Stephen Harper, Eerste Minister van Canada (foto firstlook.org)
Analyse, Nieuws, Wereld, Politiek -

Greenwald: aanslagen in Canada geen verrassing

Glenn Greenwald wijst erop dat Canada reeds dertien jaar betrokken is bij een oorlog in het Midden-Oosten en dat de recente aanvallen op Canadese soldaten in Canada zelf dus geen verrassing zijn. Dat wordt hem in Canada niet in dank afgenomen.

donderdag 23 oktober 2014 15:48
Spread the love

Greenwald
reageerde met het artikel Canada, at war for 13 years, shocked
that ‘a terrorist’ attacked its soldiers
(Canada, dertien jaar in oorlog,
geschokt dat ‘een terrorist’ zijn soldaten aanviel) op de aanslag
van maandag 20 oktober in de Canadese stad Québec. Een jonge
Canadees reed daar twee soldaten omver met zijn wagen, waarna één
van beide overleed. De dader werd daarop door de politie
doodgeschoten.

Zijn
artikel verscheen op zijn website The Intercept twee dagen later, op
woensdag 22 oktober. Op die dag werd een nieuwe aanslag gepleegd
in de Canadese hoofdstad Ottawa. Een militair werd daar
doodgeschoten terwijl hij de wacht hield bij het Nationale Monument
ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog. In beide gevallen blijken
de daders jonge Canadezen te zijn die zich recent tot de islam hadden
bekeerd.

Greenwald
heeft vervolgens naar aanleiding van dit tweede incident nieuwe informatie toegevoegd aan zijn artikel. Hij onderbouwt in die toelichting zijn analyse met bijkomende argumenten.

Politieke recuperatie

Volgens Greenwald verspilde de regering van Canadees Eerste Minister Steven Harper geen moment tijd na het eerste incident van maandag 20 oktober om de eigen politieke agenda te promoten. Harper bepleitte de snelle afhandeling van een aantal wetsvoorstellen die nog meer bevoegdheden geven aan de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wetten zullen de
burgerrechten van de Canadezen nog verder beperken.

Greenwald
verwijt in zijn artikel de Canadese regering van politieke
recuperatie van dit (eerste) incident. Bovendien wijst hij erop dat het overgrote deel van de
Canadese media geen enkele moeite deed om hier kritische opmerkingen
bij te maken. Hij ziet hierin een internationale tendens naar
verrechtsing en inperking van elementaire burgerrechten. Hierbij een aantal citaten uit het artikel:

Verbazing en verontwaardiging

“De
nationale sfeer en het debat in Canada zijn virtueel identiek aan wat
in elk westers land gebeurt, wanneer zich een dergelijk incident
voordoet: schok en verwilderde verbazing dat iemand dergelijk geweld
naar een goed en onschuldig land wil brengen … gevolgd door
beweringen dat dit incident aantoont hoe primitief en wild de
‘terroristische ideologie’ van extremistische moslims wel is. Daarop
volgen dan verontwaardigde reacties en de eis voor nog meer militaire
represailles en inperking van de vrijheid.”

“Canada
heeft zich de voorbije dertien jaar geprofileerd als een natie in oorlog …
Het blijft verbazend hoe een land, dat geweld en militaire overmacht
laat neerdalen op talloze landen, geschokt en verwilderd reageert
wanneer iemand een klein deel van dat geweld terugbrengt naar het
eigen land. Wat je standpunten ook mogen zijn over de
rechtvaardigheid van de Canadese militaire acties, het is totaal niet
verrassend of moeilijk te begrijpen waarom personen, die zich
identificeren met de mensen aan de andere kant van de Canadese bommen
en kogels, ertoe komen de militairen aan te vallen die zij verantwoordelijk achten voor al dat geweld.”

“Dit
is de ware aard van oorlog. Een land kan niet zomaar jarenlang
zwelgen in deze glorie van oorlog, landen binnenvallen, mensen ontvoeren
of bombarderen, zonder het risico te lopen dat dit geweld zich tegen
hem keert. Eerder dan verbazend en schokkend, is een dergelijke
reactie natuurlijk en voorspelbaar. Het enige verrassende aan deze
voorvallen is dat ze zich niet frequenter voordoen.”

“Het
gaat hier niet over rechtvaardiging (slechts zeer weinig mensen zien
een aanval op soldaten in een shopping-center – het eerste incident
van maandag 20 oktober – als iets dat je kan goedpraten). Waar het
om gaat is oorzakelijk verband … Westerse regeringen blijven maar
beweren dat al die aanslagen sinds 9/11 een soort ongeprovoceerde,
zinloze gewelddaden zijn van primitieve, irrationele, wilde
religieuze extremisten, die zich compleet onverklaarbaar richten
tegen een land dat zich heel onschuldig met zijn eigen zaken
bezighoudt.”

Misleiding

“Dit
is pure misleiding. Op slechts enkele zeer zeldzame uitzonderingen na,
is geweld zeer goed identificeerbaar en zijn de oorzaken gemakkelijk
te doorgronden … Woede over het geweld en de misbruiken van
westerse landen in dat deel van de wereld, waarbij moslims overwegend
doelwitten en slachtoffers zijn.”

In
zijn artikel wijst Greenwald verder nog op de selectiviteit waarmee
het label ‘terrorisme’ wordt toegepast. Terrorisme is de facto een
verzamelterm geworden voor alle acties – niet alleen gewelddadige – die
‘ons’ niet bevallen. Hij verwijst verder nog naar een artikel in
de New York Times van Hans Joachim Krug, waaruit hij onder meer volgende zinnen
citeert:

“In
de mainstream Amerikaanse media wordt het label ‘terrorist’
gewoonlijk gereserveerd voor al diegenen die tegen het beleid van de
VS en zijn bondgenoten zijn … De slachtpartij op 2000 Palestijnse
burgers in 1982 of de moord op meer dan 3000 burgers door de contra’s
in Nicaragua worden nooit als ‘terrorisme’ omschreven …”

“Historisch
is de retoriek van terreur door machthebbers gebruikt, niet alleen om
de publieke opinie op sleeptouw te nemen, maar ook om directe
aandacht af te leiden van de eigen terreurdaden … De oorzaken en
objectieven van specifieke terreurdaden onderzoeken en er duiding aan geven zegt
uiteraard niets over hun legitimiteit – dat is een ander debat dat hier
los van staat …”

Op
Canadese sociale media wordt Greenwald zwaar aangevallen voor deze
analyse. Echt nieuwe dingen zegt hij nochtans niet. In hun gezamenlijk jaarraport van 2007 waarschuwden de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten al dat de oorlog tegen Irak de dreiging
van ‘retaliation‘ (‘terugslag, weerwraak, tegenreactie) in het westen ernstig heeft doen toenemen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!