"De gemeenteraad begint met de eedaflegging van Dirk Van Duppen (PVDA).(...) En de eerste tussenkomst is er al meteen een van dokter Dirk Van Duppen over de groene Singel. Hij klaagt aan dat er nieuwe woningen ontwikkeld worden rond de Singel met zijn erg verontreinigde lucht." (GVA 20-10-2014)

Antwerpse gemeenteraad, Ringland en de Groene Loper van Maastricht

woensdag 22 oktober 2014 13:26
Spread the love

Op mijn eerste gemeenteraad
van 20 oktober legde ik twee moties voor.

Motie één: voor de
organisatie van een thema commissie over de overkappingsmogelijkheden van de
Ring met een deskundige van het Groene Loper project uit Maastricht en een
deskundige van Ringland.

Motie twee: voor het
bijdragen van 10.000 euro door de Stad ter ondersteuning van de drie extra
studies die Ringland nodig heeft om het concept van de overkapping van de Ring
te verfijnen.

De eerste motie werd
naast de PVDA ondersteund door SP.a, Groen en Vlaams Belang. Maar verworpen
door de meerderheid.
De tweede motie kreeg de steun van PVDA, SP.a en Groen.
Vlaams Belang onthield zich en de meerderheid verwierp ook deze motie.

Maar het debat over
Ringland in de gemeenteraad zal blijven voortduren. Waarom?

Het is nu vijf jaar geleden dat 60 procent van de Antwerpenaren in de volksraadpleging
het BAM-tracé hebben weggestemd. Spijtig genoeg heeft de Vlaamse regering en
het Antwerps Stadsbestuur toch gekozen voor het BAM-tracé. Maar er is
merkwaardig voortschrijdend inzicht bij alle partijen hier in de gemeenteraad
over de noodzaak van overkapping van de Antwerpse Ring.

Gelijkenis

Vrijdag 10 oktober ben ik samen met andere collega’s op
initiatief van Ringland op
bezoek
geweest in Maastricht. Daar loopt één van de drukste Nederlandse
snelwegen, de A2,  los door de
woonwijken. De oplossing is een tunnelcomplex met twee kokers onderaan voor
doorgaand verkeer, twee daarboven voor bestemmingsverkeer. Daar bovenop komt
een kilometers lang park met 2000 lindebomen, met beiderzijds één baanvak voor
louter lokaal verkeer en 30.000 m2 nieuwe ruimte voor de bouw van nieuwe
woningen, kantoorgebouwen, detailhandel
en horeca. De gelijkenis met het concept Ringland waarbij ook het doorgaand en
bestemmingsverkeer in tunnels worden gescheiden, een park komt bovenop de Antwerpse
Ring en hectaren plaats gewonnen wordt voor nieuwe woningbouw is treffend.  Alleen is het Antwerpse Ringland precies
viermaal de Maastrichtse Groene Loper.

Maastricht telt 125.000 inwoners, Antwerpen 500.000. In
Maastricht passeren er 50.000 voertuigen per etmaal door de stad, in Antwerpen
zijn er dat 200.000 à 300.000. De overkapping in Maastricht loopt over 2,3 km, de
volledige overkapping van de Ring in Antwerpen is 9 km. lang. De aanleg van de
tunnels in Maastricht zal 575 miljoen euro kosten, de volledige overkapping van
de Ring in Antwerpen wordt geschat op 2 miljard euro.

De verbetering van de leefbaarheid: betere lucht, minder
lawaai, meer groen en open ruimte, meer woonruimte en het wegnemen van
barrières tussen stadsdelen, is in Maastricht spectaculair. De NO2, de beste
indicator voor de meting van verbetering van de luchtkwaliteit langs snelwegen,
daalt van de huidige 50 microgram/m3 
naar 18 à 20 microgram/m3. De Europese maximum norm ligt op 40. Ter
vergelijking in Antwerpen werden in 2013 NO2 concentraties van 45 tot 55
microgram/m3 gemeten. Ook het geluid daalt in Maastricht ver onder de 52 dB.
Over het hele tunneltraject wordt er op de meeste plaatsen een daling van het
lawaai van 10 db en meer verwacht. Ter vergelijking in Antwerpen langs de hele
ring is er een geluidsbelasting van meer dan 60 tot 75 dB. In 2012 werden in
Deurne Noord waarden van 72 dB gemeten, t.h.v. het Erasmus ziekenhuis mat men 66
dB. Met de Parklaan in Maastricht wordt een groenpark van 30 ha., 5 km lang en
2000 nieuwe bomen aangelegd. Daarnaast komt er plaats vrij om 1100 nieuwe
woningen bij te bouwen. Er komt 6000 m2 vrij voor Horeca en detailhandel. De
volledige overkapping van de Antwerpse Ring creëert 150 ha open ruimte, neemt
de barrière  weg tussen intramuros en
extramuros, tussen de districten en de kernstad. Naast een park zo groot als
vijf keer park Spoor Noord, komt er plaats voor meer dan 4000 nieuwe
wooneenheden, Horeca en detailhandel.

De werken in Maastricht zijn gestart in 2011 en zullen klaar
zijn eind 2016.

Leerrijk

Ringland bestaat dus al in Maastricht. We denken dat het
daarom uiterst leerrijk kan zijn om een thema-commissie te organiseren over de
overkapping van drukke snelwegen met als sprekers een deskundige van het Groene
Loper project van Maastricht, samen met Peter Vermeulen van Ringland die vanuit
Antwerps perspectief kan reflecteren op de ervaring in Maastricht.

Ringland wil drie studies starten die dringend nodig zijn:
1) de verkeerstechnische mogelijkheden van het Ringland concept 2) de
financieringsmogelijkheden, de winst aan gezondheid, de opbrengst aan gronden
die vrijkomen dankzij de overkapping en 3) de impact op de leefbaarheid en de
duurzaamheid van het project. Verscheidene grote studiebureaus hebben zich al
aangeboden om aan minimale kostprijs voor Ringland die doorrekeningen te
maken. 

Het actiecomité wil via
crowdfunding 100.000 euro verzamelen voor deze extra studies. Ze zijn een toer
langs de districten gestart met de slogan “word één van de 5000 en stort 20
euro”. Wij denken dat de Stad hierbij een voorbeeld kan geven en stellen voor
dat 10.000 euro toelage wordt gezocht in de stadsbegroting om dit belangrijke
project waar nu toch iedereen achter staat te ondersteunen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!