld, georganiseerd door uw stadsbestuur. De dagen
dat die ten dienste stond van de burger lijken wel geteld.

Blijkbaar
is het heden ten dage de taak van het stadsbestuur om de werkgevers
erop te wijzen dat hun burgers weleens alles behalve rechtschapen
kunnen zijn. Het stadsbestuur gaat dus de werkgever informeren hoe om
te gaan
met
de zieke werknemer.

Laat
hem klissen of niet, ademt de uitnodiging stevig stinkend uit. Op de
uitnodiging staat een officieel doktersattest, ingevuld en
afgestempeld door … de Stad Aalst. Hiermee wordt het doktersattest
afgedaan als een flutpapiertje waar iedereen zomaar kan aangeraken,
zonder ziek te zijn. Clandestien op de hoek van de straat of bij de
huisdokter van wie het voorschrijfgedrag gelaakt wordt.

Nergens
in de uitnodiging een zin, een aanzet, een letter of zelfs maar een
kruimel terug te vinden waarin staat dat de werkgevers tijdens het
gratis gezellige ontbijt geïnformeerd zullen worden hoe er
preventief kan voor gezorgd worden dat de werknemers niet onderuit
gaan door te hoge werkdruk en werklast? Waarom de onzekerheid als
gevolg van dagcontracten ongezond is voor de werknemer? Waarom het
ethisch en maatschappelijk onverantwoord is om door
herstructureringen een hoop mensen op straat te gooien ondanks het
feit dat het bedrijf miljoenen euro’s winst maakt? Waarom
werkonzekerheid nefast is voor het welzijn van de werknemer en zijn
gezin?

Neen
hoor, het stadsbestuur, bijgestaan door een groep experten, zal enkel
en alleen de werkgevers informeren hoe ze correct
met
de zieke werknemer kunnen
omgaan. Een uitnodiging die werknemers informeert hoe zij correct
met
de veeleisende werkgever kunnen
omgaan
hebben we nog niet in onze mailbox mogen verwelkomen.

De
vraag rijst of het de taak van een stadsbestuur is om één van de
twee groepen uitgebreid te informeren, de andere te negeren en
daardoor actief mee te werken aan de polarisering. Want altijd is
Kort Jakje ziek, midden in de week maar zondag niet.

take down
the paywall
steun ons nu!