Ziekte-uitkering voor gevangenen verdwijnt

Wanneer gevangenen lange tijd ziek zijn, hebben ze recht op een uitkering. Maar dat is nu niet meer het geval. De nieuwe regering heeft beslist dat zieke gevangenen geen uitkering meer krijgen. Dat is een erg harde maatregel.

donderdag 23 oktober 2014 18:39
Spread the love

Vele gevangenen zijn ziek. Aids, tuberculose en ernstige psychische problemen komen heel vaak voor bij gevangenen. Aids komt komt bijvoorbeeld vijf keer meer voor binnen de gevangenis dan erbuiten. Tuberculose komt zelfs zestien keer meer voor bij gevangenen dan bij gewone burgers.

Wanneer gevangenen zo ziek zijn dat ze niet meer kunnen werken, voorzag de staat een uitkering. Maar nu dus niet meer.

Dat heeft grote gevolgen voor zieke gevangenen. Het betekent dat ze terugvallen op niks. De medische verzorging binnen de gevangenismuren is bovendien van slechte kwaliteit. Gevangenen zullen dus nog armer en zieker worden. 

Nog schrijnender is dat gevangenen ook geen middelen hebben om tegen deze maatregel te protesteren.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!