Joris van Severen

Studiecentrum van Severen dweept openlijk met fascisme

Opnieuw staat een N-VA'er in het oog van een mediastorm. Na Francken, Jambon en Weyts is het de beurt aan Koenraad Degroote, burgemeester van Dentergem. Reden voor de controverse? Degroote verzorgt het welkomstwoord op het colloquium Joris van Severen dat zaterdag 25 oktober plaatsvindt in Wakken, een deelgemeente van Dentergem. Na het colloquium wordt een drankje op kosten van de gemeente geserveerd.

donderdag 23 oktober 2014 14:44
Spread the love

Joris van Severen is een erg omstreden figuur. In oktober 1931
richtte hij het Verdinaso op. Het Verdinaso – een afkorting voor
Verbond der Dietsche Nationaal Solidaristen – was een fascistische
organisatie die streefde naar een verenigd Dietschland.

Het
Verdinaso had veel kenmerken gemeen met het Duitse nationaalsocialisme. Net als het nationaalsocialisme keerde het Verdinaso zich
tegen de parlementaire democratie, het liberalisme en het
socialisme. In plaats daarvan wou het Verdinaso een corporatistisch
gestructureerd bewind, naar het model van onder meer Mussolini.

Daarnaast
was het Verdinaso fel antisemitisch. Joris van Severen,
bijvoorbeeld, beschouwde Hitler als te zacht tegenover de joden. Hij
hoopte erop dat het ‘Dietsche volk’ sneller werk zou maken van de
verdrijving van de joden uit ‘Dietsland’, dan de nazi’s.

In 1933
schreef Joris van Severen in het blad van zijn vereniging: “Het
Verdinaso beschouwt de joden als volksvreemde elementen, als
vreemdelingen, en behandelt ze als vreemdelingen en zal ze morgen, in
de Dietse Nationaalsolidaristische Staat als vreemdelingen
behandelen.”

Context?

Het is
op zijn minst opvallend te noemen dat Degroote zich geen
vragen stelt over zijn aanwezigheid op en geldelijke steun aan het
colloquium ter ere van Joris van Severen. Op de vraag of Van Severen
dan geen fascist was en moet veroordeeld worden, antwoordde Degroote
aan Le Soir: “Veroordelen, dat is overdreven. Ik ga hem niet
veroordelen. Je moet dat zien in de historische context van toen, dat
is niet vergelijkbaar met vandaag.”

Dat de
situatie van toen niet vergelijkbaar is met die van vandaag, is
alleszins niet de mening van het studiecentrum Joris van Severen. In
de nieuwsbrief van het centrum – openlijk raadpleegbaar op de
website
– staat bijvoorbeeld het volgende te lezen:

“In
onze huidige tijd waar de morele, waar de christelijke, waar de
algemeen humane waarden overboord worden gegooid omwille van de enig
zaligmakende ‘multicul’ en de zegeningen van de islam, kunnen we
enkel dromen van een nieuwe Joris van Severen.”

Wie verder grasduint in de nieuwsbrieven, ziet nog bedenkelijke
passages. Zoals deze:

“Vast
staat dat heel wat van zijn ideeën tot op heden niet verouderd zijn.
Het idee der Nederlanden is en blijft van grote waarde. Tenslotte
blijft, los van de toenmalige terminologie, de mening van Joris
van Severen over zedelijke grootheid en gemoedsadel van zeer grote
waarde ook in onze tijd.”

Verder
vindt men passages terug waarin het corporatisme nog steeds als
na te streven model beschouwen. Vakbonden mogen binnen dat model
enkel bestaan indien ze het algemeen belang dienen, zo valt te lezen.

Leden

Voorts zijn
enkele opvallende leden te vinden van het studiecentrum. Ward Kennes (CD&V) en Alain Mouton (journalist bij Trends) staan in de lijst van stichtende en actieve leden van het
studiecentrum Joris van Severen.

take down
the paywall
steun ons nu!