Opinie - Wouter Hessels

De kerk is er niet voor iedereen

De bisschoppensynode over het gezin die zich onder meer wilde buigen over de omgang van de rooms-katholieke kerk met homoseksuele en gescheiden mensen heeft uiteindelijk beslist om niets te veranderen aan haar discriminerende houding.

dinsdag 21 oktober 2014 16:06
Spread the love

Paus Franciscus mag dan al een aura van progressiviteit uitstralen, zijn Vaticaan blijft een achterhaald, conservatief machtsblok dat zweert bij eeuwige én kerkelijke heteroseksuele huwelijkstrouw die liefst uitmondt in een gelovig gezin als enig ware hoeksteen van de samenleving.

De hypocrisie van het rooms-katholieke kerkinstituut is in dezen overigens stuitend. De bisschoppen willen er immers aan herinneren dat Christus een kerk wenste die open staat voor iedereen en niemand wil uitsluiten. En wat dan met samenlevende, ongetrouwde koppels, met homoseksuele koppels die willen trouwen en kinderen willen opvoeden, of met gescheiden mensen die ter communie willen gaan en kerkelijk willen hertrouwen? Voor hen staat de rooms-katholieke poort nog niet eens op een kier.

De blinde kerk van het Vaticaan maakt wederom duidelijk dat er uitverkoren mensen zijn die hun hemel het eerst en het best verdienen, namelijk heteroseksuele koppels die trouwen voor de kerk en een gelovig gezin stichten. Welke schijn van progressie Paus Franciscus ook moge belichamen, voor zijn kerk blijven gescheiden en homoseksuele mensen, tweede- en derderangsgelovigen.

 Fundamentalistisch

Zolang de rooms-katholieke kerk dit huichelachtig en discriminerend vertoog blijft verkondigen, zullen de kerken terecht leeglopen in maatschappijen waar de gelijkheid tussen mensen, mannen en vrouwen, hoog in het vaandel wordt gedragen. De voorbije bisschoppensynode heeft nog maar eens duidelijk gemaakt hoe hard en gestreng de rooms-katholieke kerk vasthoudt aan een fundamentalistische zwart-witmoraal: er zijn goede en slechte gelovigen. Voor die laatsten bestaat de kerk enkel om hen op het rechte, lees: heteroseksuele en één keer voor de kerk getrouwde, pad te brengen.

Wat een gemiste kans is deze synode alweer geweest voor de erkenning van homoseksuele en gescheiden gelovigen. Zelf geloof ik al lang niet meer in de hardvochtige, rooms-katholieke leer, maar ik kan me levendig voorstellen dat gelovige en hoopvolle holebi’s zeer teleurgesteld zijn met de miskennende afloop van deze bisschoppensynode.

Wouter Hessels, docent RITS, School of Arts

take down
the paywall
steun ons nu!