Artikel uit Word of Open Office opladen

Artikel uit Word of Open Office opladen

donderdag 23 oktober 2014 14:06
Spread the love

Deze functie is nog in testfase en werkt nog niet in alle gevallen.

Om het publiceren te vervlotten worden twee nieuwe functionaliteiten uitgerold:

 • Automatisch een Word-document omzetten in een artikel.
 • Een tekst mailen naar artikel@dewereldmorgen.be wat dan automatisch als artikel wordt aangemaakt op de site.

Open Office document opladen

Huidige limitaties:

 • Enkel Open Office formaat (.odt) wordt volledig ondersteund.
 • Nieuwe Word documenten (.docx) werken soms
 • Oude Word document (.doc) werken niet. Dit komt omdat dit geen “open” formaat is en externe software nodig is om dit te decoderen. Die software is nog niet operationeel op de server.
 • Foto’s die in het Office document zitten worden niet mee omgezet.
 • Voetnoten worden nog niet ondersteund.
 • In sommige gevallen worden bepaalde spaties weggelaten. (bug)

Aan te raden specificaties van het Office document:

 • De eerste zin van het Office document wordt aanzien als titel van het artikel.
 • De volgende 3 à 4 zinnen worden gebruikt als intro, afhankelijk van de lengte van die zinnen. Het systeem zal nooit een zin in twee kappen.
 • Tussentitels worden geformatteerd overgenomen als het een “Kop 2” of “Kop 3” formaat is in het Office document.
 • Alle opmaak, met uitzondering van links, paragrafen en koppen wordt eruit gefilterd.

Hoe een Office document opladen?

1) Ga naar het dashboard

2) Selecteer de optie “Upload Office document

3) Klik op de blauwe knop “Upload een document en/of foto’s”.

4) Selecteer het Office document en eventueel een foto voor bij het artikel.

5) Selecteer het content-type (artikel of blog)

6) Klik op “opladen”

7) Het document wordt aangemaakt in draft en kan onmiddellijk bewerkt worden.

Artikel doormailen

Werking:

1) Je mailt een geformatteerd artikel naar artikel@dewereldmorgen.be

2) Elk kwartier checkt de server op nieuwe mails.

3) De server zet je email om in een draft artikel.

4) De server stuurt een mail terug naar de afzender met een link naar het artikel.

De spelregels:

 • Verwijder alle handtekeningen en begroetingen uit de email anders worden die mee gepubliceerd.
 • Het onderwerp van je email is de titel van het artikel. Verwijder dus Re: en Fwd: uit de titel.
 • De eerste 3 à 4 zinnen van de email worden gebruikt als intro, afhankelijk van de
  lengte van die zinnen.
 • De rest van de body-tekst van de email is de artikeltekst.
 • Foto’s in de bijlage van de mail (niet in de mailtekst) worden toegevoegd aan het artikel. Verwijder dus ook eventuele logo’s die gebruikt worden als handtekening.
 • Je moet mailen met hetzelfde mailadres als waarmee je een account hebt op de site van DeWereldMorgen. Dit is om spam te vermijden.

Huidige limitaties:

 • Een Office document als bijlage wordt nog niet ondersteund.
 • In testfase, soms werkt het niet.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!