Armoede bestrijden met minder

Vanaf volgend jaar zal het Netwerk tegen Armoede het met drie personeelsleden minder moeten rooien. Minister van Welzijn Vandeurzen bespaart bij het Netwerk tegen Armoede ongeveer 1 procent op het algemene budget van armoedeverenigingen en het Netwerk tegen Armoede samen. Het Netwerk tegen Armoede verenigt 55 verenigingen uit Vlaanderen en Brussel in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

woensdag 22 oktober 2014 11:57
Spread the love

Niets wijst erop dat coördinerend minister Armoedebestrijding Homans wil investeren in de dialoog met mensen in armoede via het Netwerk tegen Armoede. “Nochtans is uitgerekend nu overleg met mensen in armoede en de uitvoering van een armoedetoets van cruciaal belang. Er dreigen immers heel wat besparingen kwetsbare mensen te gaan treffen en anderzijds komen ook heel belangrijke bevoegdheden met impact in armoedebestrijding via de staatshervorming naar Vlaanderen,” zegt Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede.

“Bovendien stelt het regeerakkoord heel duidelijk de werking van een armoedetoets en de betrokkenheid van mensen in armoede bij het beleid voorop. Ook de maximale inzet voor armoedebestrijding van bevoegdheden die via de staatshervorming overkomen, staat in het regeerakkoord. Wij blijven ook wachten op de uitwerking van sociale correcties bij de aangekondigde besparingen.” 

Het Netwerk tegen Armoede tekent dan ook stevig protest aan tegen de besparing en de weigering om te investeren in armoedebestrijding. “Deze Vlaamse Regering moet de omgekeerde weg kiezen en investeren in armoedebestrijding: in structurele maatregelen zoals een versnelling van de bouw van sociale woningen, in een structurele dialoog met mensen in armoede via onder meer een armoedetoets, maar ook in bijkomende middelen voor armoedeverenigingen. Zij kampen de laatste jaren met een stijgende vraag naar hulp en ondersteuning.” 

Een eerste overleg met de coördinerend minister armoedebestrijding Homans is pas donderdag gepland. “Wij betreuren dat dit pas drie maanden na haar aantreden plaatsvindt, op een moment dat de beleidsnota’s binnen de Vlaamse Regering zo goed als afgerond zijn,” aldus Vanhauwaert. “De ongerustheid over de maatregelen die de Vlaamse Regering neemt, is bij mensen in armoede heel groot. Het is de taak van de minister van Armoedebestrijding om deze te beluisteren, alternatieven te bekijken en collega-ministers tot actie aan te zetten.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!