Een overvolle ziekenhuisgang in het Didymóteicho in Evros, in het noordoosten van Griekenland.

Drastische afbouw aantal ziekenhuisbedden in het verschiet

woensdag 22 oktober 2014 20:53
Spread the love

In de regeringsverklaring lezen we: “Het vermijden van onnodige ziekenhuisopnames en onnodig lange ziekenhuisverblijven, gecombineerd met het aanbieden van alternatieve en goedkopere vormen van zorg, moeten de nodige ruimte creëren om, in overleg met de betrokken deelstaten en de sector, een substantieel deel van de ziekenhuisbedden, waaronder alle niet verantwoorde bedden en een deel van de Tbedden, om te zetten in al dan niet residentiële of transmurale opvang van patiënten die tijdelijk of definitief niet ambulant verzorgd kunnen worden maar die geen dure ziekenhuisomkadering (meer) behoeven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de bepalingen van artikel 107 van de ziekenhuiswet.” 

Met exact dezelfde redenering werd in de Zuid-Europese landen het aantal publiek gefinancierde ziekenhuisbedden drastisch afgebouwd. De alternatieven, zowel voor intramurale zorg als voor thuiszorg werden dan uitbesteed aan de privé. Nederland is daar ook al een voorbeeld van. In ons land is het aantal bedden ook al drastisch tot een kritisch minimum teruggebracht. Vooral in disciplines zoals de psychiatrie. Een problematiek die nu met de crisis zienderogen aan het groeien is. Zie mijn post: Gezondheidsenquête 2013: sinds crisis 2008 spectaculaire stijging depressie, angst, slaapstoornis…

Een collega huisarts mailde me vandaag: Vandaag voor (sub)acute opname psychiatrie gebeld met Dr. De Witte van St. Vincentius: wachttijden voor ten vroegste in november, maar waarschijnlijk véél langer. Er staan nu 6 mensen op écht acute wachtlijst en een 30-tal op de gewone acute wachtlijst. Dat is ongeveer evenveel als er bedden zijn. Er is afbouw van bedden door de overheid en dat wordt nu duidelijk gevoeld… Hetzelfde zou gelden voor de andere PAAZ-afdelingen in de Antwerpse ziekenhuizen.  In Elim (centrum in Kapellen): intake pas begin december en concrete opname pas begin januari. In Tsedek (centrum in Ekeren): iets sneller. Intake begin november en opname 1 maand later als je 2pk wilt. Op 1pk is het klein half jaar wachten.
Andere collega reageerde daarop:Exact zelfde ervaring deze week!
We zullen zelf wat bedden moeten beginnen installeren in de zaal… Of nog meer actie voeren!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!